Capitolul 1‐ Introducere în Nanoştiinţă şi NanotehnologiiObiectivu...
Ce este nanotehnologia?Reprezintă orice tehnologie al cărei rezultat finit e de ordin nanometric:particule fine, sinteză c...
Ce este “nanomaterial”?Un obiect care are cel puţin o dimensiune în scara nanometrică.Nanomaterialele sunt caracterizate c...
Exemple:‐ capul unui bold are în diametru 1 milion nm;‐ firul de păr uman are în diametru 80.000 ;‐ o moleculă de ADN are ...
3. acestea au coeficientul suprafaţă/volum mult mai mare decât la scară mare (coeficientul suprafaţă/volum (sa/vol sau S...
Nanoştiinţa în naturăExistă în natură sute de exemple de nanomateriale naturale:1.nanoparticule rezultate în urma eroziuni...
Nanoştiinţa în natură5.hârtia şi bumbacul – ambele conţin celuloză. Rezistenţa mare,durabilitatea şi proprietatea de absor...
Nanoştiinţa în natură9.piciorul şopârlei – datorită nanostructurei acestuia, şopârla poate merge peorice suprafaţă vertica...
Nanoştiinţa în naturăCâteva exemple de materiale biomimetice sunt menţionate în tabelul de maijos:
Concluzie:Faţă de resursele oferite de nanotehnologii, există o atitudine generală de aacţiona la toate nivelurile. Probab...
of 10

Prezentare nanoyou prima zi

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare nanoyou prima zi

  • 1. Capitolul 1‐ Introducere în Nanoştiinţă şi NanotehnologiiObiectivul capitolului: definirea noţiunilor de “nanoştiinţă”, “nanotehnologie” şi“nanomaterial”.Ce este nanoştiinţa?Reprezintă studiul fenomenelor şi prelucrarea materialelor la scară atomică,moleculară şi macromoleculară; proprietăţile acestora diferă semnificativ,comparativ cu cele determinate la scară mare.Exemplu:Acelaşi material (de ex. aurul) la scară nano poate avea proprietăţi optice,mecanice, electrice, care sunt diferite (chiar opuse) de cele înregistrate la scarămacro.
  • 2. Ce este nanotehnologia?Reprezintă orice tehnologie al cărei rezultat finit e de ordin nanometric:particule fine, sinteză chimică, microlitografie avansată etc.Ce este scara nanometrică?Scara nanometrică indică în mod conveţional, de la 1 – 100 nm.Un nanometru reprezintă un miliard dintr-un metru (10‐9 m).Exemplu:
  • 3. Ce este “nanomaterial”?Un obiect care are cel puţin o dimensiune în scara nanometrică.Nanomaterialele sunt caracterizate conform dimensiunilor lor, după cumurmează:
  • 4. Exemple:‐ capul unui bold are în diametru 1 milion nm;‐ firul de păr uman are în diametru 80.000 ;‐ o moleculă de ADN are lăţimea de 1‐ 2 nm;‐ tranzistorul procesorului Pentium Core Duo este de 45 nm.Ce caracteristici determină ca ‘nanomaterialele’ să fie speciale?1.proprietăţi ca greutatea, conductivitatea electrică, culoare se modifică atuncicând materialul atinge scara nano. De exemplu, acelaşi metal poate deveniun semiconductor sau un izolator atunci când ajunge la scară nano;2.acestea pot fi fabricate atom cu atom, cu ajutorul unui proces numit–”bottom‐up”;
  • 5. 3. acestea au coeficientul suprafaţă/volum mult mai mare decât la scară mare (coeficientul suprafaţă/volum (sa/vol sau SA:V) este suprafaţa raportată la volum (de ex. Un cub are suprafaţa 6a2 şi volumul a3. Coeficientul suprafaţă/volum are valoarea 6/a).
  • 6. Nanoştiinţa în naturăExistă în natură sute de exemple de nanomateriale naturale:1.nanoparticule rezultate în urma eroziunii şi din activitatea vulcanică;2.minerale, cum sunt argilele, alcătuite dintr-un amestec de silicaţi şi dinfragmente de cuarţ, mică etc; Experimentul A3.materiale mineralizate natural , aşa cum sunt cochiliile, coralii şi oasele.Acestea sunt formate din cristale de carbonat de calciu , şi se pot lega, înmod natural de alte materiale naturale cum ar fi polimerii, formând figuritridimensionale uimitoare;4.materiale cum sunt pielea, cleştii insectelor, ciocul şi penele păsărilor,coarnele animalelor, părul. Aceste materiale conţin proteine flexibile, elastinăşi colagen;
  • 7. Nanoştiinţa în natură5.hârtia şi bumbacul – ambele conţin celuloză. Rezistenţa mare,durabilitatea şi proprietatea de absorbţie a bmbacului sunt datoratearanjamentului fibrelor componente la scară nano;6.aripile insectelor - culorile văzute pe aripile fluturilor au legătură cunanostructura acestora care acţionează ca un obstacol de difracţie şi induceiridiscenţa;7.pânza de păianjen – este materialul cu rezistenţa cea mai mare , de cinci orimai mare decât rezistenţa unei greutăţi egale de oţel. Proprietatea sedatorează în mare măsură, proteinelor prezente în conţinut (în principalfibroin);8.Frunza de lotus şi Nasturtium - nanostructura prezentă în frunză determinăca suprafaţa acesteia să nu adere la apă şi să aibă şi proprietatea de “auto-curăţare”;
  • 8. Nanoştiinţa în natură9.piciorul şopârlei – datorită nanostructurei acestuia, şopârla poate merge peorice suprafaţă verticală, împotriva gravitaţiei, chiar dacă suprafaţa esteumedă sau murdară.Domeniul din inginerie care încearcă să fabrice materiale artificiale, care imităpe cele naturale se numeşte biomimetică. Nanoştiinţa este o componentă debază a acesteia.
  • 9. Nanoştiinţa în naturăCâteva exemple de materiale biomimetice sunt menţionate în tabelul de maijos:
  • 10. Concluzie:Faţă de resursele oferite de nanotehnologii, există o atitudine generală de aacţiona la toate nivelurile. Probabil, pentru prima dată în istorie , cercetători,instituţii de acreditare, organizaţii non-profit, organizaţii de consumatori,organizaţii de comerţ sunt parteneri activi în stabilirea reglementărilor,planurilor de acţiune şi protocoalelor, necesare folosirii potenţialului furnizatde nanotehnologii. Aceasta se va realiza protejând siguranţa consumatoruluişi a mediului. În mod clar, este un efort uriaş, munca este complexă şi deabia se află la început.

Related Documents