Н а ј к њ и г еМанифестација поводомМанифестација поводомСветског дана књигеСветског дана књиге ууНародној библиотециНарод...
Најстарије форме књиге Потичу са Блиског и ДалекогИстока У Кини су биле састављене одбамбусових дашчица, а касније суих ...
Најновија форма књиге Е књигеЕ књиге –– електронски еквивалентштампане књиге Чита се помоћу е-читача / таблета,од којих ...
Најстарија сачувана целовита књига?Најстарија сачувана целовита књига? Међу фрескама једне дотаднеоткривене гробнице на ј...
Најстарији сачувани писани споменициНајстарији сачувани писани споменициу облику књигеу облику књиге((Веде (санскрит:Веде ...
Најстарије сачувано књижевно делоНајстарије сачувано књижевно делоЕп о ГилгамешуЕп о Гилгамешу Сумерско акадски еп, писан...
НајстаријНајстаријee књиге хеленскекњиге хеленскекњижевностикњижевности Хомерови епови ИлијадаИлијада иОдисејаОдисеја – о...
Неке од најутицајнијих књига антикена западну мисао Платонове књиге: Држава,Држава,Одбрана Сократова, Гозба,Одбрана Сокра...
Најстарија сачуванаНајстарија сачуванасрпска књигасрпска књига МаријинскоМаријинско или МаријиноМаријинојеванђељејеванђељ...
Најзначајнији и најлепшисрпски рукописни споменикМИРОСЛАВЉЕВОМИРОСЛАВЉЕВОЈЕВАНЂЕЉЕЈЕВАНЂЕЉЕ- Најстарији српски ћирилски сп...
Најстарија штампана књигаГутенбергова Библија Гутенбергова Библија јепрва књига одштампанапокретном пресом. Настала у не...
Најстарија ћириличнајужнословенска штампана књига Октоих првогласникОктоих првогласникЂурђа ЦрнојевићаЂурђа Црнојевића из...
Неки од најређих примерака српскихштампаних књига- прва издања -• Доситејев "Живот и прикљученија" (1783)• Орфелинови "Нов...
Најпревођенија, најпродаванија,најутицајнија - Књига над књигама(грч.(грч. βιβλιαβιβλια – књига)– књига) Најпревођенија и...
Једна од најпревођенијихи најутицајнијих књига- Дон Кихот - Мигуел де Сервантес (1547-1616) -писао је драме, новеле, поез...
На листи најпревођенијих су и дечјекњиге ПинокиоПинокио Карла Колодија (1826-1890),књига о необичним доживљајима једноглу...
Најпродаваније књигеПосле Библије најпродаваније књиге су:После Библије најпродаваније књиге су: 1. Шекспирова дела,Шексп...
Неке од најзначајнијих књига средњег векаи почетка новог доба Божанствена комедијаДанте Алигијерија (1265-1321) –монумент...
Неке од најзначајнијих књига новогвека Математички принципи природнеМатематички принципи природнефилозофијефилозофије (16...
Неке од најутицајнијих књига новијег добакњиге које су мењале свет и књиге чије (пре)оцењивање још траје КапиталКапитал К...
Најпопуларнија и најчитанија штиваод XIX в. до данасРРоманиомани♦ Генеза романа као жанра изузетно јекомплексна и може се ...
Неке од књига наших аутора који су далинајвећи допринос светској науци и култури Моји изумиМоји изуми – аутобиографски за...
Најскупље књигеЛеонардо и Шекспир Кодекс “Лестер” - Књига јенасловљена по Томасу Коку, грофу одЛестера. Има 72 стране и д...
Најскупље књиге о птицама и воћу Птице Америке - књига америчкогорнитолога и сликара Џона ЏејмсОдибона продата је 2000. з...
Најскупљи атласи на свету Птоломејева Космографија -први штампани атлас света (1477) ипрва књига на свету у којој се нала...
Најскупљи рукопис модерног доба Џоан Роулинг: Бајке бардаБедлија. Пре него што је овакњига изашла у огромном тиражуза мас...
Најзагонетније књиге■ Војнићев рукописВојнићев рукопис - упркос напоримакриптографа диљем света, њен садржај јошувек није ...
Најинтригантније нестале књиге Хомеров трећи, шаљиви еп? Изгубљене Есхилове, Софоклове иЕврипидове драме Други део Арис...
Најинтригантније недостајуће страницеу српској књижевности ПП. П. Његош је наводно написао и другидео Горског вијенца са ...
Најмање књиге Најмања књига на светуна свету до недавноје била новела КамелеонКамелеон од Чеховаод Чехова,а димензије су ...
Највеће књиге на свету Књига дужине 3,2 метра, а ширинедва, и тешка око 250 килограма,изложена први пут на Међународномса...
Најлепше књиге По правилу, најлепша инајскупоценија су издањарелигијских текстова, којеразличите верске традицијесматрају...
Најлепша савремена књига- посвећена Микеланђелу - Са корицама од извајаногСа корицама од извајаногмермера, странама одмер...
 Међу “нај књигама”,Међу “нај књигама”,најважнија категорија занајважнија категорија засваког читаоца су омиљенесваког чи...
of 34

Naj knjige

50 centuries of books seen through exceptional items (the oldest, largest, most beautiful, the most influential ...)
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naj knjige

 • 1. Н а ј к њ и г еМанифестација поводомМанифестација поводомСветског дана књигеСветског дана књиге ууНародној библиотециНародној библиотециКрушевацКрушевац18-28. април 2013.18-28. април 2013.АуторАутор презентације: Милицапрезентације: МилицаСтевановићСтевановић
 • 2. Најстарије форме књиге Потичу са Блиског и ДалекогИстока У Кини су биле састављене одбамбусових дашчица, а касније суих заменили свици од свиле. Вавилонци, Асирци и Персијанцикористили су глинене плочице Стари Египћани писали су надрвеним и каменим плочама, као ина свицима папируса. Грци и Римљани су у свакодневномживоту за писање користилидрвене плочице превучене воском.Неколико таквих плочицаповезивали су врпцом илиметалним прстеном у књигу. Повоску су гребали слова металномили коштаном писаљком која сезвала стилус, по чему данас стиломназивамо начин писања.
 • 3. Најновија форма књиге Е књигеЕ књиге –– електронски еквивалентштампане књиге Чита се помоћу е-читача / таблета,од којих је најпопуларнији AmazonKindle, а најбољи и најскупљи AppleiPad 2 и Samsung Galaxy Tab 10.1 Е-књига се први пут спомиње 1971.године када је Мајкл Харт, студентУниверзитета у Илиноису, путемуниверзитетске мреже почеодистрибуирати књиге у дигиталнојформи. То је био почетак пројектакоји је Харт после назвао “ПројекатГутенберг". Пројект се залаже закреирање електронских верзијакњижевних дела и њиховобесплатно дистрибуирање путеминтернета.
 • 4. Најстарија сачувана целовита књига?Најстарија сачувана целовита књига? Међу фрескама једне дотаднеоткривене гробнице на југозападуБугарске, у долини реке Струме,откривена је пре 60-ак година можданајстарија сачувана целовита књига. Процењује се да је стара око 2500година. Писана је етрурским језиком Садржи укупно свега 6 страница одкојих је свака, у ствари, плоча од 24-каратног злата. Чува се у Историјском музеју уСофији
 • 5. Најстарији сачувани писани споменициНајстарији сачувани писани споменициу облику књигеу облику књиге((Веде (санскрит:Веде (санскрит: वेदवेद véda — вид, знање)véda — вид, знање)■ Веде – свете књигебрамана у Индији■ Сматра се да су овитекстови настајали упериоду од око 1500-1200.п.н.е. Писане су надревном санскритскомјезику. Најстарија од 4основне веде је Риг веда,записана око 1500.п.н.е.■ Ведска религија / ведизам– претеча је хиндуизма
 • 6. Најстарије сачувано књижевно делоНајстарије сачувано књижевно делоЕп о ГилгамешуЕп о Гилгамешу Сумерско акадски еп, писанклинастим писмом наглиненим плочицама.Првобитне верзије текстанастале између 2150-2000.године п. н. е. Глинене плочице на којима језаписан у облику који данаспознајемо, потичу из 1300-1000.п.н.е. Биле су похрањене уАсурбанипаловој библиотеци уНиниви Еп о Гилгамешу представљаједно од најзначајнијих деласветске књижевности.“Судбина пријатеља тако тешко лежи на мени,зато журим преко поља и тражим даљине...”
 • 7. НајстаријНајстаријee књиге хеленскекњиге хеленскекњижевностикњижевности Хомерови епови ИлијадаИлијада иОдисејаОдисеја – описују легендарнадешавања везана за Тројански рат На основу лингвистичких иисторијских података,претпоставља се да су писани назападној обали Мале Азије, око 9.века п. н. е. Остали су парадигма епскогпесништва, неисцрпна ризницатема и мотива у европскојкњижевности али и трајнаинспирација за друга подручјауметности и стваралаштва.
 • 8. Неке од најутицајнијих књига антикена западну мисао Платонове књиге: Држава,Држава,Одбрана Сократова, Гозба,Одбрана Сократова, Гозба,Федар, Софист, Критон, ФедонФедар, Софист, Критон, Федон...*Платон (427. п. н. е.- 347. п. н. е) -неизмерно утицајан старогрчкифилозоф и беседник, Сократовученик и оснивач Академије уАтини. Аристотелове књиге: Политика,Политика,Метафизика, Никомахова етика,Метафизика, Никомахова етика,Физика, РеторикаФизика, Реторика... *Аристотел(384. п. н. е. - 322. п. н. е.) - филозофи беседник, Платонов ученик и једнаод најутицајнијих личности уисторији европске мисли.Рафаело Санти: Атинска школа, детаљРафаело Санти: Атинска школа, детаљАристотел (десно), који носи своју Етику уруци, указује на хоризонталу, што симболичноозначава да свет почива на материјалнојреалности. Платон, који носи Тимеја у руци,показује на горе, што је алегорија духовногсвета и принципа идеја.
 • 9. Најстарија сачуванаНајстарија сачуванасрпска књигасрпска књига МаријинскоМаријинско или МаријиноМаријинојеванђељејеванђеље представља најстаријисачувани споменик писанстарословенским језиком у комесе јављају црте српског народногјезика. Сматра се да је насталонајкасније почетком XI века насрпском штокавском подручју.Писано је глагољицом и има 174листа. Пронађенo је средином XIX векау светогорском Манастиру светеМарије, по коме је и добио име, аданас се налази у Рускојнационалној библиотеци.Најстарији српскиНајстарији српскиоригинални књижевниоригинални књижевнисписспис „„Житије светога Симеона“Житије светога Симеона“ - прводело Светога Саве које је написано саизразито књижевним обележјима.Сматра се једним од најбољих деласредњовековне српске књижевности ипредставља најстарију српскубиографију. Ово житије није посебан спис, већ јесмештено у уводној глави Студеничкогтипика, написаног у Студеници 1208. г.
 • 10. Најзначајнији и најлепшисрпски рукописни споменикМИРОСЛАВЉЕВОМИРОСЛАВЉЕВОЈЕВАНЂЕЉЕЈЕВАНЂЕЉЕ- Најстарији српски ћирилски споменик. Настао је по наруџбинизахумског кнеза Мирослава, брата рашког великог жупанаСтефана Немање, највероватније у Котору, око 1185. године.Преписивачи Варсамелеон и Глигорије Дијак. Унеско га је 2005. г. уврстио у своју библиотеку „Памћење света“чиме је постао део 120 највреднијих добара које је створила људскацивилизација.
 • 11. Најстарија штампана књигаГутенбергова Библија Гутенбергова Библија јепрва књига одштампанапокретном пресом. Настала у немачком градуМајнцу, око 1455. у двестаили триста примерака.Данас их има само 48, а 21примерак је потпуно очуван. Аукцијске куће процењујувредност између 25 и 35милиона долара сваку. Један од примерака продатје 1987. за тада рекордних 4.9милиона долара на аукцији уЊујорку.
 • 12. Најстарија ћириличнајужнословенска штампана књига Октоих првогласникОктоих првогласникЂурђа ЦрнојевићаЂурђа Црнојевића изиз1493/94. године, најстарија је1493/94. године, најстарија јећирилична јужнословенскаћирилична јужнословенскаштампана књигаштампана књига Одштампана је на Цетињу, уОдштампана је на Цетињу, уЦрној ГориЦрној Гори Библиотека Матице српскеБиблиотека Матице српскепоседује 16 инкунабула, књигапоседује 16 инкунабула, књигаштампаних до краја 15. века, аштампаних до краја 15. века, амеђу њима је и примеракмеђу њима је и примеракОктоиха.Октоиха.
 • 13. Неки од најређих примерака српскихштампаних књига- прва издања -• Доситејев "Живот и прикљученија" (1783)• Орфелинови "Новеишија славенскија прописи" (1776)• Његошев "Горски вијенац" (1847)
 • 14. Најпревођенија, најпродаванија,најутицајнија - Књига над књигама(грч.(грч. βιβλιαβιβλια – књига)– књига) Најпревођенија и најпопуларнијакњига на свету – преведна је на2.527 језика Комплетна Библија или Светописмо, која се састоји од Старог иНовог завета, сада постоји на 469језика. Нови завет је преведен на1231 језик, а поједине књигеБиблије на још 827 језика. Продата је у више од двемилијарде примерака. Најутицајнија књига европскецивилизације
 • 15. Једна од најпревођенијихи најутицајнијих књига- Дон Кихот - Мигуел де Сервантес (1547-1616) -писао је драме, новеле, поезију,али свакако је најпознатије инајобимније његово дело „ДонКихот“. Књига је доживела прекохиљаду издања. Сматра се каменом темељцемзападноевропске књижевности.Изузетно утицајна, књига је билаинспирација највећим именимасветске литературе, од Дефоа,Скота, Дикенса, Флобера,Достојевског, па до Џејмса Џојса,В. Игоа, Борхеса...
 • 16. На листи најпревођенијих су и дечјекњиге ПинокиоПинокио Карла Колодија (1826-1890),књига о необичним доживљајима једноглутка. По овој књизи Волт Дизни је 1940.снимио чувени филм «Пинокио». Мали Принц -Мали Принц - најпознатија новелафранцуског пилота Антоана де СентЕгзиперија из 1943. године. Преведена јена преко 180 светских језика. БајкеБајке (Царево ново одело, Девојчица сашибицама, Мала сирена, Ружно паче...)Ханса Кристијана Андерсена (1805-1875),“краља дечијих писаца”.
 • 17. Најпродаваније књигеПосле Библије најпродаваније књиге су:После Библије најпродаваније књиге су: 1. Шекспирова дела,Шекспирова дела, од којих је сачувано 38позоришних комада, 154 сонета, две дугенаративне и неколико других поема. Шекспирови комади су и најчешће филмованенајчешће филмованекњигекњиге, зато је прозван најпопуларнијимсценаристом у Холивуду.Филмске адаптације његових комада постоје иширом света. Најпознатија су остварења А.Куросаве: Крвави престо и Ран. 2. Криминалистички романи Агате Кристи2. Криминалистички романи Агате КристиТоком своје књижевне каријере која је трајалавише од пола века написала је 79 књига, од тога66 криминалистичких романа, која су продатадо сада у више од две милијарде примеракаширом света.
 • 18. Неке од најзначајнијих књига средњег векаи почетка новог доба Божанствена комедијаДанте Алигијерија (1265-1321) –монументалан епски спев, састављениз три дела: Пакао, Чистилиште и Рај,са укупно 100 певања. Дело јеалегоријска слика средњовековногсвета али и универзалне људскесудбине. О кружењу небеских телаН. Коперника (1473-1543) – њоме јеутемељена хелиоцентрична теоријасвемирских тела.
 • 19. Неке од најзначајнијих књига новогвека Математички принципи природнеМатематички принципи природнефилозофијефилозофије (1687) - студија Исака Њутна(1643-1727) - описује гравитацију и 3 законакретања и поставља темеље класичне (Њутнове)механике, служећи и као пример за настанак иразвој других модерних физичких теорија. ЕнциклопедијаЕнциклопедија (објављивана од 1751-1774, у28 томова), издавачки подухват свога доба.Уредник и идејни покретач - Дени Дидро (1713-1784) Критика чистог умаКритика чистог ума Имануела Канта(1724-1804) и Феноменологија духаФеноменологија духа Г.В.Ф.Хегела (1770-1831) спадају у најзначајнија деланемачког класичног идеализма и у највећафилозофска дела свих времена. ФаустФауст, Гетеов (1749-1832) драмски спев, једноје од најграндиознијих дела новије европскекњижевности.
 • 20. Неке од најутицајнијих књига новијег добакњиге које су мењале свет и књиге чије (пре)оцењивање још траје КапиталКапитал Карла Маркса – развијаполитичку економију на хуманист.основама као критику отуђенихпроизводних односа у капитализму Увод у психоанализуУвод у психоанализу Сигмунда Фројда- утицај у многим подручјима,психологије, медицине,уметности икњижевности Порекло врстаПорекло врста Чарлса Дарвина-означава нову епоху у разумевањуеволуције органског света? Воља за моћВоља за моћ Ф. Ничеа – по мноштвутема најзанимљивије, а за тумачењенајнезахвалније и по судбининајконтроверзније Ничеово дело Општа теорија релативитетаОпшта теорија релативитетаАлберта Ајнштајна – означавапревазилажење класичне физике ипромену парадигме научног мишљења.
 • 21. Најпопуларнија и најчитанија штиваод XIX в. до данасРРоманиомани♦ Генеза романа као жанра изузетно јекомплексна и може се пратити чак до некихоблика античке књижевности, али се ипаксматра да роман почиње да наликује своммодерном облику у ренесанси, услед све већедоминације прозе и развоја штампе.• У XIX веку роман постаје апсолутнодоминантна форма.♦ Неки од највећих романа XIX и XX века :Ф. М. Достојевски: Браћа Карамазови, Л. Н.Толстој: Рат и мир, Х. Мелвил: Моби Дик, Џ.Џојс: Уликс, Т. Ман: Чаробни брег, М.Булгаков: Мајстор и Маргарита, Ф. Кафка:Процес, М. Пруст: У трагању за изгубљенимвременом, А. Ками: Странац, Маркес: Стогодина самоће, Џорџ Орвел: 1984, Џ. Толкин:Господар прстенова....
 • 22. Неке од књига наших аутора који су далинајвећи допринос светској науци и култури Моји изумиМоји изуми – аутобиографски записиНиколе ТеслеНиколе Тесле, “научника који је осветлиосвет”. Канон осунчавања земље и његоваКанон осунчавања земље и његовапримена на проблем ледених доба,примена на проблем ледених доба,учинило је Милутина Миланковића,Милутина Миланковића, узостала његова научна дела,најцитиранијим српским научником усветским научним круговима. Са пашњака до научењака –Са пашњака до научењака –аутобиографска књига Михајла ПупинаМихајла Пупина,за коју је добио Пулицерову награду Антропогеографска студија БалканскоБалканскополуострво и јужнословенске земљеполуострво и јужнословенске земљеЈована ЦвијићаЈована Цвијића На Дрини ћупријаНа Дрини ћуприја –– ремек дело ИвеИвеАндрићаАндрића, за које је добио Нобеловунаграду 1961.
 • 23. Најскупље књигеЛеонардо и Шекспир Кодекс “Лестер” - Књига јенасловљена по Томасу Коку, грофу одЛестера. Има 72 стране и датира из 1717.године. Власник Мајкрософта Бил Гејтскупио ју је 1994. за 30,8 милиона долара,што је још увек најскупља књига икадапродата. Садржи скице и Леонардовенаучне белешке о води, стенама,фосилима, ваздуху, светлости. Први фолио - Реч је о првој едицијиШекспирових представа која датира из1623. Припремио ју је сам Шекспир, аобјавиле његове колеге Џон Хемингс иХенри Кондел седам година наконпишчеве смрти. Садржи 36 комада, одкојих је Шекспирових аутентичнихдвадесетак. Прва едиција продата је за 22,6милиона долара.
 • 24. Најскупље књиге о птицама и воћу Птице Америке - књига америчкогорнитолога и сликара Џона ЏејмсОдибона продата је 2000. за рекордних 8,8милиона долара и то свих 120 примерака,једном катарском шеику! Књига висинеготово једног метра, са сликама птица уприродној величини у Америци уживастатус националног споменика. Трактат о воћкама -Књига објављена 1768. рад је францускогботаничара Анрија Луја Диамела диМонсоа. Детаљно приказује 16 воћнихврста, њихових сорти и пропраћена јеилустрацијама. На аукцији у Бриселу2006. продата је за 4,5 милиона долара.
 • 25. Најскупљи атласи на свету Птоломејева Космографија -први штампани атлас света (1477) ипрва књига на свету у којој се налазеугравиране илустрације. Настала јеизмеђу 90. и 170. год. Продата је нааукцији у Лондону 2006. за тадашњихблизу 4 милиона долара. Меркаторов атлас Европе- (процењен на 1,3 милиона долара)похрањен је у Британскојбиблиотеци. Герардус Меркатор(1512-1594) је Фламанац који јемапирао планету и израдио првумапу Европе(око 1574) у градуДуизбургу, у коме је водиокартографску радионицу.
 • 26. Најскупљи рукопис модерног доба Џоан Роулинг: Бајке бардаБедлија. Пре него што је овакњига изашла у огромном тиражуза масовно тржиште, Ј. К.Роулинг је начинила седаморигиналних примерака, које јеауторка исписала и илустроваласвојом руком. Шест примерака јеподелила пријатељима иуредницима, али је 2007. годинеједна од седам књига стављена нааукцију. Купио ју је Amazon.com за $3.98милиона, што чини овај примеракнајскупљим модерним рукописомикад купљеним на аукцији. Новацод продаје књиге дониран је захуманитарну кампању «Гласдеце».Џоана Ролинг, творац малогчаробњака Харија Потера, први јеписац милијардер.
 • 27. Најзагонетније књиге■ Војнићев рукописВојнићев рукопис - упркос напоримакриптографа диљем света, њен садржај јошувек није дешифрован. Писана је у раздобљу1450-1520. на непознатом језику. Пронашао јује пољско-амерички трговац В. Војнић 1912. уИталији. Чува се у збирци ретких књига наУниверзитету Јејл, САД. Велесова књигаВелесова књига - наводно говори одревној словенској религији и историји.Поједини истраживачи сматрају ову књигунајстаријим словенским текстом, док другисматрају да књига није аутентична и дапредставља фалсификат.Према неким мишљењима, догађаји који сепомињу у књизи могу бити датирани од VIIвека пре Христа, до IX века наше ере.
 • 28. Најинтригантније нестале књиге Хомеров трећи, шаљиви еп? Изгубљене Есхилове, Софоклове иЕврипидове драме Други део Аристотелове Поетике,посвећен комедији. Овај случај јеинспирисао настајање Ековог романаИме руже. Младалачки поетски Платонови списи,које је он сам спалио након што јеупознао Сократа. Други део Гогољевих Мртвихдуша -”најпотресније самоспаљивањеу историји светске књижевности” Мемоари Лорда Бајрона. Спалио их јењегов издавач.
 • 29. Најинтригантније недостајуће страницеу српској књижевности ПП. П. Његош је наводно написао и другидео Горског вијенца са шаљивим згодамаВука Мићуновића и војводе Драшка уМлецима. Након појаве студије Милована Ђиласа„Легенда о Његошу", у којој се критикуједело Исидоре Секулић Његошу књигадубоке оданости, списатељица је, бојећисе хапшења, већ написани други део својестудије бацила у пећ. Као порнографска, песимистична илипреобимна била је проглашена и књигаМилоша Црњанског Дневник оЧарнојевићу. Роман је, додуше, објављен1921, али у знатно скраћеној верзији. Прикупљени новац за штампање јединогзавршеног романа Боре СтанковићаНечиста крв био је довољан за штампањесамо 16 табака, али пошто је рукопис биодужи, Станковић га је скратио за два.
 • 30. Најмање књиге Најмања књига на светуна свету до недавноје била новела КамелеонКамелеон од Чеховаод Чехова,а димензије су јој само 0,9х0,9 цм.Настала је 1996. године, има 30страница и три илустрације, тиражјој је 100 примерака, а повез у злату,сребру и кожи, прошивен свилом. Недавно издата јапанска књига оцвећу, ШШики но Кусабанаики но Кусабана (Сезонскоцвеће), са страницама дугим свега0,75 мм, нада се преузимању титуленајмање штампане књиге на свету.Тренутно је изложена у МузејуТопан принтинга у Токију. У СрбијиУ Србији једна од најмањихкњига је Олимпијска заклетваОлимпијска заклетва,,штампана у Немачкој 1970.године. Димензије су јој 5х5 мм иима 16 страна. Од укупно 15примерака, један од њих језавршио код нашег познатогграфичара, који га је 2001. годинепоклонио Народној библиотециСрбије. Сада је део збиркеминијатурних књига НБС, којатренутно садржи око 230примерака.
 • 31. Највеће књиге на свету Књига дужине 3,2 метра, а ширинедва, и тешка око 250 килограма,изложена први пут на Међународномсајму књига у Хавани, 2010, сматра сенајвећом на свету. На 160 илустрованих страница сабранесу мисли и афоризми 2.000 личности,од Конфучија до Габријела ГарсијеМаркеса, преко Шекспира, Гандија иМајке Терезе.Једна од највећих књига на свету је идело Бутан, визуелна одисеја крозпоследње хималајско краљевство.Аутори су чланови Института затехнологију у Масачусетсу. Димензијесу јој 1,52 и 2,13 м, тешка је 60килограма, кошта 10.000 долара, априход је намењен за унапређењебутанских школа.
 • 32. Најлепше књиге По правилу, најлепша инајскупоценија су издањарелигијских текстова, којеразличите верске традицијесматрају светим књигама. Једна од најлепших књига у региону,па и свету, је Сарајевска Хагада -јеврејски рукописни осликани кодекс,који потиче из средњовековнеШпаније. Чува се у Земаљском музејуу Сарајеву. ““Велики Омар»Велики Омар» на дну океанана дну океана –књига посвећена песнику ОмаруХајаму, најраскошнија је књигаикад направљена. Била јеукрашена са више од 1.000драгуља и 100 м² златнихлистића. Потонула је саТитаником на дно Атлантскогокеана.
 • 33. Најлепша савремена књига- посвећена Микеланђелу - Са корицама од извајаногСа корицама од извајаногмермера, странама одмермера, странама одпергамента, са текстомпергамента, са текстомисписаним мастиломисписаним мастиломурађеним по старинскојурађеним по старинскојрецептури, "најлепшарецептури, "најлепшауметничка књига на свету",уметничка књига на свету",посвећена Микеланђелу, упосвећена Микеланђелу, уиздању италијанске кућеиздању италијанске кућеФМР, доступна је наФМР, доступна је натржишту, али само у 99тржишту, али само у 99примерака, по цени одпримерака, по цени од100.000 евра.100.000 евра.
 • 34.  Међу “нај књигама”,Међу “нај књигама”,најважнија категорија занајважнија категорија засваког читаоца су омиљенесваког читаоца су омиљенеили најдраже књигеили најдраже књиге.. То јеТо јемало, лично сазвежђе, замало, лично сазвежђе, закојим се предано, пажљиво икојим се предано, пажљиво идуго трага по универзумудуго трага по универзумукњига.књига.Најдраже књиге

Related Documents