Презентација пројекта http://srbijaonline.ning.com Вер. 1.0
<ul><li>Назив пројекта : Србија OnLine </li></ul><ul><li>Кратак опис : Социјална мрежа о Србији. Прилика за дружење, ...
<ul><li>Мисија пројекта : </li></ul><ul><li>Унапређење дијалога између грађана и актера друштвено-економског развоја Срб...
<ul><li>Специфични циљеви пројекта : </li></ul><ul><li>Стимулисан јавни дијалог о кључним развојним питањима Србије у ко...
<ul><li>Очекивани резултати : </li></ul><ul><li>Креирана социјална мрежа &quot; Србија OnLine &quot; на Нинг платформи </...
<ul><li>Форуми (категорије): </li></ul><ul><ul><li>http ://srbijaonline.ning.com/forum/category/listCategories </li></...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХВАЛА НА ПАЖЊИ! http://srbijaonline.ning.com/ http://srbijaonline.wikispaces.com/
of 21

Prezentacija projekta "Srbija OnLine"

Prezentacija projekta "Srbija OnLine"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija projekta "Srbija OnLine"

  • 1. Презентација пројекта http://srbijaonline.ning.com Вер. 1.0
  • 2. <ul><li>Назив пројекта : Србија OnLine </li></ul><ul><li>Кратак опис : Социјална мрежа о Србији. Прилика за дружење, размену информација, дијалог, ... </li></ul><ul><li>Пројекат осмислио : Милан Милошевић , магистар системологије и логистике , Креатор мреже и викија пројекта </li></ul>
  • 3. <ul><li>Мисија пројекта : </li></ul><ul><li>Унапређење дијалога између грађана и актера друштвено-економског развоја Србије на локалном, регионалном и републичком нивоу о битним питањима развоја модерног српског друштва применом савремених сервиса информационо-комуникационих технологија. </li></ul>
  • 4. <ul><li>Специфични циљеви пројекта : </li></ul><ul><li>Стимулисан јавни дијалог о кључним развојним питањима Србије у контексту модернизације српског друштва </li></ul><ul><li>Унапређена примена информационо -комуникационих технологија а посебно сервиса под називом Веб 2.0 ( Web 2.0) као што су: социјалне мреже, блог, (онлајн дневника), вики, РСС и други </li></ul><ul><li>Унапређена видљивост националних и локалних иницијатива које доприносе одрживом развоју </li></ul>
  • 5. <ul><li>Очекивани резултати : </li></ul><ul><li>Креирана социјална мрежа &quot; Србија OnLine &quot; на Нинг платформи </li></ul><ul><li>Креиран вики пројекта </li></ul><ul><li>Креирано упутство за коришћење Мреже </li></ul><ul><li>Промовисана Мрежа </li></ul><ul><li>Модериране дискусије </li></ul>
  • 6. <ul><li>Форуми (категорије): </li></ul><ul><ul><li>http ://srbijaonline.ning.com/forum/category/listCategories </li></ul></ul><ul><li>Групе: </li></ul><ul><ul><li>http ://srbijaonline.ning.com/groups </li></ul></ul><ul><li>Корисни линкови: </li></ul><ul><ul><ul><li>Социјална мрежа: http :// srbijaonline . ning . com / </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Вики пројекта : http :// srbijaonline . wikispaces . com / </li></ul></ul></ul>
  • 21. ХВАЛА НА ПАЖЊИ! http://srbijaonline.ning.com/ http://srbijaonline.wikispaces.com/

Related Documents