Miks Vildavs 10.SA
Saturs
Interešu izglītība
Skolas vēsture
Skolēnu skaita dinamika
Skolas paplašināšana
Attēli
Aktualitātes
Skolas atrašanās...
Rīgas Teikas vidusskola (kopš 1953. gada līdz 1998. gadam Rīgas 36. vidusskola) tika
atklāta 1953. gada 1. septembrī .
Sko...
Skolas atrašanās vieta
Aizkraukles iela 14, Rīga
Skolas paplašināšana
Deviņdesmito gadu otrajā pusē auga pieprasījums pēc skolas paplašināšanas, jo skola bija
pieprasīta, ...
Skolēnu skaita dinamika
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2005 2007 2009 2011 2013
Interešu izglītība
 Tautas deju kolektīvs Skabardzēni – visas vecuma grupas
 Vizuālās mākslas pulciņš 3.-6. un 5.-12. kl...
Attēli
Aktualitātes
16. aprīlis
«Teikas lakstīgala» plkst. 18:00! Ieejas maksa 0.70 Euro.
8. aprīlis
Bibliotēkas lasītavā tikšanā...
Skolas himna
Rīgas Teikas vidusskolas himna
1.
Kur lielpilsētas trokšņi netiek
Un līksmas putnu balsis dzied,
Starp ceriņk...
VaiTu esi bijis pietiekami uzmanīgs/a??
Kas ir pašreizējais skolas direktors?
Ligita Deiča
Indra Vīksna
Edvīns Šilos
Ilona Bergmane
skolēni?
2011. gadā
2003. gadā
2007. gadā
2009. gadā
Kā RTV dēvēja līdz 1998. gadam?
38. vidusskola
36. vidusskola
69. vidusskola
Rīgas pareizticīgo vidusskola
Cik skolai ir korpusi?
1 korpuss
2 korpusi
3 korpusi
4 korpusi
Kad skolai ir dzimšanas diena?
21. Oktobrī
1. Maijā
15. Februārī
1. Septembrī
PALDIES PAR JŪSU
UZMANĪBU!
Rīgas Teikas vidusskolas prezentācija
of 18

Rīgas Teikas vidusskolas prezentācija

Rīgas Teikas vidusskolas prezentācija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Rīgas Teikas vidusskolas prezentācija

 • 1. Miks Vildavs 10.SA
 • 2. Saturs Interešu izglītība Skolas vēsture Skolēnu skaita dinamika Skolas paplašināšana Attēli Aktualitātes Skolas atrašanās vieta Skolas himna
 • 3. Rīgas Teikas vidusskola (kopš 1953. gada līdz 1998. gadam Rīgas 36. vidusskola) tika atklāta 1953. gada 1. septembrī . Skolas direktoru vēsture – Tikai gadu pēc skolas atklāšanas tai mainījās skolas direktori - Ligitas Deičas vietā par direktoru kļuva Ivars Paunis, kas tā laika pedagogiem un skolēniem bija skolas vadītāja ideāls. Viņa popularitāte gadu gaitā nemazinājās. Pēc astoņiem darbīgiem gadiem Ivaru Pauni uzaicināja strādāt Iekšlietu ministrijā un viņa vietā stājās Austra Bērziņa. Tad par direktoru sāk strādāt Jānis Konovalovs (vēlāk Rīts). Viņu nomaina Indra Vīksna, bet 1970. gadā skola atkal ir jauna direktora gaidās. Šoreiz pedagogu kolektīvs lūdz atgriezties skolā ļoti iecienīto direktoru Jāni Rītu. Vēlāk par direktoru kļūst Edvīns Šilos, kurš nāk no pašu pedagogu vidus, jaunu ideju un jaunu ceļu meklētājs un aizsācējs. Kopš 1997. gada skolas direktore ir Ilona Bergmane. Skolas vēsture
 • 4. Skolas atrašanās vieta Aizkraukles iela 14, Rīga
 • 5. Skolas paplašināšana Deviņdesmito gadu otrajā pusē auga pieprasījums pēc skolas paplašināšanas, jo skola bija pieprasīta, uz vairākām klasēm veidojās konkurss. Skola regulāri uzņēma trīs pirmās klases. Un skolas telpas bija celtas kara hospitāļa vajadzībām, kas pēc tam piemērotas skolai. 2002. gadā Teikas vidusskola ieguva modernu sporta halli, trenažieru un aerobikas zāli, kā arī divus jaunus mācību korpusus. 2008. gada nogalē skolai tika piebūvēta mūsdienīga aktu zāle. Skolai ir 4 korpusi.
 • 6. Skolēnu skaita dinamika 0 200 400 600 800 1000 1200 2003 2005 2007 2009 2011 2013
 • 7. Interešu izglītība  Tautas deju kolektīvs Skabardzēni – visas vecuma grupas  Vizuālās mākslas pulciņš 3.-6. un 5.-12. klasēm  Mūsdienu deja 5.-8. un 9.-12. klasēm  1.-4. klašu koris  Zēnu koris  Meiteņu koris 5.-9. klasēm  Vidusskolas jauktais koris  Keramika 1.-4. klasēm  Restaurācijas, mājturības un tehnoloģiju pulciņš  Skatuves runa 10.-12. klasēm
 • 8. Attēli
 • 9. Aktualitātes 16. aprīlis «Teikas lakstīgala» plkst. 18:00! Ieejas maksa 0.70 Euro. 8. aprīlis Bibliotēkas lasītavā tikšanās ar grāmatas "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" autoru Jāni Ūdri (11:15) 14. aprīlis - 19. aprīlis Dabaszinību nedēļa
 • 10. Skolas himna Rīgas Teikas vidusskolas himna 1. Kur lielpilsētas trokšņi netiek Un līksmas putnu balsis dzied, Starp ceriņkupenām un liepām Tur mūsu Teikas skola zied. 2. Ir mācības par gudrībām un mākslām Un vēlēšanās visu sameklēt Ar mūsu meitenēm un zēniem Daudz laba spēsim pieredzēt. Piedziedājums: Jo Teika nemirst, Teika dzied Un Teika savu ceļu iet! Mēs kopā varam, kopā darām, Mēs kopā līksmi saucam hej! 3. Un tad, kad gaiteņos un klasēs Uz brīdi pierimis būs viss Tad tālāk ārā ielās savās Steidz mūsu skolas dzīvesprieks. 4. Kā pasakā, kā senā teikā Tur tālu citā pasaulē Būs vienmēr līdzās mīļā skola Mums katram sirdī, dvēselē. Autors : Andris Rupais
 • 11. VaiTu esi bijis pietiekami uzmanīgs/a??
 • 12. Kas ir pašreizējais skolas direktors? Ligita Deiča Indra Vīksna Edvīns Šilos Ilona Bergmane
 • 13. skolēni? 2011. gadā 2003. gadā 2007. gadā 2009. gadā
 • 14. Kā RTV dēvēja līdz 1998. gadam? 38. vidusskola 36. vidusskola 69. vidusskola Rīgas pareizticīgo vidusskola
 • 15. Cik skolai ir korpusi? 1 korpuss 2 korpusi 3 korpusi 4 korpusi
 • 16. Kad skolai ir dzimšanas diena? 21. Oktobrī 1. Maijā 15. Februārī 1. Septembrī
 • 17. PALDIES PAR JŪSU UZMANĪBU!