Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
of 13

Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste

Národný systém dopravných informácií (NSDI) bude realitou už v roku 2015. Tento komplexný systém bude prostredníctvom webu alebo mobilu informovať napríklad o tom, kde sú aké dopravné nehody alebo zápchy, aké je na plánovanej trase počasie, alebo koľko parkovacích miest je práve teraz voľných na najbližšom parkovisku. Jeho odhadovaná cena pritom nepresahuje 15 miliónov eur, čo je jedna desatina pôvodne plánovaných nákladov.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste

    Related Documents