Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ
'I I - Ital: ull' ' mil
. -
J. )-‘-e3=§lld-ll-»3Q'c-__: u_iL'; ::_). .4il. a¢,...
l-ail-*9 . )l4*4.l "-ll-All J-. 'J-l= :l o-5 ‘I3-ll-ill ‘tel-is-ll die t, -ll dgéll a-léw '~‘-Ia-. =-ll =53
Y: .2933‘: 4...
3-. l5lJ= '-ll : l-l-°*-ll 15%“ 34l“—. l EJJ3“ Jl-t-ll 4.9"‘ l-. |ll= célfll <,5)SJ‘ll lil-‘ell UM-J -'l
J95 ‘ll-loll-‘ll...
of 3

Press for 27 2-2012

CBI
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press for 27 2-2012

  • 1. Republic of Iraq CENTRAL BANK OF IRAQ 'I I - Ital: ull' ' mil . - J. )-‘-e3=§lld-ll-»3Q'c-__: u_iL'; ::_). .4il. a¢, i,: L.. lL: i..93l_)aJl‘_J; ‘}S). llel3,ill. .4_) Q3” l+"“'-‘J ‘ll-. *5lJ° 3-l-49 le-ll Ofll-“ll u-ll‘ ‘L3l3-‘Yl zl-59.34 L3l_)Jl -‘:93 U4‘-U afilxll cs5J~= ~ll Jle->11-. » JAM . _3l. :» ya t, ... ‘a, all so, ; §,. l,IL. .L'). i,I3L', l:,5¢L’; J‘S_, .lltzl3,illL_, .:. l.4.3'; I oytill Le-.4-— «. —-«I--e 7*-2-= J$ ¢'L~ul~= t_, -A Luau‘: ,1 3. l.uJI t; .L. .,I. ... L-,3 -I 1*-. ul«A15‘. >1l Jbahlll t. -ll litre} II. ,nL, ll 5. l». ll.3 _)}‘. A_AM 9.; J‘_)A'£. l O4 L. _l aid M r‘§J ktislfdl 99.35)“-ll fill-All 0355 O4 (l'°) 3-ll-“ll ¢| :. =Jl $5.9 ol 3JJ. }*° Jl _3l 1. ,l§J, cI>L. :-. U1: da. AA= _lL}a$: :L’§l U1.-. rm: Elie‘ : ‘ W J‘ U» -tel c= .—= -2 ‘ile-u . ..-M as»: am: la--33:’ Lu-ll-"'-ll ‘l-l5lJ= ' "-53 s9J'5J~ll él-‘tall ~. —|. =;3e: oalllll C: lJJ5’l "l'°‘-“Al : l'l"-ll "l-lo‘ 8-4 J“ . .)= U)3llJ J15 ‘l-*3 O. ‘ -* ¢'l: =Vl “-fie: «c. -l= -lb +9-= l;= ll 3)e—. l; I31 _) )1! , Juguil , .I. v.: ..u : u,m. .II 3-. =-‘E3133; , al. m.»}. .», -cg; _, ._r, )'3ll L. .i _(«__‘IL£. lI t__I, L.. JI , ., . _I. ..JI Is. g34.. .I. .I. ... .I' -* I ¢’l3 L5J= l cu-ll Ll5l ‘Lilli 5*-2-*3-l 33): 0° la-laJA3l la-J5 ~'-‘J-t-. lJ ‘l-’-as-A ‘lll-‘ll «rl l-l—= we-~ Pole‘ .9“) oz-J‘: ow dbl al ‘u'l°l .3,»’U= -ll
  • 2. l-ail-*9 . )l4*4.l "-ll-All J-. 'J-l= :l o-5 ‘I3-ll-ill ‘tel-is-ll die t, -ll dgéll a-léw '~‘-Ia-. =-ll =53 Y: .2933‘: 439335‘: 391335‘ k‘-= l-214° cle-3 0:-l 3-bleell d-is-. ' 3-lee = '—= l-5--alyz-J ‘l-lo csilll dull €35 gr“ C)£J.9}‘5lJ 4+l:5 céll "—'L. |3=-ll eel 0.‘ -l. )-“P . ):5lJ Llalflll oi 34» J39: él--3?l-l ml-34: LBJ: 3*: “llv-ll .1., u~1l ¢. La. ¢I, .uI , :«. ,sL. II : I.. m., .II, ,_', L.. Sil. l=; :s 3 , _;. ,1 : uL. z_yI_, e-Gill 023353‘; , .;I, _. purl d, .i 0.. .. ,¢. JI ,3 ¢_, .:.3sI or -r «:3 lewll: Ielball oh J3» cw U405 ol . )-35 s1=L_. J.II ¢| L_| .L; g 9; g+, s,; s:lI zs, ,II : «._.1I. ..II : «., z.SII C‘aLii. .4l_, .Jl . I_-. ;i. .I us teal . .;, ua. ~. '3.‘uL_a 31.. .: . ;,I, ..II . _§l, ,l1I «_‘al. .:.1S_l ‘,5 , _,4.. +.Il, ‘§3‘_)aJl‘é§Ja. aASl_bLg+Jl3JA§J£1e§‘)aJlagJ§3j‘ LZ.1l. :l. ;]l 4:llGl_)_A}J : L4_)LAll : ._ll3_). ll gfll ¢3. i§_'). Jl ow-—= =SéL~. A= <%~ - ~>1.»-'= ec= L~ue u-'= -.25: Howl on -vi ass» am 93‘; -ll «. sJS. -ll alkali ob 594331‘ «bk-léalil on get? all 1-6941‘ JUJYI ¢'l--3~1I ‘+35 l-«e. ¢"J'= 1l «lit--»3-all: -‘wt-all . ,A-l= '-yd shim! ‘ 1-«lit. » _)"‘-L“-" Esta) Lu I«. _-am ¢ILi. ..4l, ..ll_, '4U, l.: 'i. .ll a__. sI, .JI : u.. JI . ;., ,.; .u II, -ml .5.)JJ'ellJ 5*-5-. u'—°ll Cslafill ¢= lv°‘J= J J-‘ll-lee 4:“ «.43 = .=-~" 25“: oi 1l= 'u=1~ 3-=9) uilxll «. sJSxlI 613-35‘ ten! J-3'33 al -1 tl, I4:IIz, ;.. ..IIa1.. iIt. .I, .sI; ,.zIi,1at, ,.. .;. ;.1u, r..2 ‘ale . J.'A‘§3‘_)1.“_)L'| gJ“ -élxll °l~A35Ylt, -l= Je= ’l-'~LeJ-. =x *1; . de)3ll 3-. =-11:-ll ~'—»YA= -Ste Lat-.5; 3-, I_)g-3 _)_. ,1_)l. '§3.3 5I3). a.ll ail) ¢il. g__sJl A9333 Jain. » g3l_)aJl ‘; J'S_). .l| «£L'I. _aS| OI -o 9:41 , I (L_iJLnAA“ . ;.LeI. I,I Q; 9.151 A3,, -.II Iu. ... II 0.-. 5i. __i. 'u_} Iu. ..L. ., L§lJ, 'Jl . Iu. ».I I-, I._ . I,sl: .II L-, s., , , t.-. ,t. .., .II, , i. ,.'u1I I; :Lg__s. ll amt, 1,22»-": llc: L¢. ,xll, l,_,3,. ... .lI_, I.,5_¢. lI‘_}, I§ 5,. 1I. i.. :.3S. ..Il s, ,,-. II , I 3.§, U'. .II 3t. l.. ... ll3c. LiS. ll)J= '.3., _-, :.. ,._l. I3I. l.. ::g3¢, SgQlgS. .,. xs, _,; ul, *,3g3IJdl‘; _}S)Jl , usI. I,, ._I 3,5, 3,. :.. .Jl-1., §I, ..lI
  • 3. 3-. l5lJ= '-ll : l-l-°*-ll 15%“ 34l“—. l EJJ3“ Jl-t-ll 4.9"‘ l-. |ll= célfll <,5)SJ‘ll lil-‘ell UM-J -'l J95 ‘ll-loll-‘ll $1“-ll la-"l-5*-= ly° 93 (3)53 3413.2 ‘U49 Jl‘*"-'. l.9 Jli‘-‘= l 3% -'--3:-3 ‘l-l-u-ll 3*-. wWl ‘U-ll-. = 3-2°)-l zlil--'4.‘ :91»-ll 93* 0:53“: .‘—'9=U'3llJ dlflifil ‘till-ill .39-‘ml ¢-4 . ..‘l-. -35°35‘ «. s5lJ= -ll c.9J5J~ll alkali

Related Documents