Jest to pierwsza książka Korczaka którą chciałbym przytoczyd. Opowiada ona o małymchłopcu, synu króla. Po śmierci ojca – w...
Następnym tytułem wartym uwagi jest „Bankructwo małego Dżeka”. Jest toksiążka o podstawach funkcjonowania ekonomii i to w ...
Tę książkę Korczak adresuje do dorosłego i młodego czytelnika.Zwracając się do dorosłych czytelników, którzy twierdzą, że ...
Kolejna powieśd którą chciałbym przytoczyd to „KajtuśCzarodziej”. Jest to opowieśd o świecie dziecięcej wyobraźni i otrudz...
Kontynuacja powieści Król Maciuś Pierwszy. Mały władca, którycudem uniknął kary śmierci, zostaje skazany na wygnanie. I wp...
of 5

Najwspanialsze dzieła korczaka

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najwspanialsze dzieła korczaka

  • 1. Jest to pierwsza książka Korczaka którą chciałbym przytoczyd. Opowiada ona o małymchłopcu, synu króla. Po śmierci ojca – władcy (matka umarła już wcześniej) Maciuśsam zostaje królem. Z początku uzależniony od ministrów i etykiety jest traktowanyjak rozpieszczony maluch. Chce jednak pokazad, że jest odważny jak jego przodkowie.”Ta niezwykła książka jest dla dzieci sposobnością do wyprawy w świat, w którymmogą walczyd, ustanawiad prawa, podróżowad i zmieniad otaczającą ich rzeczywistośd,ale także przekonad się, że każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje, areformowanie świata jest zadaniem pięknym, koniecznym, ale także żmudnym iniewdzięcznym”
  • 2. Następnym tytułem wartym uwagi jest „Bankructwo małego Dżeka”. Jest toksiążka o podstawach funkcjonowania ekonomii i to w ujęciukapitalistycznym, wplecionych w bardzo wzruszającą historię ucznia III klasy,który z dobrego serca zakłada szkolną kooperatywę. Dżek marzy, by zostadkupcem, i do spraw finansowych podchodzi ze wzruszającą powagą. Uczy się,co to kredyt, rabat, ubezpieczenie, ryzyko, jak kupowad towar oferowanyklientom i jak prowadzid rachunki. Jego etos i oddanie wzbudzają podziwzarówno wśród nauczycieli, jak i doświadczonych kupców, którzy wspierająDżeka w jego poczynaniach.
  • 3. Tę książkę Korczak adresuje do dorosłego i młodego czytelnika.Zwracając się do dorosłych czytelników, którzy twierdzą, że nużyich obcowanie z dziedmi, gdyż muszą się, zniżad do ich pojęd,pochylad, naginad, kurczyd pisze: Mylicie się. Nie to nas męczy.Ale że musimy się wspinad do ich uczud. Wspinad, wyciągad, napalcach stawad, sięgad, żeby nie urazid.
  • 4. Kolejna powieśd którą chciałbym przytoczyd to „KajtuśCzarodziej”. Jest to opowieśd o świecie dziecięcej wyobraźni i otrudzie ulepszania świata. O marzeniach oraz o tym, co siędzieje, kiedy marzenia się spełniają. To także książka odorastaniu. Książka dla dzieci, które mają ochotę na odrobinęmagii, i dla dorosłych, którzy tęsknią za czasami, kiedy byli mali ipotrafili czarowad.
  • 5. Kontynuacja powieści Król Maciuś Pierwszy. Mały władca, którycudem uniknął kary śmierci, zostaje skazany na wygnanie. I wprzeciwieostwie do Króla Maciusia z części pierwszej, przedewszystkim rozmyśla nad sobą i swoim miejscem w świecie.

Related Documents