Javno
zastupanje
– alat za
bolje
uslove
studiranja
ŠTA MISLITE...
ŠTA JE JAVNO ZASTUPANJE?
...NA ŠTA VAS ASOCIRA?
Javno zastupanje
advocacy* LATINSKI: pozvati se na nekoga
– KOJE KAMPANJE JAVNOG ZASTUPANJA
STE PREPOZNALI U VAŠEM ...
Javno zastupanje kao
svakodnevica
Svi smo se mi bavili javnim
zastupanjem u različitim trenucima u
životu
Kada smo p...
Karakteristike javnog
zastupanja
Aktivnost zasnovana na ljudima
Aktivnost zasnovana na vrednostima
Dovodi do preobli...
JAVNO ZASTUPANJE JE:
SET CILJANIH AKCIJA
USMERENIH PREMA
DONOSIOCIMA ODLUKA
Predviđeni ishodi javnog
zastupanja
Promena politike – izmena zakona,
donošenje uredbe.....
Promena sistema – p...
Predviđeni ishodi javnog
zastupanja
Demokratska promena –
marginalizovani građani svesni su
svojih prava i moći d...
Pristupi u javnom
zastupanju
Pristup zasnovan na potrebama
Pristup zasnovan na pravima
PRISTUP ZASNOVAN NA
POTREBAMA:
Decenijama preovlađivao na polju socijalne
pravde
Puno mana
– Očuvanje slike siromaš...
PRAVA VS POTREBE:
Prava obaveze
Potrebe nema obaveze da ih
ispunim
PRINCIPI PRISTUPA ZASNOVANOG
NA PRAVIMA
Univerzalnost
Nediskriminacija i jednakost
Nedeljivost
Međusobn...
Moć
ISPOLJAVANJE MOĆI
Moć nad nekim (opresivna
moć/represija)
Alternativna moć
– Moć da (uradim nešto)
– Moć sa
– Unutrašnja ...
IDENTIFIKACIJA MOĆI
Vidljiva moć
Skrivena moć
Nevidljiva moć
“Tesanje” strategije
javnog zastupanja
Osnovna strategija: izgradnja kritične
mase potrebne za promenu
Obrazovne strate...
9 ključnih koraka u
strateškom razmišljanju
1. Šta želimo? (CILJEVI)
2. Ko Vam može pomoći? (KLJUČNI IGRAČI)
3. ...
IZGRADNJA BAZE
Mapa moći
Oni koji nas podržavaju
Neutralni
Protivnici
BAZA – glavni učesnici
Constituency
– Na koje utiče problem
– Koje se tiče problem
Saveznici (ograničena podrška)
Ciljne...
Ciljana publika
Donosilac odluka,kreator politike, ili
institucija, koja ima direktnu moć da utiče
na specifični clj Ja...
Strateška komunikacija
Svaka komunikacija koja ostvaruje jedan
od sledećih ciljeva:
INFORMISATI
MOTIVISATI
UBEDITI
POKRE...
Poruka
Uspešne poruke su jasne, kratke, i
skrojene prema poziciji ciljane publike.
Važno je prenositi konzistentnu poruku...
Elementi poruke:
Sadržaj;
Jezik (stil);
Format;
Pošiljalac (izvor);
Vreme i mesto.
Javno zastupanje
vs
lobiranje
Šire
Uključuje lobiranje kao deo svojih
aktivnosti
Zajednički eleme...
Lobiranje
Skup aktivnosti koje obezbeđuju direktan
uticaj na donosioce odluka.
Lobby (eng.) - predvorje
Saveti za lobiste
Nemaju (ne) prijatelje;
Poznaju procedure i zakone (znaju odakle
vetar duva);
Razvijaju i održavaju mre...
Pitanja?
Hvala Vam na
pažnji
of 28

Prezentacija Pr Week

Javno zastupanje
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Travel      Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Pr Week

 • 1. Javno zastupanje – alat za bolje uslove studiranja
 • 2. ŠTA MISLITE... ŠTA JE JAVNO ZASTUPANJE? ...NA ŠTA VAS ASOCIRA?
 • 3. Javno zastupanje advocacy* LATINSKI: pozvati se na nekoga – KOJE KAMPANJE JAVNOG ZASTUPANJA STE PREPOZNALI U VAŠEM OKRUŽENJU?
 • 4. Javno zastupanje kao svakodnevica Svi smo se mi bavili javnim zastupanjem u različitim trenucima u životu Kada smo preispitivali pravila i norme u školi, na fakultetu, poslu, u opštini, državi..........
 • 5. Karakteristike javnog zastupanja Aktivnost zasnovana na ljudima Aktivnost zasnovana na vrednostima Dovodi do preoblikovanja ravnoteže moći Utiče na uključivanje donosioca odluka i nosioca moći U vezi je sa politikom Aktivnost koja uključuje
 • 6. JAVNO ZASTUPANJE JE: SET CILJANIH AKCIJA USMERENIH PREMA DONOSIOCIMA ODLUKA
 • 7. Predviđeni ishodi javnog zastupanja Promena politike – izmena zakona, donošenje uredbe..... Promena sistema – promena prevazilazi jednu politiku ili jedan zakon
 • 8. Predviđeni ishodi javnog zastupanja Demokratska promena – marginalizovani građani svesni su svojih prava i moći da učestvuju u procesima donošenja odluka na svim nivoima Ovo je krajnji rezultat procesa javnog zagovaranja koji traje dugo i za koji je često potrebno više od jedne generacije.
 • 9. Pristupi u javnom zastupanju Pristup zasnovan na potrebama Pristup zasnovan na pravima
 • 10. PRISTUP ZASNOVAN NA POTREBAMA: Decenijama preovlađivao na polju socijalne pravde Puno mana – Očuvanje slike siromašnih – Nema obaveza političara – Radimo samo kada imamo raspoloživa sredstva – Interevncije na mikro nivou – Odvraćanje ljudi da učestvuju Pravo na razvoj – ljudsko pravo
 • 11. PRAVA VS POTREBE: Prava obaveze Potrebe nema obaveze da ih ispunim
 • 12. PRINCIPI PRISTUPA ZASNOVANOG NA PRAVIMA Univerzalnost Nediskriminacija i jednakost Nedeljivost Međusobna zavisnost Učešće Vladavina prava Odgovornost
 • 13. Moć
 • 14. ISPOLJAVANJE MOĆI Moć nad nekim (opresivna moć/represija) Alternativna moć – Moć da (uradim nešto) – Moć sa – Unutrašnja moć
 • 15. IDENTIFIKACIJA MOĆI Vidljiva moć Skrivena moć Nevidljiva moć
 • 16. “Tesanje” strategije javnog zastupanja Osnovna strategija: izgradnja kritične mase potrebne za promenu Obrazovne strategije Strategije saradnje Strategije ubeđivanja Pilot ili model programi Strategije sudskih sporova Strategije konfrontacije
 • 17. 9 ključnih koraka u strateškom razmišljanju 1. Šta želimo? (CILJEVI) 2. Ko Vam može pomoći? (KLJUČNI IGRAČI) 3. Šta treba da čuju? (PORUKA) 4. Od koga treba da čuju? (IZASLANICI) 5. Kako možemo da ih nateramo da čuju? (PRENOS) 6. Šta imamo? (RESURSI) 7. Šta treba da razvijemo (RUPE) 8. Kako počinjemo (PRVI KORACI) 9. Kako znamo da li deluje? (PROCENA)
 • 18. IZGRADNJA BAZE Mapa moći Oni koji nas podržavaju Neutralni Protivnici
 • 19. BAZA – glavni učesnici Constituency – Na koje utiče problem – Koje se tiče problem Saveznici (ograničena podrška) Ciljne javnosti (decision – taker/decision maker) – Osnovni cilj – Podrška – Kanali pristupa Protivnici Neutralni (šetači pored ograde)
 • 20. Ciljana publika Donosilac odluka,kreator politike, ili institucija, koja ima direktnu moć da utiče na specifični clj Javnog zagovaranja.
 • 21. Strateška komunikacija Svaka komunikacija koja ostvaruje jedan od sledećih ciljeva: INFORMISATI MOTIVISATI UBEDITI POKRENUTI NA AKCIJU
 • 22. Poruka Uspešne poruke su jasne, kratke, i skrojene prema poziciji ciljane publike. Važno je prenositi konzistentnu poruku koristeći višestruke kanale komunikacije u datom periodu vremena.
 • 23. Elementi poruke: Sadržaj; Jezik (stil); Format; Pošiljalac (izvor); Vreme i mesto.
 • 24. Javno zastupanje vs lobiranje Šire Uključuje lobiranje kao deo svojih aktivnosti Zajednički element - Zastupanje organizovanih interesa, dakle ne pojedinačnih - javni interes, korporativni, politički...
 • 25. Lobiranje Skup aktivnosti koje obezbeđuju direktan uticaj na donosioce odluka. Lobby (eng.) - predvorje
 • 26. Saveti za lobiste Nemaju (ne) prijatelje; Poznaju procedure i zakone (znaju odakle vetar duva); Razvijaju i održavaju mreže; Redefinišu taktiku; NE ODUSTAJU !!!
 • 27. Pitanja?
 • 28. Hvala Vam na pažnji

Related Documents