Проект Закону України ПРО МОЛОДІЖНУ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНУ КООПЕРАЦІЮ
Сутність молодіжних житлово-будівельних кооперативів <ul><li>Юридична особа, утворена молоддю на добровільних засадах для ...
Державна підтримка молодіжних житлово-будівельних кооперативів Органи місцевого самоврядування Державний фонд сприяння...
Джерела формування майна кооперативу <ul><li>Паї, додаткові паї, вступні, членські та цільові внески його членів; </li>...
Право на членство у кооперативі <ul><li>Дієздатні громадяни України віком від 18 до 35 років; </li></ul><ul><li>Перебувают...
Органи управління молодіжного житлово-будівельного кооперативу
Обмеження щодо посадових осіб кооперативу <ul><li>Правління та ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа ...
Закон вносить зміни до наступних законодавчих актів України <ul><li>Житловий кодекс України </li></ul><ul><li>Земельний к...
Дякуємо за увагу!
of 9

Презентація законопроекту "Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію"

Презентація законопроекту "Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію"
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Презентація законопроекту "Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію"

  • 1. Проект Закону України ПРО МОЛОДІЖНУ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНУ КООПЕРАЦІЮ
  • 2. Сутність молодіжних житлово-будівельних кооперативів <ul><li>Юридична особа, утворена молоддю на добровільних засадах для задоволення своїх житлових потреб; </li></ul><ul><li>Різновид споживчого кооперативу, що здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку; </li></ul><ul><li>Може без обмежень займатись будь-якою некомерційною діяльністю, що не суперечить законодавству України; </li></ul><ul><li>Діє на підставі Статуту, типовий варіант якого затверджується Кабінетом Міністрів України. </li></ul>
  • 3. Державна підтримка молодіжних житлово-будівельних кооперативів Органи місцевого самоврядування Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Передають кооперативам земельні ділянки, що знаходяться у комунальній власності під будівництво; Веде реєстр молодіжних житлово-будівельних кооперативів, їх членів та осіб, що бажають стати членами таких кооперативів Безоплатно передають кооперативам будинки, що вимагають реконструкції; Може надавати членам молодіжних житлово-будівельних кооперативів пільгові довготермінові кредити спрямовані на сплату паїв та внесків На пільгових умовах забезпечують будинки, побудовані молодіжними житлово-будівельними кооперативами, доступом до комунальної інфраструктури. Разом з членами кооперативу утворює організаційний комітет, який забезпечує організацію процесу будівництва та громадський контроль за станом будівництва
  • 4. Джерела формування майна кооперативу <ul><li>Паї, додаткові паї, вступні, членські та цільові внески його членів; </li></ul><ul><li>Майно, добровільно передане кооперативу його членами; </li></ul><ul><li>Кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; </li></ul><ul><li>Грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; </li></ul><ul><li>Земельні ділянки та/або будинки передані кооперативу безоплатно органами місцевого самоврядування; </li></ul><ul><li>Інші надходження, не заборонені законодавством </li></ul>
  • 5. Право на членство у кооперативі <ul><li>Дієздатні громадяни України віком від 18 до 35 років; </li></ul><ul><li>Перебувають у шлюбі не менше 3 років, або мають дитину; </li></ul><ul><li>Постійно проживають у населеному пункті, який є місцезнаходженням кооперативу; </li></ul><ul><li>Зареєстровані у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву у реєстрі осіб; </li></ul><ul><li>Одночасно особа може бути членом лише одного молодіжного житлово-будівельного кооперативу. </li></ul>
  • 6. Органи управління молодіжного житлово-будівельного кооперативу
  • 7. Обмеження щодо посадових осіб кооперативу <ul><li>Правління та ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа членів кооперативу строком на два роки. </li></ul><ul><li>До складу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близьким родичами або перебувають у свояцтві. </li></ul><ul><li>Члени правління та ревізійної комісії, а також особи, які є з ними близькими родичами або перебувають у свояцтві, не можуть займати оплачувані посади в цьому кооперативі або в юридичних особах утворених кооперативом. </li></ul>
  • 8. Закон вносить зміни до наступних законодавчих актів України <ul><li>Житловий кодекс України </li></ul><ul><li>Земельний кодекс України </li></ul><ul><li>Закон України «Про кооперацію» </li></ul><ul><li>Закон України «Про споживчу кооперацію» </li></ul><ul><li>Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» </li></ul>
  • 9. Дякуємо за увагу!

Related Documents