Čtenářství lidíČtenářství lidí
s mentálním postižením,s mentálním postižením,
čtenářství autistůčtenářství autistů
Mateřská škola speciální, Základní škola speciálníMateřská škola speciální, Základní škola speciální
a Praktická škola, Br...
 Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů
pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
 K dětem je maxim...
Edukační cíle při vzdělávání žáků sEdukační cíle při vzdělávání žáků s
těžkým mentálním postiženítěžkým mentálním postižen...
Předtím než začne nácvik čtení jePředtím než začne nácvik čtení je
nutné, aby žáci zvládalinutné, aby žáci zvládali
difer...
Výuka čteníVýuka čtení
Analyticko – syntetická metoda
Globální metoda
Sociální čtení
Čtenářské dovednostiČtenářské dovednosti
žáci s lehkým mentálním postižením
žáci se středně těžkým mentálním postižením
...
Motivace ke čteníMotivace ke čtení
samostatnost při výběru knihy
zapojit žáka aktivně do čtení
nepřetěžovat žáky příliš...
Nejoblíbenější publikaceNejoblíbenější publikace
barevná leporela
pohádky a říkanky doplněné o výrazné
obrázky
knihy s ...
Využití čtení u žáků s mentálnímVyužití čtení u žáků s mentálním
postiženímpostižením
relaxace
rozvoj sociálních a emoci...
Jak formy čtení používáme u žákůJak formy čtení používáme u žáků
s mentálním postiženíms mentálním postižením
samostatné ...
Samostatné čtení žákůSamostatné čtení žáků
podporovat žákovo samostatné čtení
vyhledávat vhodné články a texty
vést žák...
Malované čteníMalované čtení
žák čte obrázky, učitel text
aktivní spolupráce žáka na čtení
dbát na správné pochopení ob...
Čtení obrázků, piktogramůČtení obrázků, piktogramů
náročná forma
žák popisuje děj na obrázku
nutnost rozvinuté slovní z...
Poslech čteného textuPoslech čteného textu
pro žáky nejméně náročná forma
nutnost zaujmout žáka dějem
především relaxač...
Na čtení navazujeNa čtení navazuje
ověřování získaných informací
malování obrázků
dramatizace příběhu
Ukázka č.1: DanielaUkázka č.1: Daniela
15 let
středně těžké mentální postižení
atypický autismus
začala číst až po pět...
Ukázka č.2: MirekUkázka č.2: Mirek
17 let
středně těžké mentální postižení
Rubinstein – Taybi syndrom
zvládá čtení dvo...
Ukázka č.3: NinaUkázka č.3: Nina
14 let
Středně těžké mentální postižení
3 roky čte druhý slabikář
zvládá čtení vícesl...
Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.
Mgr. Lenka Linhartová
linhartova@ibsenka.cz
Fotografie: Viktor Šulc
http://www.viktorio.net/
of 21

Prezentace kjm autismus-linhartova 26.9.2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace kjm autismus-linhartova 26.9.2012

 • 1. Čtenářství lidíČtenářství lidí s mentálním postižením,s mentálním postižením, čtenářství autistůčtenářství autistů
 • 2. Mateřská škola speciální, Základní škola speciálníMateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 vzdělává  žáky se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením  žáky se souběžným postižením více vadami  žáky s poruchami autistického spektra
 • 3.  Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.  K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup.  Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.  V rámci tohoto systému škola nabízí:  Logopedii  Arteterapii  Muzikoterapii  Canisterapii  Ergoterapii  Hiporehabilitaci  Bazální stimulaci a metodu snoezelen  Rehabilitaci v bazénu a vířivku
 • 4. Edukační cíle při vzdělávání žáků sEdukační cíle při vzdělávání žáků s těžkým mentálním postiženítěžkým mentálním postižení rozvoj sebeobsluhy rozvoj samostatnosti rozvoj komunikačních schopností osvojení trivia
 • 5. Předtím než začne nácvik čtení jePředtím než začne nácvik čtení je nutné, aby žáci zvládalinutné, aby žáci zvládali diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání orientace na stránce, čtení obrázků v řádku naslouchání tvoření vět k obrázkům chápání obsahu vět prohlížení dětské literatury a časopisů
 • 6. Výuka čteníVýuka čtení Analyticko – syntetická metoda Globální metoda Sociální čtení
 • 7. Čtenářské dovednostiČtenářské dovednosti žáci s lehkým mentálním postižením žáci se středně těžkým mentálním postižením žáci těžkým a hlubokým mentálním postižením žáci s poruchami autistického spektra
 • 8. Motivace ke čteníMotivace ke čtení samostatnost při výběru knihy zapojit žáka aktivně do čtení nepřetěžovat žáky příliš dlouhým textem umožnit žákovi vytvářet vlastní konec spojit čtení s další aktivitou např. malování dramatizace děje příběhu či pohádky
 • 9. Nejoblíbenější publikaceNejoblíbenější publikace barevná leporela pohádky a říkanky doplněné o výrazné obrázky knihy s velkými písmeny tzv. Malované čtení příběhy a pohádky, které byly zfilmované knihy o zvířatech a autech naučné encyklopedie dle zaměření žáka
 • 10. Využití čtení u žáků s mentálnímVyužití čtení u žáků s mentálním postiženímpostižením relaxace rozvoj sociálních a emocionálních dovedností rozvoj představivosti a fantazie zdroj poznání pocit sounáležitosti
 • 11. Jak formy čtení používáme u žákůJak formy čtení používáme u žáků s mentálním postiženíms mentálním postižením samostatné „klasické“ čtení tzv. Malované čtení čtení obrázků, piktogramů poslech čteného textu
 • 12. Samostatné čtení žákůSamostatné čtení žáků podporovat žákovo samostatné čtení vyhledávat vhodné články a texty vést žáka k pomalému a plynulému čtení ověřit pochopení přečteného textu
 • 13. Malované čteníMalované čtení žák čte obrázky, učitel text aktivní spolupráce žáka na čtení dbát na správné pochopení obrázků
 • 14. Čtení obrázků, piktogramůČtení obrázků, piktogramů náročná forma žák popisuje děj na obrázku nutnost rozvinuté slovní zásoby ověřujeme pochopení textu lze kombinovat text s obrázky
 • 15. Poslech čteného textuPoslech čteného textu pro žáky nejméně náročná forma nutnost zaujmout žáka dějem především relaxační a edukační charakter nedokončené pohádky
 • 16. Na čtení navazujeNa čtení navazuje ověřování získaných informací malování obrázků dramatizace příběhu
 • 17. Ukázka č.1: DanielaUkázka č.1: Daniela 15 let středně těžké mentální postižení atypický autismus začala číst až po pěti letech školní docházky samostatně čte i delší texty zvládá tiché čtení špatné pochopení čteného
 • 18. Ukázka č.2: MirekUkázka č.2: Mirek 17 let středně těžké mentální postižení Rubinstein – Taybi syndrom zvládá čtení dvojslabičných slov výkonnost závislá na momentálním rozpoložení má velmi rád tzv. Malované čtení
 • 19. Ukázka č.3: NinaUkázka č.3: Nina 14 let Středně těžké mentální postižení 3 roky čte druhý slabikář zvládá čtení víceslabičných slov nyní nácvik čtení slova jako celku
 • 20. Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost. Mgr. Lenka Linhartová linhartova@ibsenka.cz
 • 21. Fotografie: Viktor Šulc http://www.viktorio.net/

Related Documents