Polityka lokalowa w dzielnicy Praga
Północ
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców „Michałów”
Komisja Dialogu Społecznego dziel...
Wykorzystanie lokali użytkowych –
dane dzielnicy Praga Płn.
Stan na
dzień
Lokale
łącznie
Pustostany Wynajęte Miesięczne
...
Wykorzystanie lokali użytkowych –
ulice Siedlecka, Łochowska, Grajewska
25
20
usługi (krawiec,
fryzjer, szewc,
pralnia)
...
Dzielnica vs obszary objęte rewitalizacją
Komunalne lokale użytkowe na Pradze Płn.
pustostany
22%
lokale
wynajęte
78%
...
Alkoholowa polityka lokalowa na Pradze –
wrzesień 2013 r.
Praska polityka lokalowa –
alkoholowa dominanta
Sklep Alkohole 24 h na Ząbkowskiej 39A – kilka metrów od
świetlicy socjot...
Zamknięte lokale a wygląd ulic
Zamknięte lokale a wygląd ulic
Problemy z wynajmem lokali użytkowych








brak aktualnej, dostępnej i przejrzystej informacji o
bazie dostę...
Kierunki zmian (cz. 1)





specjalna polityka w obszarze rewitalizacji w zakresie
sprzedaży i umów najmu komunalny...
Kierunki zmian (cz. 2)






ograniczenie przetargów cenowych na rzecz ofert
konkursowych w przypadku działalności...
Kontrola nad lokalami

Czy MY (za pośrednictwem urzędników) jesteśmy w
stanie dobrze sprawować kontrolę i opiekę nad mie...
Ząbkowska 3
Sieripień 2011
Fot. Google Street View
Październik 2013
Fot. PSM Michałów
Ząbkowska 7
Sierpień 2011
Fot. Google Street View
Październik 2013
Fot. PSM Michałów
Niedostateczny nadzór nad budynkami
1.
2.
„uspołecznianie kosztów”…..
Jakie są rozwiązania tej sytuacji?
ulica Targowa – czy ulica „Bankowa”?



Zajęcie przez instytucje finansowe najlepszych lokali
Destrukcyjne – NIE miast...
PSM „Michałów”
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
stowarzyszeniemichalow.blogspot.com
www.facebook.com/psmmichałów
of 17

Polityka lokalowa na pradze północ

Polityka lokalowa na Pradze Północ - prezentacja w ramach ZPR 4.12.2013
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polityka lokalowa na pradze północ

 • 1. Polityka lokalowa w dzielnicy Praga Północ Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów” Komisja Dialogu Społecznego dzielnicy Praga Północ Warszawa, 4 grudnia 2013 r.
 • 2. Wykorzystanie lokali użytkowych – dane dzielnicy Praga Płn. Stan na dzień Lokale łącznie Pustostany Wynajęte Miesięczne wpływy (PLN) Roczne dochody (PLN) 1.01.2011 1230 194 1036 1,84 mln 22,074 mln 1.01.2012 1194 238 956 1,76 mln 21,114 mln 1.01.2013 1214 270 944 1,31 mln 15,776 mln
 • 3. Wykorzystanie lokali użytkowych – ulice Siedlecka, Łochowska, Grajewska 25 20 usługi (krawiec, fryzjer, szewc, pralnia) sklep spożywczomonopolowy 15 pustostan 10 sklep inny 5 świetlica środowiskowa 0 lokale łącznie
 • 4. Dzielnica vs obszary objęte rewitalizacją Komunalne lokale użytkowe na Pradze Płn. pustostany 22% lokale wynajęte 78% Komunalne lokale użytkowe na Michałowie pustostany 48% lokale wynajęte 52%
 • 5. Alkoholowa polityka lokalowa na Pradze – wrzesień 2013 r.
 • 6. Praska polityka lokalowa – alkoholowa dominanta Sklep Alkohole 24 h na Ząbkowskiej 39A – kilka metrów od świetlicy socjoterapeutycznej
 • 7. Zamknięte lokale a wygląd ulic
 • 8. Zamknięte lokale a wygląd ulic
 • 9. Problemy z wynajmem lokali użytkowych         brak aktualnej, dostępnej i przejrzystej informacji o bazie dostępnych lokali zły stan techniczny lokali brak dzielnicowej polityki najmu – dominują proste przetargi oparte o cenę (dość wysoka cena wywoławcza) nie wydzielono bazy lokali na usługi bytowe i unikatowe z niższymi cenami wywoławczymi i ograniczeniem rodzaju dopuszczalnej działalności krótki oferowany okres najmu - 3 lata niski odpis remontowy od kosztów najmu wysokie koszty mediów nadmierna biurokracja (długie oczekiwanie na pozwolenia, zła współpraca z urzędnikami)
 • 10. Kierunki zmian (cz. 1)      specjalna polityka w obszarze rewitalizacji w zakresie sprzedaży i umów najmu komunalnych lokali użytkowych i czynszów za najem baza dostępnych lokali (aktualna i dostępna dla każdego) skoordynowane zarządzenie najmem (menedżerowie ulic) pula lokali na konkretny rodzaj działalności preferencje czynszowe dla przedsiębiorców uruchamiających działalność w lokalach należących do miasta w określonych sektorach usług i rzemiosła (np. kawiarnie, galerie, cukiernie, tradycyjne rzemiosło, w tym możliwość odliczenia od czynszu wyższych kosztów nakładów modernizacyjnych)
 • 11. Kierunki zmian (cz. 2)       ograniczenie przetargów cenowych na rzecz ofert konkursowych w przypadku działalności gastronomicznej, połączonej z ofertą społecznoedukacyjno-kulturalną (klubokawiarnie) dłuższy okres najmu - 5 lat (możliwość przedłużenia do 15 lat) możliwość zakupu lokalu z prawem pierwokupu po 15 latach wystawienie części lokali użytkowych na sprzedaż wyższe odpisy remontowe możliwość obniżenia czynszu w trakcie trwania umowy najmu (uzasadnione przypadki)
 • 12. Kontrola nad lokalami  Czy MY (za pośrednictwem urzędników) jesteśmy w stanie dobrze sprawować kontrolę i opiekę nad miejskim (czyli wspólnym) majątkiem?  Przykład negatywny budowa przy ulicy Ząbkowska 5 – zniszczenia w sąsiadujących budynkach Ząbkowska 3 i 7.
 • 13. Ząbkowska 3 Sieripień 2011 Fot. Google Street View Październik 2013 Fot. PSM Michałów
 • 14. Ząbkowska 7 Sierpień 2011 Fot. Google Street View Październik 2013 Fot. PSM Michałów
 • 15. Niedostateczny nadzór nad budynkami 1. 2. „uspołecznianie kosztów”….. Jakie są rozwiązania tej sytuacji?
 • 16. ulica Targowa – czy ulica „Bankowa”?    Zajęcie przez instytucje finansowe najlepszych lokali Destrukcyjne – NIE miastotwórcze Co się stanie po oddaniu 2 linii Metra?
 • 17. PSM „Michałów” stowarzyszenie.michalow@gmail.com stowarzyszeniemichalow.blogspot.com www.facebook.com/psmmichałów

Related Documents