NaftaNafta(Opeste odlike)
Nafta Nafta (Opšte odlike)- Nafta je gusta tečnost tamne boje i neprijatnog mir...
- Primetno je da najviše nafte ima u najsunčanijim Naftadelovima planete (recimo oko ekvatora…).- Što...
- Do nafte se dolazi bušenjem kopna ili mora. Zatim se Nafta nafta prenosi sistemom cevovoda do rafine...
Nafta Destilacija- Destilacija je način rezdvajanja smeše hemijskih jedinjenjaporcesom isparavanja, a za...
Istorija nafte
Prvi naftni izvori• 1848: Prvo savremneo iskopavanje blizu gradaBaku.•1840-1850: Razvijen proces dobijanja kerozina izsiro...
Naftni izvori u SAD-u• Prisustvo nafte u Pensilvaniji• Investitori su postali zainteresovani zaprodavanje nafte• Pukovnik ...
Znacajna vremanska otkrica• 1938: Otkriće rezervi u Saudiskoj Arabiji•1968: Kuvajt, Libija i Saudiska Arab...
Nafta kao izvor energije
Neobnovljiv- Jedna od mnogobrojnih neobnovljivih vrstaenergije.
Jedinica- BAREL je mera zapremine koja se najčešće koristi kaojedinica zapremine sirove nafte. Jedan barel iznosi oko160 l...
Jedinica- BAREL je mera zapremine koja se najčešće koristi kaojedinica zapremine sirove nafte. Jedan barel iznosi oko160 l...
Korist- Nakon prerade, koristi se za pogon: automobila, aviona,mašina, itd.- Isto tako, veliku važnost ima u medicini.
Petrohemijske fabrike
Petrohemija• Oblast koja se bavi hemiskom preradom nafte, radikasnijeg dobijanja raznih proizvoda• Neki od njih su:-Sirovi...
Najveći proizvodjači nafteSaudijska Arabija (10,37 milijardi barela)Rusija (9,27 milijardi barela)SAD (8,69 milijard...
Nafta i okolina
Ugrožavanje- Svakim danom je sve veća proizvodnja CO₂ i ostalihgasova koji zagadjuju sredinu zbog sagorevanja nafte.
Poblemi sa vodom- Sprečava fotosintezu, ishranu i disanje.- Dovodi do smanjenja kiseonika u moru.- Dovodi do smrti mnogih ...
Efekat staklene bašte- Efekat staklene bašte je milionima godina bio koristanza Zemlju, a sad zbog ljudske aktivnosti pred...
Gasovi- Ugljen-dioksid (CO₂) - smatra se da učestvuje oko 50% uglobalnom zagrevanju;- Hloroflourkarbonati (CFC) - 25% učeš...
Efekat staklene bašte
Činjenice- Koncentracija Ugljen-dioksid u vazduhu raste 0,4godišnje.-Sad ga ima 25% više nego pre sto godina.-U novije vre...
Opasnost od zagadjenja mora nafte i bušotina• Bušotine na morskoj površini, transport naftetankerima samo su neki ...
Uništavanje ozonskog omotača
Opšte definicije- Ozonski omotač je sloj zemljine atmosfere koji sadrživisok procenat ozona (O₃).- Ovaj sloj upija između ...
Smanjenje Na smanjenje ozonskog omotača utiče:- Azot - monoksid (NO)- Azot - dioksid (NO₂)- Atomsk hlor (Cl)- At...
Smanjivanje ozonskog omotača- Količina gasova koji uništavaju omotač se znatnopovećala usled ljudske aktivnost...
Milan Brkic 8-2
Nafta Re-upload
of 31

Nafta Re-upload

Ispravio sam moju prezentaciju o nafti mislim da je sad bolje.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nafta Re-upload

 • 1. NaftaNafta(Opeste odlike)
 • 2. Nafta Nafta (Opšte odlike)- Nafta je gusta tečnost tamne boje i neprijatnog mirisa.- Sastav nafte je jako složen i sastoji se iz raznihorganskih jedinjenja.- U najvećoj meri naftu čine alkani, cikloalkani iaromantični ugljovodonici.- Nafta je nastala u dužem vremenskom periodutaloženjem biljnog i životinjskog materijala u zemlji,pod uticajem pritiska i toplote.
 • 3. - Primetno je da najviše nafte ima u najsunčanijim Naftadelovima planete (recimo oko ekvatora…).- Što je nafta dublje u zemlji veći je pritisak, tako da pribušenju može doći do naglog izbijanja nafte i gasa.- Dubina slojeva nafte može biti različita i kreće se odnekoliko metara do više od 5 km.
 • 4. - Do nafte se dolazi bušenjem kopna ili mora. Zatim se Nafta nafta prenosi sistemom cevovoda do rafinerija ili do velikih brodova (tankera).- Pošto je nafta smeša, preradjuje se postupkomDESTILACIJE.
 • 5. Nafta Destilacija- Destilacija je način rezdvajanja smeše hemijskih jedinjenjaporcesom isparavanja, a zatim kondenzovanja smeše. - Lakše isparljive frakcije (frakcije koje imaju manji broj ugljenikovih atoma) dižu se prema vrhu (kao što je benzin) a teže isparljive frakcije spuštaju se ka dnu kolone (kao što je ulje za podmazivanje). - Jako je bitna za industriju.
 • 6. Istorija nafte
 • 7. Prvi naftni izvori• 1848: Prvo savremneo iskopavanje blizu gradaBaku.•1840-1850: Razvijen proces dobijanja kerozina izsirove nafte•1854: Iskopavani bunari u Poljskoj.•1850-1860: 90% svetske proizvodnje nafte sedobija iz Avganistana.
 • 8. Naftni izvori u SAD-u• Prisustvo nafte u Pensilvaniji• Investitori su postali zainteresovani zaprodavanje nafte• Pukovnik Edwin Drake je unamljen za bušenje itestiranje bunara• Drake nalazi naftu blizu Titusville• To otkrice mu je donosilo 10 barela na dan porupi• Kasnije se nafta otkrila i u Teksasu• U to vreme 50% nafte se dobiajlo i SAD
 • 9. Znacajna vremanska otkrica• 1938: Otkriće rezervi u Saudiskoj Arabiji•1968: Kuvajt, Libija i Saudiska Arabija formirajuOPEC (Organization of the Petroleum ExportingCountries)•1979: Druga naftna kriza praćena Iranskomrevolucijom
 • 10. Nafta kao izvor energije
 • 11. Neobnovljiv- Jedna od mnogobrojnih neobnovljivih vrstaenergije.
 • 12. Jedinica- BAREL je mera zapremine koja se najčešće koristi kaojedinica zapremine sirove nafte. Jedan barel iznosi oko160 litara sirove nafte.
 • 13. Jedinica- BAREL je mera zapremine koja se najčešće koristi kaojedinica zapremine sirove nafte. Jedan barel iznosi oko160 litara sirove nafte.- Prilikom spaljivanja jednog barela nafte prosečno seoslobodi- 6,12 x 10⁹ J (Džula)- ili 1.7 MWh (Megavat Sati)
 • 14. Korist- Nakon prerade, koristi se za pogon: automobila, aviona,mašina, itd.- Isto tako, veliku važnost ima u medicini.
 • 15. Petrohemijske fabrike
 • 16. Petrohemija• Oblast koja se bavi hemiskom preradom nafte, radikasnijeg dobijanja raznih proizvoda• Neki od njih su:-Sirovina za proizvodnju boja i lakova;- Rastvarači;- Parfemi, vosak, šminka;- Boje za kosu;- Deterdženti.
 • 17. Najveći proizvodjači nafteSaudijska Arabija (10,37 milijardi barela)Rusija (9,27 milijardi barela)SAD (8,69 milijardi barela)Iran (4,09 milijardi barela)Meksiko (3,83 milijardi barela)
 • 18. Nafta i okolina
 • 19. Ugrožavanje- Svakim danom je sve veća proizvodnja CO₂ i ostalihgasova koji zagadjuju sredinu zbog sagorevanja nafte.
 • 20. Poblemi sa vodom- Sprečava fotosintezu, ishranu i disanje.- Dovodi do smanjenja kiseonika u moru.- Dovodi do smrti mnogih organizama koji se nalaze uvodi.
 • 21. Efekat staklene bašte- Efekat staklene bašte je milionima godina bio koristanza Zemlju, a sad zbog ljudske aktivnosti predstavljaozbiljnu pretnju za mnoge organizme na Zemlji.- Ovaj efekat predstavlja rezultat povećanja količinezračenja koje ne može biti emitovano u svemir, već gaatmosfera upija i postaje toplija.
 • 22. Gasovi- Ugljen-dioksid (CO₂) - smatra se da učestvuje oko 50% uglobalnom zagrevanju;- Hloroflourkarbonati (CFC) - 25% učešća;- Metan (CH₄) – 12% učešća;- Azot (|) oksid – 6% učešća.
 • 23. Efekat staklene bašte
 • 24. Činjenice- Koncentracija Ugljen-dioksid u vazduhu raste 0,4godišnje.-Sad ga ima 25% više nego pre sto godina.-U novije vreme, gasovima staklene bašte se pridružujuostali gasovi
 • 25. Opasnost od zagadjenja mora nafte i bušotina• Bušotine na morskoj površini, transport naftetankerima samo su neki od potencijalnih opasnostiza svetske okeane i mora.• 60% svetskog transporta nafte ide morskim putemzato su mora i okeani najugroženiji kada je reč otakvoj vrsti zagadjenosti.
 • 26. Uništavanje ozonskog omotača
 • 27. Opšte definicije- Ozonski omotač je sloj zemljine atmosfere koji sadrživisok procenat ozona (O₃).- Ovaj sloj upija između 93% - 99% sunčevogultraljubičastog zračenja.
 • 28. Smanjenje Na smanjenje ozonskog omotača utiče:- Azot - monoksid (NO)- Azot - dioksid (NO₂)- Atomsk hlor (Cl)- Atomski brom (Br)
 • 29. Smanjivanje ozonskog omotača- Količina gasova koji uništavaju omotač se znatnopovećala usled ljudske aktivnosti.- Svaki od već pomenutih gasova može da u stratosferiizazove lančanu reakciju i da uništi do 100.000 molekulaozona.- Prosečno, za jednu deceniju, nivo ozona se smanji za4%.
 • 30. Milan Brkic 8-2