Data şi locaţia: 10-12 MAI 2012, Colegiul Tehnic "Ghe.Asachi" Iasi Activitate peer-l...
Legislaţia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă• Constituţia României• Codul Mun...
Legislaţia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăConstituţia României• Art. 22 ...
Legislaţia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Strategia pentru îmbunătăţirea s...
LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii în mu...
LEGEA nr. 319/2006 Principiul responsabilităţii• Angajatorul are obligaţiaangajatorului ...
Distribuţia medie a accidentelor de muncă mortale în Europa în peste 30 de ani
Accidentele de muncă pun în pericol viaţa persoanelor şi aduc grave prejudicii umane, sociale şi economice Pentru a...
LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Principiile general...
Cum pot sprijini profesorii securitatea tinerilor la locul de muncăDe ce atât de ...
Trebuie să lucrăm împreună pentru a asigura lucrătorilor tineri un start sigur şi sănătos ...
Luarea în considerare a vulnerabilităţii lucrătorilor tineriProtecţie specială pentru tinerii sub 18 an...
Rolul educatorilor:• Să asigure includerea, cu prioritate, a SSM în curricula şcolară• Să îi înveţe pe tineri ce înseamnă ...
Când se face educaţie pentru sănătatea şi securitatea muncii?Pe tot percursul vieţii, in familie, la şcoal...
CURRICULUM - clasa a IX-a Liceu– filiera tehnologică Domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI ...
CURRICULUM - clasa a XIII-a CALIFICAREA: TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU ...
Beneficiile unei bune SSM în construcţii şi achiziţii pentru infrastructură• ...
Folosirea imaginilor în activitatea de învăţarepentru a conştientiza importanţa ssm în viaţă
Folosirea imaginilor în activitatea de învăţarepentru a conştientiza importanţa ssm în viaţă
Folosirea imaginilor în activitatea de învăţare pentru a conştientiza importanţa ssm în viaţăCăderea de ...
Folosirea imaginilor în activitatea de învăţare pentru a conştientiza importanţa ssm în viaţăManevrare...
Folosirea imaginilor în activitatea de învăţare pentru a conştientiza importanţa ssm în viaţăSăpături ...
Accidentele se pot întâmpla într-o clipă şi pot fi rezultatul unei mişcări sau acţiuni neînsemnate.• Tinerii treb...
COLEGIUL”ION MINCU “ DEVACONSIL-P : Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (Reţeaua 5)
Prezentare pl3 ion_minc_ deva
of 25

Prezentare pl3 ion_minc_ deva

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare pl3 ion_minc_ deva

 • 1. Data şi locaţia: 10-12 MAI 2012, Colegiul Tehnic "Ghe.Asachi" Iasi Activitate peer-learning"Viitor securitatea si sănătatea mea" Implicaţi-vă şi sprijiniţi-i pe tinerisă lucreze în condiţii de securitateşi sănătate COLEGIUL “ION MINCU” –DEVA Prof. Ilca Ecaterina-reprezentant CA Prof.Teodor Mihaela-reprezentantCEAC
 • 2. Legislaţia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă• Constituţia României• Codul Muncii (Legea nr.53/2003)• Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă• H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006• H.G.-uri prin care au fost transpuse prevederile directivelor europene, pe domenii specifice
 • 3. Legislaţia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăConstituţia României• Art. 22 (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.• Art. 38 (2) Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.
 • 4. Legislaţia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Strategia pentru îmbunătăţirea securităţii şisănătăţii lucrătorilor la locul de muncă aînsemnat, în primul rând, alinierea legilslaţieinaţionale în domeniul securităţii şi sănătăţiiîn muncă la prevederile directiveloreuropene.
 • 5. LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăPrincipii generale Principiul responsabilităţii angajatorului Principiile generale de prevenire Coordonarea activităţilor de prevenire şi protecţie Consultarea şi participarea echilibrată a lucrătorilor• reprezentanţi ai lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor• comitetul de securitate şi sănătate în muncă Protecţia grupurilor sensibile la riscuri specifice: femei gravide, lehuze, femei care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi Supravegherea sănătăţii lucrătorilor
 • 6. LEGEA nr. 319/2006 Principiul responsabilităţii• Angajatorul are obligaţiaangajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În cazul în care un angajator apelează la servicii externe de prevenire şi protecţie, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului
 • 7. Distribuţia medie a accidentelor de muncă mortale în Europa în peste 30 de ani
 • 8. Accidentele de muncă pun în pericol viaţa persoanelor şi aduc grave prejudicii umane, sociale şi economice Pentru a evita accidentele de muncă şi bolile profesionale este necesară Prevenirea
 • 9. LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Principiile generale de prevenireCe este prevenirea? ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionalefurnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor• Care sunt fazele instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ? instruirea introductiv-generală instruirea la locul de muncă instruirea periodică instruirea suplimentară
 • 10. Cum pot sprijini profesorii securitatea tinerilor la locul de muncăDe ce atât de mulţi lucrători tineri suferă accidente la locul de muncă?• Lucrătorii tineri: – Lipsa de experienţă şi maturitate (fizică şi mentală) şi de conştientizare a riscurilor. – Lipsa de cunoştinţe profesionale şi instruire. – Nu cunosc propriile drepturi şi obligaţiile angajatorul faţă de ei. – Le este teamă să discute anumite aspecte. – Sunt dornici să-şi mulţumească şefii.
 • 11. Trebuie să lucrăm împreună pentru a asigura lucrătorilor tineri un start sigur şi sănătos în viaţa rofesională!Securitatea şi sănătatea lucrătorilor tineri este o problemă care îi priveşte pe: – Lucrătorii tineri – Părinţi – Angajatori – Educatori – Autorităţi din domeniul securităţii şi sănătăţii – Factori de decizie politică
 • 12. Luarea în considerare a vulnerabilităţii lucrătorilor tineriProtecţie specială pentru tinerii sub 18 aniPentru tinerii sub 18 ani sunt aplicabile o serie de măsuri speciale de protecţie. În mod special ei nu trebuie să efectueze acele activităţi care: - depăşesc capacităţile lor fizice sau mentale; - implică expunerea la substanţe toxice, radiaţii, temperaturi excesive, zgomot şi vibraţii; - implică riscuri de care ei nu sunt conştienţi din cauza lipsei de experienţă sau de formare.
 • 13. Rolul educatorilor:• Să asigure includerea, cu prioritate, a SSM în curricula şcolară• Să îi înveţe pe tineri ce înseamnă conştientizarea şi prevenirea riscurilor înainte de începerea vieţii profesionale• Să reuşească să se facă înţeleşi de tineri• Să creeze o cultură a prevenirii riscurilorMulţi tineri suferă accidente în primele zile de muncă. A amâna educarea tinerilor în domeniul SSM până când aceştia debutează în muncă echivalează cu expunerea lor la un risc mai mare
 • 14. Când se face educaţie pentru sănătatea şi securitatea muncii?Pe tot percursul vieţii, in familie, la şcoală, la locul de muncă.În învăţământul primar sunt integrate unităţile de învăţare: IGIENA LOCUNTEI, IGIENA PERSONALA, IGIENA CLASEI in cadrul disciplinei Cunoaşterea mediului.In gimnaziu acestea sunt dezvoltate in funcţie de vârsta elevului şi sunt introduse lecţii cu tema SSM la orele de: - cultură civică - educaţie tehnologică - dirigenţie
 • 15. CURRICULUM - clasa a IX-a Liceu– filiera tehnologică Domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICEModul IV. Sănătatea şi securitatea munciiAcest modul reuneşte unităţile de competenţe cheie Igiena şi securitatea muncii din standardele de pregătire de nivel 1 şi 2 de calificare şi ca urmare vizează competenţe general valabile în orice domeniu de pregătire de bază având ca rezultate ale învăţării – Numeşte factorii de risc, bolile profesionale la locul de muncă şi ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc – Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor – Aplică regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă – Acordă primul ajutor în caz de accident
 • 16. CURRICULUM - clasa a XIII-a CALIFICAREA: TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢIIModulul VI - Sănătatea şi securitatea munciiLa parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării, document care face parte din Sistemul Naţional de Calificări Profesionale. – C14.1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă – C14.2 Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă – C14.3 Coordonează intervenţia şi măsurile ce se impun în caz de accident. – C14.4 Aplică legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile şi instalaţiile aferente Profesorii pot folosi informaţii despre stilul de învăţare al elevilor. Activităţile la lecţii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăţare sunt atinse.Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor aplica activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă metode cum sunt: demonstraţia, proiectul, metoda practică, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluareaPersoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca prestată presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenţe suficiente şi cunoştinţe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării.
 • 17. Beneficiile unei bune SSM în construcţii şi achiziţii pentru infrastructură• Firmele din sectorul construcţiilor şi al achiziţiilor pentru infrastructură, în special, îşi pot mări semnificativ performanţele economice cu o bună politică SSM.• Fiecare proiect de construcţii trebuie finalizat la timp, la calitatea corespunzătoare şi să se încadreze în buget, evitând totodată accidentele şi bolile. O bună politică SSM poate satisface ambele tipuri de cerinţe.• Cifrele arată că sectorul construcţiilor are un număr considerabil mai ridicat de accidente de muncă decât alte sectoare. Industria construcţiilor din UE este estimată la 902 miliarde € pe an şi, cu costuri privind accidentele şi bolile ridicându- se în acest sector la 8,5% din costul proiectelor, aceasta înseamnă că standardele inadecvate de SSM ar putea costa peste 75 miliarde € în fiecare an: aproape 200 € pe cap de locuitor.• Beneficiile unei bune SSM în construcţii includ o finalizare a proiectelor mai rapidă şi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor, marje de profit mai mari şi şanse sporite de a devenit furnizorul preferat.• Dar beneficiile pot fi obţinute numai în cazul în care clienţii sunt pregătiţi să preia iniţiativa prin asumarea proiectului în ceea ce priveşte standardele SSM şi prin colaborarea cu toate părţile contractante. Clienţii stabilesc obiectivele, ei controlează resursele şi, în final, clienţii stabilesc standardele de performanţă SSM pentru proiect.• Organismele publice au o răspundere specială în acest domeniu, deoarece pot influenţa foarte puternic piaţa prin enorma putere de cumpărare a acestora. Acestea sunt în măsură să ofere un exemplu de bune practici, prin includerea standardelor SSM în cadrul achiziţiilor publice.
 • 18. Folosirea imaginilor în activitatea de învăţarepentru a conştientiza importanţa ssm în viaţă
 • 19. Folosirea imaginilor în activitatea de învăţarepentru a conştientiza importanţa ssm în viaţă
 • 20. Folosirea imaginilor în activitatea de învăţare pentru a conştientiza importanţa ssm în viaţăCăderea de la înălţime = 43 % dintre accidentele mortale de pe şantiere asa NU asa DACăderi de obiecte = 12 % dintre accidentele mortale de pe şantier asa NU asa DA
 • 21. Folosirea imaginilor în activitatea de învăţare pentru a conştientiza importanţa ssm în viaţăManevrarea de utilaje grele = 11 % dintre accidentele mortale de pe şantiere asa NU asa DAAccidente rutiere pe şantiere = 8 % dintre accidentele mortale asa NU asa DA
 • 22. Folosirea imaginilor în activitatea de învăţare pentru a conştientiza importanţa ssm în viaţăSăpături = 5 % dintre accidentele mortale de pe şantiere asa NU asa DAElectrocutare = 4% dintre accidentele mortale de pe şantiere asa NU asa DA
 • 23. Accidentele se pot întâmpla într-o clipă şi pot fi rezultatul unei mişcări sau acţiuni neînsemnate.• Tinerii trebuie să-şi însuşească cunoştiinţe de sănătate şi securitate atât din punctul de vedere al angajatului, dar şi al angajatorului.• Clasica expresie “Merge şi aşa!” trebuie eliminată din gândirea noastră şi a elevilor pentru că aceasta stă la baza incălcării normelor de sănătate şi securitate în muncă ceea ce duce la accidente.• TREBUIE “Să avem grijă împreună!”• A nu se uita că:”Un simplu gest poate salva o viaţă”
 • 24. COLEGIUL”ION MINCU “ DEVACONSIL-P : Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (Reţeaua 5)

Related Documents