„ Data şi locaţia: 27 APRILIE 2012, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj - Napoca ...
curriculum• un sistem complex de procese decizionale, manageriale sau de monitorizare care preced, însoţesc şi urmează p...
Orientari generale la nivel de curriculum• Orientare pe elev, pe nevoi, cerinte individuale;•...
provocari• Extinderea educatiei spre „clasa zero“ si spre adulti;• „Masificarea“ traditionalei calificari academice si c...
Dimensiuni ale proiectarii curriculum-ului• Conceptuala: valori de referinta, concepte, teorii;• Tehnolo...
principii• Principiul adecvarii la context;• Princ. permeabilitatii fata de evolutiile actuale in domeniul specific;• Coe...
Factorii determinanti ai curriculum-ului actual• Trebuintele celui care invata;• Nevoile locale;• Ce...
ABORDAREA CURRICULARA• presupune centrarea pe obiective formative, interdependenta obiective- cont...
Învățământul Profesional și Tehnic• Învățământul Profesional și Tehnic este compus d...
• Pregătirea profesională este organizată astfel•• Clasa a X-a• 40% pregătire teoretică (cultură generală şi pregăti...
• Ieșirile din sistem pentru elevii din IPT și nivelurile de calificare (indiferent de varianta pentru care se optează):...
PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT VALABILE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011/2012 Ordine valabile• Cls. IX, liceu te...
Nomenclatoare valabile 2011-2012• Clasa a IX-a liceu filiera tehnologică• OMECTS 3331/25.03.2010 Anexa 2• Clasa a X-...
La sfarsitul ciclului de invatamant obligatoriu elevul ar trebui sa fi acumulat ...
• Competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră;• Sa aiba capacitatea sa-si managerizeze pro...
DICTIONAR• Arie curriculara= un ansamblu de discipline, avand obiective de formare comune; ofera posibilitatea unor abor...
DICTIONAR• Standarde de performanta =enunturi sintetice care indica in ce masura au fost realizate de catre elevi obiecti...
COLEGIUL ION MINCU DEVA
Prezentare Cluj 1
of 19

Prezentare Cluj 1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Cluj 1

 • 1. „ Data şi locaţia: 27 APRILIE 2012, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj - Napoca Activitate peer-learning COLEGIUL “ION MINCU” –DEVA“Prezentarea noului curriculum “ Prof. Ilca Ecaterina-reprezentant CA Prof.Teodor Mihaela-reprezentant CEAC
 • 2. curriculum• un sistem complex de procese decizionale, manageriale sau de monitorizare care preced, însoţesc şi urmează proiectarea, elaborarea şi implementarea, evaluarea şi revizuirea permanentă şi dinamică a setului de experienţe de învăţare oferite în şcoală• o interactiune intre profesor-elev-materie de invatat, la care adaugam obiectivele, fortele de rationalizare a invatarii si ceea ce se evalueaza.• experienta asimilata prin intermediul unor programe, organizarea experientei ce trebuie asimilate pentru dezvoltare personala, spirituala, profesionala.• Implica un corpus de idei asociat unor obiective fomative si un mod de dezvoltare a personalitatii elevului, care determina metodologii si evaluare.
 • 3. Orientari generale la nivel de curriculum• Orientare pe elev, pe nevoi, cerinte individuale;• Axare pe proces si flexibilizarea ofertei de invatare;• Asumarea diversitatii si valorizarea diferentelor;• Deschidere spre“piata“, nevoi prezente si deschidere spre viitor, nevoi ulterioare de formare;• Managementul calitatii;• Implicarea aspectului contractual al relatiei ped.;• Mediu educativ deschis;• Internationalizarea formarii, sub aspectul continutului si al criteriilor de perfomanta.
 • 4. provocari• Extinderea educatiei spre „clasa zero“ si spre adulti;• „Masificarea“ traditionalei calificari academice si cresterea in importanta a studiilor postuniversitare;• Furnizorii de educatie se multiplica si se cauta cai de certificare a competentelor dobandite in medii informale ori nonformale;• Invatarea permanenta, de-a lungul vietii etc.
 • 5. Dimensiuni ale proiectarii curriculum-ului• Conceptuala: valori de referinta, concepte, teorii;• Tehnologica, procedurala (principii, etape, proceduri, metode);• Descriptiva – libertatea profesorului in constructia curriculum-ului;• Evaluativa – rezultatele inregistrate, evaluarea curriculum-ului.
 • 6. principii• Principiul adecvarii la context;• Princ. permeabilitatii fata de evolutiile actuale in domeniul specific;• Coerentei – relatia curriculum-finalitati si relatia dintre diferitele grupuri de discipline;• Al pertinentei – formularea obiectivelor si selectarea continuturilor pe arii de formare:limba si comunicare, matematica si stiinte, om si societate, arte, tehnologii, educatie fizica si sport, consiliere si orientare
 • 7. Factorii determinanti ai curriculum-ului actual• Trebuintele celui care invata;• Nevoile locale;• Cerintele institutiei scolare;• Progresul societatii-curriculum social;• Dezvoltarea cunoasterii-curriculum academic.
 • 8. ABORDAREA CURRICULARA• presupune centrarea pe obiective formative, interdependenta obiective- continuturi( care trebuie sa fie flexibile, orientative, nu prescriptive)- metodologie(diversificata, extinsa) -evaluare( integrata, formativa si sumativa, instrumentele de evaluare fiind centrate pe nivelul de structurare a unor competente si capacitati masurabile in performante concrete).
 • 9. Învățământul Profesional și Tehnic• Învățământul Profesional și Tehnic este compus din:• - Învățământul profesional• - Învățământul liceal tehnologic• - Învățământul postliceal• Învățământul profesional• Se organizează sub forma unei rute de pregătire distinctă (şcoala profesională) cu o durată totală de pregătire de 2 ani cu stagii de pregătire practică organizate pe parcursul celor doi ani de studii.• Elevii optează la finalul clasei a IX-a pentru continuarea studiilor în învăţământul liceal tehnologic sau în şcoala profesională. Pentru elevii care optează pentru şcoala profesională în vederea efectuării pregătirii practice se va încheia un contract/convenţie între unitatea de învăţământ şi agentul economic unde se va desfăşura pregătirea practică.• Elevii care optează pentru continuarea pregătirii în şcoala profesională vor beneficia de sprijin din partea MECTS (bursă lunară, pachet de resurse pentru pregătirea practică)•
 • 10. • Pregătirea profesională este organizată astfel•• Clasa a X-a• 40% pregătire teoretică (cultură generală şi pregătire generală de bază), realizată în școală• 60% pregătire practică la agentul economic•• Clasa a XI-a• 25% pregătire teoretică (cultură generală) realizată în școală• 75% pregătire practică la agentul economic•• Stagiul de pregătire practică• 100% pregătire practică la agentul economic•• Continuarea studiilor pentru absolvenții învățământului profesional• - continuarea studiilor în clasa a XI-a liceu tehnologic•
 • 11. • Ieșirile din sistem pentru elevii din IPT și nivelurile de calificare (indiferent de varianta pentru care se optează):• după şcoala profesională: nivel 2 de calificare (echivalent 3 EQF), muncitor calificat• după Liceu tehnologic clasa a XII-a: nivel 3 de calificare (echivalent 4 EQF), tehnician general• după Învățământul postliceal: nivel 3 de calificare (echivalent 5 EQF) , tehnician specializat• Nivelurile de calificare propuse trebuie armonizate cu Cadrul Național al Calificărilor
 • 12. PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT VALABILE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011/2012 Ordine valabile• Cls. IX, liceu tehnologic, zi si seral• OMECTS 3331/25.02.2010 Anexa 1• Cls. X, liceu tehnologic, zi si seral• OMECTS 3331/25.02.2010 Anexa 3• Cls. XI liceu tehnologic, ruta directa, zi• OMECI 3423/18.03.2009, Anexa 1• Cls. XII liceu tehnologic, ruta directa, zi• OMECI 3423/18.03.2009, Anexa 2• Cls. XII liceu tehnologic, ruta progresiva, zi• OMECI 3423/18.03.2009, Anexa 3• Cls. XIII liceu tehnologic, ruta progresiva, zi• OMECI 3423/18.03.2009, Anexa 4• Cls. A XI AC, zi• OMECI 3313/02.09.2009, Anexa 2•
 • 13. Nomenclatoare valabile 2011-2012• Clasa a IX-a liceu filiera tehnologică• OMECTS 3331/25.03.2010 Anexa 2• Clasa a X-a liceu filiera tehnologică• OMECTS 3331/25.03.2010 Anexa 4• Anul I Şcoală postliceală• H.G. 866/13.08.2008 Anexa 4• Anul II Şcoală postliceală• Anul III Şcoală postliceală• H.G. 866/13.08.2008 Anexa 4• Clasa a XI-a, an de completare• Clasa a XI-a, a XII-a liceu tehnologic, ruta directă• H.G. 866/13.08.2008 Anexa 2• H.G. 866/13.08.2008 Anexa 3a• Clasa a XII-a, a XIII-a liceu tehnologic ruta progresivă• H.G. 866/13.08.2008 Anexa 3b
 • 14. La sfarsitul ciclului de invatamant obligatoriu elevul ar trebui sa fi acumulat urmatoarele competente: Competenţe de comunicare în limba maternă şi în două limbi de circulaţie internaţională Sa comunice, oral si scris, in limba romana Sa comunice, oral si scris, in doua limbi straine de circulatie Sa analizeze un text scris, sa evalueze o expunere orala, sa poata comunica aprecierile sale asupra celor receptate. Competenţe fundamentale de matematică, ştiinţe şi tehnologie Sa poate efectua calcule aritmetice in scris, cu calculatorul, mintal. Sa utilizeze aparatul matematic pentru rezolvarea problemelor cotidiene. Sa recunoasca, descrie si opera cu figuri geometrice plane si in spatiu Sa utilizeze corect marimile uzuale, unitatile de masura si conversia acestora. Sa posede cunostinte stiintifice elementare relative la Univers, Pamant, materia nevie si materia vie. Sa posede cunostinte legate se mediul inconjurator, protectia acestuia, interactiunea viata-mediu, sa opereze cu ele in viata de zi cu zi.
 • 15. • Competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră;• Sa aiba capacitatea sa-si managerizeze propria cariera profesionala si sociala• Sa-si cunoasca propriile aptitudini si potentiale, sa le exploateze in folosul propriu si al societatii.• Sa aiba deschidere spre diverse sectoare de activitate, pe care sa le considere egal de importante• Sa aiba deprinderi de igiena personala, cunostinte de protectie impotriva bolilor si pastrarea sanatatii
 • 16. DICTIONAR• Arie curriculara= un ansamblu de discipline, avand obiective de formare comune; ofera posibilitatea unor abordari pluri- si /sau inter-disciplinare.• Schema orara= oferta educationala la nivelul unei clase de elevi; se obtine prin imbinarea trunchiului comun de pregatire cu ceea ce se numeste curriculum la decizia scolii, adica un curriculum hotarat de scoala, pe baza resurselor umane si materiale pe care le are la dispozitie si pornind de la interesele si nivelul de pregatire al elevilor; se stabileste intre numarul minim si numarul maxim de ore pentru disciplinele de invatamant si pentru diferite clase.
 • 17. DICTIONAR• Standarde de performanta =enunturi sintetice care indica in ce masura au fost realizate de catre elevi obiectivele curriculare in termeni de cunostinte, capacitati si atitudini demonstrate; criterii de evaluare a calitatii predarii-invatarii, descrieri calitative ale unui nivel de performanta atins la sfarsitul unei etape/perioade de scolaritate; indeplinesc functii normative si reglatoare.
 • 18. COLEGIUL ION MINCU DEVA

Related Documents