Stretnutie s
obyvateľmi
Jar 2014
Vývoj celkovej úverovej zadlženosti mesta Prievidza a jeho obchodných spoločností
ZNIŽOVANIE ZADLŽENOSTI
primátor
Ivan Vaň...
NIŽŠIE POPLATKY ZA
ODPAD• Nový dodávateľ, T+T a. s., vybraný formou verejného
obstarávania
• úspora vďaka nižším cenám - o...
ZMENY NA CINTORÍNOCH
• Nový správca – Technické služby mesta Prievidza
• opravených 50 lavičiek v areáloch cintorínov
v ho...
CYKLOTRASY
• Obnova značenia cyklotrás na Nábr. J. Kalinčiaka a
Košovskej ceste v rozsahu 3900 m
• V roku 2014 budujeme as...
SANÁCIA ZOSUVOV
• 5. december 2013 - primátorka žiadala u ministra
v Bratislave o skoré začatie sanačných prác
• 20. febru...
ŠKOLY A ŠKÔLKY
• dlhodobým neinvestovaním sa znehodnotil
mestský majetok
• v roku 2013 realizované rekonštrukčné práce na
...
IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ
• Nová koncepcia centrálnych detských ihrísk
• tri ihriská v r. 2013 (Ul. P. Benického, Ul. J. Franc...
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH
BYTOV• prvý nájomný bytový dom 2 x 12 bytových jednotiek
na Gazdovskej ulici bol odovzdaný v r. 2013
• ...
PARKOVISKÁ
• V centre mesta budovanie parkovísk
z príjmov Centrálnej mestskej parkovacej zóny
• r. 2013 - Ul. M. Mišíka (1...
PODPORA ŠPORTU
• Mesto financuje prevádzku
najväčších športovísk a vytvára tým
podmienky na športové vyžitie a
zdravý spôs...
CESTA Z TRENČÍNA DO
PRIEVIDZE• Petícia 16 a pol tisíca osôb neostala bez odozvy -
prvý úsek je vo výstavbe
• Ruskovce – Pr...
ZLATÉ VEDRO ZA
KOMUNIKÁCIU• Symbolické ocenenie Zlaté vedro
Milana Capáka udeľované Inštitútom
pre dobre spravovanú spoloč...
MONOGRAFIA PRIEVIDZA
• od praveku cez stredovek
a novovek až po rok 1948
• Kolektív autorov, pod vedením
Prof. PhDr. Jána ...
INVESTÍCIE V ROKU 2014
• Pokračovanie v rekonštrukciách ciest
(súvislé asfaltové povrchy)
• Rekonštrukcie školských zariad...
INVESTÍCIE V ROKU 2014
• Rekonštrukcia osvetlenia športovej haly
• Asfaltový chodník pre cyklistov a korčuliarov
v Mestsko...
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!
PRIEVIDZA - naše moderné mesto
of 17

Prezentacia jar-2014

Prezentácia z mesta Prievidza. Materiál obsahuje údaje o živote v meste za obdobie november 2013-máj 2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia jar-2014

 • 1. Stretnutie s obyvateľmi Jar 2014
 • 2. Vývoj celkovej úverovej zadlženosti mesta Prievidza a jeho obchodných spoločností ZNIŽOVANIE ZADLŽENOSTI primátor Ivan Vaňo primátor Ján Bodnár primátorka Katarína Macháčková
 • 3. NIŽŠIE POPLATKY ZA ODPAD• Nový dodávateľ, T+T a. s., vybraný formou verejného obstarávania • úspora vďaka nižším cenám - od 1. januára 2014 zníženie poplatku za komunálny odpad o 2,38 € na osobu • Nové moderné zberné nádoby zvýšili komfort • Kontakty: - zodpovedný vedúci prevádzky, Anton Pračko: 0905 335 399 - dispečerka prevádzky, Ing. Viera Plachá: 0905 335 398 PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 4. ZMENY NA CINTORÍNOCH • Nový správca – Technické služby mesta Prievidza • opravených 50 lavičiek v areáloch cintorínov v hodnote 2 370 € • orezanie drevín na všetkých cintorínoch • revízie elektrických zariadení • oprava nefunkčných bleskozvodov • bezhotovostné platby za služby (kartou) PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 5. CYKLOTRASY • Obnova značenia cyklotrás na Nábr. J. Kalinčiaka a Košovskej ceste v rozsahu 3900 m • V roku 2014 budujeme asfaltový chodník pre cyklistov a korčuliarov v Mestskom parku v Prievidzi (dĺžka 490 m, šírka 3 m) – investícia vo výške 190 tis. € bez DPH • Zámer napojenia súčasných trás na nové (na ktoré očakávame výzvy EU projektov v najbližších rokoch) PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 6. SANÁCIA ZOSUVOV • 5. december 2013 - primátorka žiadala u ministra v Bratislave o skoré začatie sanačných prác • 20. februára 2014 - návšteva ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu v postihnutých lokalitách • 19. marca 2014 - začiatok sanačných prác v Hradci • 15.4.2014 - oznámenie o zadaní zákazky na vypracovanie projektu a realizáciu sanácie havarijných zosuvov v Hradci a V. Lehôtke v sume 656 500 € (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 7. ŠKOLY A ŠKÔLKY • dlhodobým neinvestovaním sa znehodnotil mestský majetok • v roku 2013 realizované rekonštrukčné práce na školách a škôlkach - výmeny okien za plastové, rekonštrukcie sociálnych zariadení, obnova náterov, modernizácia osvetlenia, riešenie havarijných stavov, celkovo za viac ako 200 tis. € • pokračovanie v rekonštrukciách aj v roku 2014 v rozpočte vyčlenených približne 500 tis. € PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 8. IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ • Nová koncepcia centrálnych detských ihrísk • tri ihriská v r. 2013 (Ul. P. Benického, Ul. J. Francisciho a Gazdovská ul.) – 27,9 tis. € • dve ihriská v r. 2014 (Nábr. sv. Cyrila a Ul. M. Gorkého) – v rozpočte vyčlenených 60 tis. € • Výmena asfaltových plôch na vybraných športoviskách – 49 tis. € • Obnova čiar na športových ihriskách • Dopravné ihrisko v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila - 10,5 tis. € • Nákup preliezok do materských škôl - 17,9 tis. € PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 9. VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV• prvý nájomný bytový dom 2 x 12 bytových jednotiek na Gazdovskej ulici bol odovzdaný v r. 2013 • ďalší bytový dom 2 x 12 b. j. vo výstavbe v r. 2014 • spolu 48 nových bytov pre mladé rodiny • štvorpodlažné objekty obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, pozostávajúce z dvoch identických častí - sekcií s 12 bytovými jednotkami a s dvoma samostatnými vstupmi • financovanie prostredníctvom dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 10. PARKOVISKÁ • V centre mesta budovanie parkovísk z príjmov Centrálnej mestskej parkovacej zóny • r. 2013 - Ul. M. Mišíka (18 miest), Ul. A. Škarvana (12 miest) • r. 2014 - Nábr. Sv. Cyrila (7 miest) • Parkovisko v predstaničnom priestore – projekt na vybudovanie 68 nových parkovacích miest pri žel. stanici • Plán na budovanie nových parkovacích plôch v každom volebnom obvode (Malookružná ul., Ul. Energetikov, Ul. M. Rázusa, sídl. Necpaly) PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 11. PODPORA ŠPORTU • Mesto financuje prevádzku najväčších športovísk a vytvára tým podmienky na športové vyžitie a zdravý spôsob života obyvateľov • Koncepčná podpora mládežníckeho športu – dotácie vo výške 84 tis. € (doprava, tréneri a pod.) • na porovnanie – v Žiline sa rozdeľovalo 38 tis. € • Dotačný program na podporu ďalších športových aktivít v sume 10 tis. € PRIEVIDZA - naše moderné mesto Financovanie prevádzky najväčších športovísk (čiastky vyčlenené v rozpočte na r. 2014) Futbalový štadión a ihrisko vo V. Lehôtke 105 000 € Zimný štadión 214 000 € Športová hala 146 000 € Krytá plaváreň 187 000 € Futbalový štadión v Hradci 2 295 € Športový areál pri I.ZŠ S. Chalupku 2 000 € SPOLU 656 295 €
 • 12. CESTA Z TRENČÍNA DO PRIEVIDZE• Petícia 16 a pol tisíca osôb neostala bez odozvy - prvý úsek je vo výstavbe • Ruskovce – Pravotice (obchvat Bánoviec nad Bebravou) s dĺžkou 10,76 km v polovičnom profile • Druhý úsek Mníchova Lehota – Ruskovce s dĺžkou 15,47 km má byť financovaný z eurofondov - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 • Po dobudovaní dvoch úsekov sa má skrátiť jazdná doba medzi Prievidzou a Trenčínom na 46 minút a 30 sekúnd PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 13. ZLATÉ VEDRO ZA KOMUNIKÁCIU• Symbolické ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka udeľované Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť • 1. miesto na Slovensku za kvalitu a kvantitu komunikácie samosprávy na portáli Odkazprestarostu.sk pri riešení podnetov • 2. miesto na Slovensku za prínos práce samosprávy pri riešení podnetov na portáli Odkazprestarostu.sk PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 14. MONOGRAFIA PRIEVIDZA • od praveku cez stredovek a novovek až po rok 1948 • Kolektív autorov, pod vedením Prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave • 272 stranová plnofarebná publikácia PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 15. INVESTÍCIE V ROKU 2014 • Pokračovanie v rekonštrukciách ciest (súvislé asfaltové povrchy) • Rekonštrukcie školských zariadení • Osvetľovanie priechodov pre chodcov • Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/64 na nábreží Handlovky • Budovanie nových parkovacích miest • Fontána na Námestí slobody • Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa a G. Švéniho PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 16. INVESTÍCIE V ROKU 2014 • Rekonštrukcia osvetlenia športovej haly • Asfaltový chodník pre cyklistov a korčuliarov v Mestskom parku • In-line plocha v zimnom štadióne • 2 centrálne detské ihriská (Nábr. sv. Cyrila a Ul. M. Gorkého) • Budovanie nájomných bytov • Príprava rekonštrukcie Námestia J. C. Hronského PRIEVIDZA - naše moderné mesto
 • 17. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ! PRIEVIDZA - naše moderné mesto

Related Documents