Prezentacija prednosti korišćenja NATO kodifikacionogsistema srijeda, 08 decembar 2010 16:34 ...
of 1

NATO Montenegro kodifikacioni sistem

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NATO Montenegro kodifikacioni sistem

  • 1. Prezentacija prednosti korišćenja NATO kodifikacionogsistema srijeda, 08 decembar 2010 16:34 Ministarstvo odbrane u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje 9. decembra 2010. godine sa početkom u 10,00 sati prezentaciju o prednostima korišćenja NATO kodifikacionog sistema za crnogorske kompanije. Prezentacija se održava u Privrednoj komori. Na prezentaciji pored domaćina iz Privredne komore učestvuje i pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Rifet Kosovac, izvršni direktor firme ’TARA Aerospace and Defense’ Dejan Marković i šef Odsjeka za standardizaciju i kodifikaciju u Ministarstvu odbrane major Marinko Aleksić.NATO kodifikacija je jedinstven sistem identifikacije, klasifikacije i označavanja materijalnihsredstava u oružanim snagama kako država članica NATO, tako u još preko 30 država koje nijesučlanice, sa zadatkom da se oprema i komponente oružanih sistema jedinstveno klasifikuju, opišu ioznače, a time omogući logističku komunikaciju i izmjenu podataka izme u država u cilju ostvarivanjašto većeg stepena zajedničkog djelovanja.Sistem korisnicima donosi brojne benefite jer globalno primjenjuje globalnu bazu podataka neophodnuza promet vojne opreme i rezervnih djeova.Ovaj sistem globalno primjenjuje i razvija bazu podataka, uključuje podatke o proizvodima iz zemaljakoje nijesu NATO članice, tako e koristi najsavremenije medije za distribuciju podataka.Dr Marinko Aleksić, Ministarstvo odbrane: „Oko 1 400 000 proizvo ača je registrovano u ovoj bazipodataka. Šta to znači za vas, jasno je, ali ja sam pokušao da izdvojim. Znači, imate namjeru da raditesa sistemom odbrane Crne Gore i na taj način ste već provereni kvalifokovani za bilo koju druguzemlju NATO pakta. Dalje, ako vas neko prona e u toj bazi, vi možete biti pozvani kao dobavljač.“CG je izabrala NATO sistem kodifikacije kao jedan od partnerskih zadataka, sa ciljem da obezbijedibrzinu, sigurnost i neprekidnost u snadbijevanju vojnom opremom i rezervnim djelovima.Poslednje ažuriranje petak, 10 decembar 2010 09:54

Related Documents