LLP-LdV/IVT/2013/RO/352
“Facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii a tinerilor aflaţi în
formare profesională ...
In contextul actual al economiei globale, cresterea nivelului de calificare
este o conditie primordiala pentru insertia p...
Prin proiectele de mobilitati IVT, beneficiarul a urmarit sa constientizeze
tinerii aflati in formare initiala ca sporire...
Mobilitatea s-a derulat în oraşul Ontinyent din estul Spaniei, regiunea Valencia.
Au participat 16 elevi de la
LICEULUI ...
OBIECTIVELE SPECIFICE
ale proiectului
 formarea abilităţilor de identificare a tipurilor de circuite
electronice şi a ...
Proiectul şi-a propus să contribuie la accentuarea laturii practice a formării profesionale a
tinerilor aflaţi în formare...
Participând la mobilitatea IVT, tinerii au lucrat cu instrumente şi tehnologii
competitive, au deprins abilităţi practice...
Competenţele, abilităţile şi cunoştinţele dobândite de participanţi au fost în concordanţă cu
prevederile standardelor de...
Echipa de gestiune a proiectului
 prof. MIHAELA CHIRCA – coordonatorul proiectului, persoană de
contact,
 prof. dr. i...
Gazdele noastre: oraşul ONTINYENT ...
 
pentru atentie !
Proiect de mobilitati Leonardo da Vinci nr. LLP-LdV/IVT/2013/RO/352
of 12

Proiect de mobilitati Leonardo da Vinci nr. LLP-LdV/IVT/2013/RO/352

IVT Mobility Project, whose beneficiary is Liceul Tehnologic de Transporturi Auto from Craiova city, South-West Oltenia - Romania. Foreign partners' IES Jaume I from Ontinyent, Valencia region, Spain. Project coordinators: teacher Mihaela Chirca from Romanian partner and teacher Robert Asensio Vano from Spanish partner.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Proiect de mobilitati Leonardo da Vinci nr. LLP-LdV/IVT/2013/RO/352

 • 1. LLP-LdV/IVT/2013/RO/352 “Facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii a tinerilor aflaţi în formare profesională inţială, prin dobândirea de competenţe tehnice în stagii de pregătire practică în Uniunea Europeană” Beneficiarul proiectului LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Craiova – Bvd. N. Romanescu nr. 99 tel 0251-427636 e-mail: Partener international GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d’Educació autocv2004@yahoo.com web: www.autocv2004.ro Institut Educació Secundària JAUME I Avinguda d’Albaida, 23. Telèfon i Fax: 238 55 38/ 51 50 Correu electrònic: 46017201@edu.gva.es 46870-ONTINYENT (València)
 • 2. In contextul actual al economiei globale, cresterea nivelului de calificare este o conditie primordiala pentru insertia profesionala si pentru facilitarea tranzitiei tinerilor absolventi de la scoala la viata activa. Proiectele de mobilităţi urmaresc îmbunatatirea pregătirii profesionale a tinerilor astfel încât acestia să aibă un punct de sprijin in găsirea unui loc de muncă dupa terminarea studiilor.
 • 3. Prin proiectele de mobilitati IVT, beneficiarul a urmarit sa constientizeze tinerii aflati in formare initiala ca sporirea competentelor este esentiala si creste capacitatea lor de integrare profesionala. De asemenea, s-a dorit ca toţi elevii din şcoală să devină responsabili asupra pregătirii lor profesionale, având în vedere faptul că cerinţele în materie de aptitudini, de competenţe şi de calificări vor creşte în mod semnificativ în toate tipurile şi la toate nivelurile de locuri de muncă iar ei trebuie sa fie pregatiti sa le faca fata.
 • 4. Mobilitatea s-a derulat în oraşul Ontinyent din estul Spaniei, regiunea Valencia. Au participat 16 elevi de la LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA, în perioada 05.05.2014 – 25.05.2014
 • 5. OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului  formarea abilităţilor de identificare a tipurilor de circuite electronice şi a componentelor acestora şi de măsurare a parametrilor unui circuit electronic utilizand AMC-uri adecvate  dobândirea noilor competenţe de executare a operaţiilor de conectare a circuitelor electronice în echipamentele şi instalaţiile automobilului şi de evaluare a performanţelor acestora  perfecţionarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină şi extinderea orizontului socio-cultural al participanţilor în vederea asigurarii unei dezvoltări personale armonioase şi intăririi cetăţeniei europene active  întărirea relaţiilor de colaborare prin care să se promoveze utilizarea rezultatelor, produselor, proceselor şi schimbul de bune practici în vederea îmbunătăţirii calităţii în educaţie şi formarea profesională şi consolidării dimensiunii europene a celor doi parteneri prin iniţierea de noi proiecte LLP.
 • 6. Proiectul şi-a propus să contribuie la accentuarea laturii practice a formării profesionale a tinerilor aflaţi în formare iniţială de la calificarea electrician electronist auto prin achiziţia de compenteţe de întreţinere, diagnosticare şi reparare a componentelor electronice ale automobilelor, cu scopul de a facilita trecerea lor de la şcoală la viaţa activă şi de a le uşura mobilitatea ocupaţională pe piaţa europeană a muncii.
 • 7. Participând la mobilitatea IVT, tinerii au lucrat cu instrumente şi tehnologii competitive, au deprins abilităţi practice de reparare si diagnosticare a automobilelor, au fost ajutaţi să se informeze în legătură cu cerinţele unui loc de muncă modern, să conştientizeze importanţa serviciilor de calitate oferite clienţilor, să îşi asume responsabilităţi în cadrul echipei şi să le ducă la bun sfârşit. Activităţile practice s-au derulat în conformitate cu Acordul de formare, câte 6 ore pe zi.
 • 8. Competenţele, abilităţile şi cunoştinţele dobândite de participanţi au fost în concordanţă cu prevederile standardelor de pregătire profesională specifice calificării pentru care se pregătesc participanţii – TEHNICIAN ELECTRICIAN – ELECTRONIST AUTO. Stagiul de practică a adus participanţilor plus valoare în pregătirea profesională, culturală şi de comunicare într-o limbă straină, creându-se premisele integrîrii lor în societatea europeană, pregătindu-i să facă faţă situaţiilor sociale sau contextelor culturale şi geografice în care vor fi puşi după ce se vor încadra în muncă. Perioada de practică din mobilitate a fost echivalată cu o perioadă egală din stagiile de pregătire practică.
 • 9. Echipa de gestiune a proiectului  prof. MIHAELA CHIRCA – coordonatorul proiectului, persoană de contact,  prof. dr. ing. BARBU GHEORGHE – profesor discipline tehnice, în calitate de responsabil cu pregătirea profesională a participanţilor;  d-na MORARU MARIA – contabil, în calitate de responsabil financiar;
 • 10. Gazdele noastre: oraşul ONTINYENT ...
 • 11.   pentru atentie !