Презентација у настави
филозофије
Упутство, критеријуми и савети
Милош Јеремић
Критеријуми добре
презентације
 Релевантност и филозофско разумевање
 Јасно и разумљиво презентовање
 Динамична и зан...
Релевантност и филозофско
разумевање
Показатељи испуњености критеријума:
Садржај презентације је адекватан теми.
Презент...
Релевантност и филозофско
разумевање
Типичне грешке:
Садржај презентације је шири у односу на задату тему.
Презентација не...
Јасно и разумљиво
презентовање
Показатељи испуњености критеријума:
Појмови током презентовања су познати
или дефинисани.
...
Јасно и разумљиво
презентовање
Типичне грешке:
Коришћење недефинисаних и нејасних термина.
Коришћење дугачких, нејасних, н...
Динамична и занимљива
презентација
Показатељи испуњености критеријума:
Слушаоци прате презентацију.
Слушаоци разумеју пр...
Динамична и занимљива
презентација
Типичне грешке:
Слушаоци „спавају“.
Аутор/и тј ауторке читају током презентације.
Аутор...
Оригиналност
Показатељи испуњености критеријума:
 Ученик/ца приступа теми на индивидуалан,
самостално осмишљен начин.
Уч...
Савети и трикови за добру
презентацију
Користи мапе ума
Можеш их лако и бесплатно израдити онлајн нпр на
http://www.mindmup.com/
Пази на изворе података
На интернету свака
будала може да
објави готово све
што јој падне
напамет!
Фридрих Ниче (1844-190...
Пази на изворе података
Наравно да цитат са претходног слајда није Ничеов! По
интернету у последње време кружи гомила изми...
Пази на изворе података
Извори података су посебан проблем у филозофији. „О
филoзoфским ствaримa скoрo свaкo смaтрa дa je ...
Мозак запажа ...
...текст написан различитима бојама (не
претеруј!).
...објекте који се крећу.
НеуОбИчАјЕнЕ оБЈекТЕ
Када презентујеш...
... ниси ученик/ца током испитивања.
... буди самоуверен/а.
... унеси емоције.
... посматрај реакције ...
Обрати пажњу на говор тела
Говор тела није могуће одглумити, али
контролиши своје покрете.
Избегавај:
•прекрштене руке
•уп...
Запамти...
Постајеш
интелектуалац/интелектуалка!
Интелектуалац/интелектуалка је особа која је
компетентна за одређене области.
Бити к...
Постајеш
интелектуалац/интелектуалка!
Интелектуалац/интелектуалка је
компетентна особа...
...али има много
компетентних!
Један од начина да у
армији компетентних
запазе управо тебе је...
...вештина презентовања!
of 22

Prezentacija u nastavi filozofije

Uputstvo i saveti za izradu prezentacija za učenike Požarevačke gimnazije. Sadrži pokazatelje dobre prezentacije, tipske greške, savete za realizaciju, kriterijume. Prilikom pripreme prezentacije dobro je pogledati ove slajdove i podsetiti se osnovnih principa
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija u nastavi filozofije

 • 1. Презентација у настави филозофије Упутство, критеријуми и савети Милош Јеремић
 • 2. Критеријуми добре презентације  Релевантност и филозофско разумевање  Јасно и разумљиво презентовање  Динамична и занимљива презентација  Оригиналност
 • 3. Релевантност и филозофско разумевање Показатељи испуњености критеријума: Садржај презентације је адекватан теми. Презентовани подаци су истинити. Ученик/ца правилно користи терминологију. Ученик/ца влада филозофским концептима које презентује. Ученик/ца одваја важне од неважних података.
 • 4. Релевантност и филозофско разумевање Типичне грешке: Садржај презентације је шири у односу на задату тему. Презентација не обухвата све суштинске аспекте теме. Презентовани подаци су непроверени. Ученик/ца неправилно користи термине. Ученик/ца користи појмове које не уме да објасни. Ученик/ца неправилно наводи филозофске концепте. Ученик/ца презентује превише непотребног садржаја. Презентација не обухвата значајне податке, термине и концепте.
 • 5. Јасно и разумљиво презентовање Показатељи испуњености критеријума: Појмови током презентовања су познати или дефинисани. Реченице су језгровите, јасне и не понављају се. Излагање је систематично (индуктивно, дедуктивно...)
 • 6. Јасно и разумљиво презентовање Типичне грешке: Коришћење недефинисаних и нејасних термина. Коришћење дугачких, нејасних, недовршених и бесмислених реченица. Понављање података. Несистематично излагање (фрагментарно, еклектичко...)
 • 7. Динамична и занимљива презентација Показатељи испуњености критеријума: Слушаоци прате презентацију. Слушаоци разумеју презентацију, постављају питања. Слушаоци афирмативно вреднују презентацију. Аутор/и тј ауторке су самоуверени и владају садржајима које презнтују. Аутор/и тј ауторке користе различита средства у циљу презентовања садржаја (аудитивна, визуелна, текстуална, драмска...)
 • 8. Динамична и занимљива презентација Типичне грешке: Слушаоци „спавају“. Аутор/и тј ауторке читају током презентације. Аутор/и тј ауторке говоре тихо, гледају у под или плафон. Презентовање монотоним гласом. Визуелна средства нису прегледна, нејасна им је функција или их једноставно нема. Аутор/и тј ауторке су несигурне/и, нервозни, користе непотребну мимику и гестикулацију.
 • 9. Оригиналност Показатељи испуњености критеријума:  Ученик/ца приступа теми на индивидуалан, самостално осмишљен начин. Ученик/ца поред разумевања износи своја зашажања, запажања других аутора и критику тих запажања. Ученик/ца користи аутентична аудиовизуелна, драмска или нека друга средства.
 • 10. Савети и трикови за добру презентацију
 • 11. Користи мапе ума Можеш их лако и бесплатно израдити онлајн нпр на http://www.mindmup.com/
 • 12. Пази на изворе података На интернету свака будала може да објави готово све што јој падне напамет! Фридрих Ниче (1844-1900.)
 • 13. Пази на изворе података Наравно да цитат са претходног слајда није Ничеов! По интернету у последње време кружи гомила измишљених цитата. То није ништа ново, само је медијум нови. Тако, вековима круже цитати: „Човек је двоножна животиња без крила“ (Платон) „Драг ми је Платон, али ми је истина дража“ (Аристотел) За ове „чувене“ цитате нема поузданих података да су аутентични.
 • 14. Пази на изворе података Извори података су посебан проблем у филозофији. „О филoзoфским ствaримa скoрo свaкo смaтрa дa je спoсoбaн дa суди“, написао је Карл Јасперс (ово није измишљен цитат). Тако о филозофији пишу нестручна лица. У религијским текстовима на нашем простору кружи чак и термин „философија“ који је језички некоректан, пошто се сигма између два самогласника у српском језику традиционално изговара као з, а не као с (као што је у речима музика, паразит, криза...) Такође, пази на податке добијене са „слободних“ енциклопедија и блогова – пуни су неистинитх и ирелевантних података. Ево пар сајтова на које се можеш ослонити: http://plato.stanford.edu/ http://www.britannica.com/ http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ http://www.gutenberg.org/
 • 15. Мозак запажа ... ...текст написан различитима бојама (не претеруј!). ...објекте који се крећу. НеуОбИчАјЕнЕ оБЈекТЕ
 • 16. Када презентујеш... ... ниси ученик/ца током испитивања. ... буди самоуверен/а. ... унеси емоције. ... посматрај реакције слушалаца. ... користи подсетник, а не текст.
 • 17. Обрати пажњу на говор тела Говор тела није могуће одглумити, али контролиши своје покрете. Избегавај: •прекрштене руке •упирање прстом •гледање у страну •гледање у под
 • 18. Запамти...
 • 19. Постајеш интелектуалац/интелектуалка! Интелектуалац/интелектуалка је особа која је компетентна за одређене области. Бити компетентан за нешто значи: знати разумети имати став и визију
 • 20. Постајеш интелектуалац/интелектуалка! Интелектуалац/интелектуалка је компетентна особа...
 • 21. ...али има много компетентних! Један од начина да у армији компетентних запазе управо тебе је...
 • 22. ...вештина презентовања!