TEMA“Securitatea şi sănătatea muncii” – Exemple de bună practicăGrupul Şcolar “Anghel Saligny” Galaţi
O muncă este bine făcută numai dacă se face în locuri de muncă sigure, sănătoase şi productiveNu există formule magice...
• NOI, OAMENII, SUNTEM DIFERIŢI …• UNII FAC FAŢĂ SUPRASOLICITĂRILOR MAI BINE DECÂT ALŢII. MUNCA TREBUIE ADAPTATĂ LA INDIV...
ANALIZA RISCURILOR    ÎNSEAMNĂ SĂ VEZI CEEA CE  VĂD ŞI ALŢII   ŞI SĂ TE G...
Unde începe SSM? ÎNCEPE ÎNTREURECHILE TALE
SSM începe de pe băncile şcoliiÎn şcoala noastră se desfăşoară campanii de securitate şi sănătate în muncă -activitate sus...
 In urma competenţelor dobandite prin campanii de Securitate si Sanatate in Munca, elevii vor putea sa:Identifice factori...
Ce ne-am propus:Sa instruim elevii din grupul tinta pe probleme de securitate si sanatate in muncain legatura cu:Legislat...
Cum am rezolvat problema: S-au aplicat chestionare de evaluare initiala, iar pe baza rezultatelor interpretariiacestora s...
Cursul de SSM este centrat pe urmatoarele teme: Contract de muncă/Fişa de...
Ca mijloace de instruire se folosesc: videoproiector(PC), fişe de instruire, fişe delucru,filme(PC), suport de curs. ...
Rezultate: In derularea campaniei de Securitate si Sănătate in Muncă se ţine seama de nivelul initial de cunostinţe al e...
Pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica toti elevii primesc gratuitechipament individual de protectie.
VĂ MULŢUMIM
Prezentare pl3 as_galati
of 15

Prezentare pl3 as_galati

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare pl3 as_galati

 • 1. TEMA“Securitatea şi sănătatea muncii” – Exemple de bună practicăGrupul Şcolar “Anghel Saligny” Galaţi
 • 2. O muncă este bine făcută numai dacă se face în locuri de muncă sigure, sănătoase şi productiveNu există formule magice, nici îmbunătăţiri de la o zi la alta fără efortul comun al tuturor actorilor implicaţi
 • 3. • NOI, OAMENII, SUNTEM DIFERIŢI …• UNII FAC FAŢĂ SUPRASOLICITĂRILOR MAI BINE DECÂT ALŢII. MUNCA TREBUIE ADAPTATĂ LA INDIVID ŞI NU INVERS.
 • 4. ANALIZA RISCURILOR    ÎNSEAMNĂ SĂ VEZI CEEA CE  VĂD ŞI ALŢII   ŞI SĂ TE GÂNDEŞTI –   LA CEEA CE NU S-A GÂNDIT  NIMENI!!!!
 • 5. Unde începe SSM? ÎNCEPE ÎNTREURECHILE TALE
 • 6. SSM începe de pe băncile şcoliiÎn şcoala noastră se desfăşoară campanii de securitate şi sănătate în muncă -activitate susţinută in cadrul proiectului „Inalta calitate in formareaprofesionala”.       Aplicarea normelor privind Securitatea si Sanatatea in Munca este importanta in procesul instructiv – educativ  atat in timpul pregatirii teoretice in şcoala, in laboratoarele pentru aplicatii practice ale institutiei de invatamant sau agenti economici cat si la locurile de practica oferite de agentii economici .  Datorita faptului ca prin Planul Cadru de Invaţamant nu toţi elevii beneficiazade modulul SSM, aceştia pot dobandi cunoştinţele şi competenţele necesare prinparticiparea la cursurile desfaşurate in cadrul proiectului: „Inalta calitate informarea profesionala”.
 • 7.  In urma competenţelor dobandite prin campanii de Securitate si Sanatate in Munca, elevii vor putea sa:Identifice factorii de risc şi bolile profesionale specifice activitaţii din construcţii.Propuna şi sa aplice masuri de reducere a riscurilor la locul de munca.Aplice regulile de sanatate şi de igiena individuala la locul de munca.Respecte reglementarile legale referitoare la SSM şi PSI la locul de munca.Identifice Echipamentele Individuale de Protectie. pentru diferite lucrari.Aplice masurile de prim ajutor in caz de accident.
 • 8. Ce ne-am propus:Sa instruim elevii din grupul tinta pe probleme de securitate si sanatate in muncain legatura cu:Legislatia in domeniul SSMFactorii de risc si bolile profesioanle specifice domeniului de specializareInstruirea in domeniul SSMAplicarea normelor de securitate la locul de munca, precum si a normelor PSI siprotectia mediuluiNotiuni de igiena a munciiAplicarea masurilor de prim ajuor in caz de accident
 • 9. Cum am rezolvat problema: S-au aplicat chestionare de evaluare initiala, iar pe baza rezultatelor interpretariiacestora s-au stabilit tematici de instruire care sa acopere lacunele elevilor indomniul SSM. Programa de instruire se parcurge in cadrul cursurilor de SSM organizatepentru fiecare clasa din grupul tinta( 20 ore/clasa)Fiecare clasa parcurge cursul de SSM inainte de inceperea stagiului de practicacomasata.
 • 10. Cursul de SSM este centrat pe urmatoarele teme: Contract de muncă/Fişa de post/ organigrama-cerinţe/subordonare/coordonare. Legislaţie generală- cadrul legislativ general-drepturi/ responsabilitaţi. Organizarea locului de muncă. Procesul de muncă-Elementele procesului de muncă. Identificarea factorilor de risc pe elemente ale procesului de muncă-Măsuri de reducere/eliminare a riscurilor. Măsuri de protecţie colectivă si individuală. EIP/materiale igienico-sanitare/alimentaţie de protecţie/dispozitive pentru protecţia personală. Instruirea SSM-PSI-SU-mediu Semnalizarea SSM-risc deosebit/pericol iminent/evenimente/accidente. Primul ajutor-truse-utilizare-acordare prim ajutor. Planificarea activitaţilor/sarcini executanţi/evaluare riscuri. Evidenţe SSM-fişe instruire/evenimente/autorizări interne.
 • 11. Ca mijloace de instruire se folosesc: videoproiector(PC), fişe de instruire, fişe delucru,filme(PC), suport de curs. Metode de formare: expunerea, observaţia dirijată, discuţii interactive,prezentare imagini, studiul de caz, conversatia. Beneficiarii: elevii din grupul tinta de la Grupul Scolar Anghel Saligny,de la clase de zi si seral. Acestia manifesta interes cu privire la temele abordate siisi exprima punctul de vedere in legatura cu diferite situatii in domeniul SSM cucare se pot confrunta la locul de munca sau la instruire practica. Participantii la programul de instruire primesc suport de curs scris, cat si informat electronic.
 • 12. Rezultate: In derularea campaniei de Securitate si Sănătate in Muncă se ţine seama de nivelul initial de cunostinţe al elevilor in acest domeniu, punându-se accent pe remedierea deficienţelor constatate prin interpretarea chestionarelor de evaluare initială. Evaluarea cursantilor se realizeaza prin probe de evaluare orale si scrise prin care se urmareste atingerea competenţelor propuse. Prin aplicarea testelor de evaluare a cunostintelor dobandite la fiecare clasă din grupul tintă, la finalul programului de pregatire, s-a constatat ca elevii dispun de cunostintele in domeniul securitătii si sănătătii in muncă necesare in desfăsurarea activitatilor din scoală, la practică , respectiv la locul de muncă. Participantii la programul de pregatire in domeniul Securitatii si Sănătatii in Muncă primesc certificate de participare.
 • 13. Pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica toti elevii primesc gratuitechipament individual de protectie.
 • 14. VĂ MULŢUMIM

Related Documents