Daudzdzīvokļu māju renovācija unenergoefektivitātes pasākumufinansēšana
Ēku energoefektivitātes projekturealizēšanas iespējas Pašu līdzekļi Bankas finansējums Pašvaldības līdzfinansējums (ene...
Renovācijas kredīta nosacījumi– Finansējums līdz pat 100% no projekta izmaksām– Aizdevuma valūta - LVL vai EUR– Termiņš – ...
Renovācijas kredīta nosacījumi - Fiksētā vai mainīgā aizdevuma procentu likme - Aizdevumu atmaksā, palielinot apsai...
Renovācijas kredīta saņemšanassoļiNoskaidrojiet kādi renovācijas darbi ir Sarunājiet tikšanos filiāle – darbini...
Līguma noslēgšanas process un pēc līguma darbības• Lēmuma pieņemšanas process aizņem 2-3 nedēļas• Mājai ir iespēja izvē...
Aizdevumu procentu likmesKlients var izvēlēties, kuru aizdevuma procentu likmi — fiksēto vai mainīgo —izmantot.Procentu li...
Aizdevumu procentu likmesMainīgā likme sastāv no norādītā termiņa un valūtas starpbankuaizņemšanās procentu likmes (RIGIBO...
Nepieciešamie dokumenti aizdevuma saņemšanai īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus; aizņēmēja juridiskos dokumentu...
Tipiskais finansēšanas modelisdaudzdzīvokļu māju renovācijasprojektiem Apsaimniekošanas ...
DzīKS “Kurzemes nams 14”(2 daudzdzīvokļu mājas – “lietuviešu” projekts, kopējais dzīvokļu skaits-75)Aizdevums uz 15 gadiem...
Apsaimniekotājs – “DzĪB Klaipēdas 84” (Liepāja, 103.serija, 60 dzīvokļi)Renovācijas kopējas izmaksas – 124 180 Ls Pir...
Apsaimniekotājs – “DzĪB AB60” (Anniņmuižas bulvāris 60, Rīga 45 dzīvokļi, ēka celta 1975.g.)Renovācijas kopējās izmaks...
of 13

Finansējuma piesaiste daudzdzīvokļu mājas renovācijai

Finansējuma piesaiste daudzdzīvokļu mājas renovācijai/Inese Anckalniņa, Nordea banka (video - http://vimeo.com/35241271 vai youtube.com/siltinam).Prezentācija tika rādīta 2011.gada 19.oktobra seminārā „Pārvaldīšanas naudas plūsma un finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju renovācijai”.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Finansējuma piesaiste daudzdzīvokļu mājas renovācijai

 • 1. Daudzdzīvokļu māju renovācija unenergoefektivitātes pasākumufinansēšana
 • 2. Ēku energoefektivitātes projekturealizēšanas iespējas Pašu līdzekļi Bankas finansējums Pašvaldības līdzfinansējums (energoauditiem, tehniskai dokumentācijai, renovācijas darbiem u.c.) ES fondu vai citu instrumentu līdzfinansējums - „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” - Klimata pārmaiņu finanšu instruments (augstskolu ēkas, ražošanas sektors, publiskās ēkas, daudzdzīvojamais fonds)
 • 3. Renovācijas kredīta nosacījumi– Finansējums līdz pat 100% no projekta izmaksām– Aizdevuma valūta - LVL vai EUR– Termiņš – max. 15 gadi– Vismaz 51%* dzīvokļu īpašnieku piekrišana kredīta ņemšanai unapsaimniekošanas maksas palielināšanai.– Parādi par apsaimniekošanu, ūdeni un siltumu nepārsniedz 15% vidēji gadā nopiestādītiem rēķiniem* atsevišķos gadījumos banka var pieprasīt augstāku piekrišanas īpatsvaru
 • 4. Renovācijas kredīta nosacījumi - Fiksētā vai mainīgā aizdevuma procentu likme - Aizdevumu atmaksā, palielinot apsaimniekošanas maksu par 1 m2 atbilstoši apdzīvojamai platībai - Dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā dzīvokļi vai jāsniedz personiskais galvojums- Aizņēmējs: dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai apsaimniekošanas uzņēmums- Nodrošinājums: nākotnes naudas plūsma – renovējamās mājas debitoruparādi un depozīts 1-3 mēnešu kredītmaksājumu apmērā (pēc vienošanās arklientu)
 • 5. Renovācijas kredīta saņemšanassoļiNoskaidrojiet kādi renovācijas darbi ir Sarunājiet tikšanos filiāle – darbinieksnepieciešami, cik tie maksās, vai māja sniegs konsultāciju par nosacījumiem unvēlas/var veikt renovāciju un ņemt kredītu dokumentiemIesniedziet filiālē dokumentus, izrunājietsavas vēlmes un nosacījumus. Sniedziet Rīkojiet kopsapulci, sagatavojiet visuspapildus informāciju, ja tāda būs vajadzīga nepieciešamos dokumentusKad kredīts ir apstiprināts, noslēdziet kredīta Realizējiet renovācijas projektu – šajā laikālīgumu (ja pretendējiet uz ES fondiem, tad no maksājiet tikai kredīta procentussākuma saņemiet pozitīvu atbildi, parakstietlīgumu par struktūrfondu atbalstu un tadparakstiet kredīta līgumu) Jums ir silta, sakopta, skaista māja!
 • 6. Līguma noslēgšanas process un pēc līguma darbības• Lēmuma pieņemšanas process aizņem 2-3 nedēļas• Mājai ir iespēja izvēlēties kredīta atmaksas grafiku – vienmērīgu (katru mēnesi vienāds kredīta maksājums) vai dilstošu (kredīta maksājums pirmajā mēnesī ir lielāks, pēdējā mēnesī – mazāks)• Ir iespēja saņemt labvēlības periodu – 12 mēneši• Parasti kredīts tiek izsniegts pa daļām – apmaksājot paveiktus darbus. Kredīts tiek atmaksāts par izsniegto kredīta daļu• Māja pati izvēlas sertificētus būvniekus un būvuzraugus.• Ja būvnieki prasa avansu, tad Banka izsniedz Mājai kredīta daļu pirms darbiem, bet ja avanss pārsniedz 10%, tad no būvnieka ir nepieciešama viņa Bankas garantijas vēstule (Avansa atmaksas garantija)
 • 7. Aizdevumu procentu likmesKlients var izvēlēties, kuru aizdevuma procentu likmi — fiksēto vai mainīgo —izmantot.Procentu likmes katram aizņēmējam tiek noteiktas individuāli, izvērtējotdažādus rādītājus, piemēram, aizņēmēja finansiālos rādītājus, renovējamāsmājas naudas plūsmu, parādu apjomu renovējamā mājā u. c. Fiksētā likme parasti ir nedaudz lielāka par tā brīža mainīgo likmi, bet ilgākālaika posmā nav iespējams prognozēt mainīgās likmes pārmaiņas.Fiksētā likme tiek noteikta uz laiku līdz pieciem gadiem un šajā periodā palieknemainīga. Ja kredīts tiek izsniegts uz desmit gadiem, tad pēc pieciem gadiemlikme tiek pārskatīta, atbilstoši tā brīža vidējām kredītu likmēm.
 • 8. Aizdevumu procentu likmesMainīgā likme sastāv no norādītā termiņa un valūtas starpbankuaizņemšanās procentu likmes (RIGIBOR, LIBOR, EURIBOR), pie kurasir pieskaitīta noteikta nemainīgā daļa — bankas papildu likme(piemēram, trīs mēnešu EURIBOR + x%).Starpbanku piedāvātās procentu likmes svārstās atkarībā no valūtastirgus procentu likmju pārmaiņām, tāpēc tās var gan palielināties, gansamazināties. Starpbanku piedāvātās procentu likmes var atrastLatvijas Bankas mājaslapā www.bank.lv, kā arī laikrakstā «DienasBizness».Kredītiem uz ilgāku termiņu (5—10 gadiem) parasti iesaka izvēlētiesfiksēto likmi, jo tad klients katru gadu neizjūt likmes svārstības un varrēķināties ar konkrētiem izdevumiem ilgākā laika posmā.
 • 9. Nepieciešamie dokumenti aizdevuma saņemšanai īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus; aizņēmēja juridiskos dokumentus; pilnu informāciju par renovējamo ēku, kā arī par mājas dzīvokļu īpašniekiem; finanšu dokumentus; veicamo renovācijas darbu aprakstu un tāmi; iedzīvotāju lēmumu par aizdevuma ņemšanu; parakstītu kopsapulces protokolu vai aptaujas dokumentusPapildus informācija:www.swedbank.lv; www.seb.lv/renovacija; www.dnbnord.lv; www.nordea.lv
 • 10. Tipiskais finansēšanas modelisdaudzdzīvokļu māju renovācijasprojektiem Apsaimniekošanas 1. Aizdevuma līgums līgums 2. Nodrošinājuma līgums* DZĪVOKĻU ĒKAS Maksā par Ikmēneša maksājumi ĪPAŠNIEKI APSAIMNIEKOTĀJS apsaimniekošanu par aizdevumu Pieņem lēmumu par: – Iekasē apsaimniekošanas maksu Līgums par -Aizdevuma ņemšanu celtniecības – Līgums par citiem pakalpojumiem -Apsaimniekošanas darbiem maksas paaugstināšanu BANKA CELTNIECĪBAS UZŅĒMUMS* Nodrošinājuma līgums:1. Komercķīlas līgums par konkrētās mājas debitoru parādu ieķīlāšanu –> SIA; AS2. Cesijas līgums – > DzĪB; DzĪKS + Termiņdepozīta līgums
 • 11. DzīKS “Kurzemes nams 14”(2 daudzdzīvokļu mājas – “lietuviešu” projekts, kopējais dzīvokļu skaits-75)Aizdevums uz 15 gadiemKopējais finansējums – 241 888,-EURFix procentu likmeIkmēneša kredīta maksājums – 0,42 ls/kvmIetaupījums (2008/2009 ziemas sezonā) ~40%P.S. Mājām 2008.g. rudenī tika veikta pilna renovācija, t.i. bēniņu siltināšana, logu nomaiņa kāpņu telpām, ārdurvju nomaiņa, sienu siltināšana, individuālā siltuma uzskaites sistēma uzstādīšana u.c. 2010.gadā tika saņemts ES līdzfinansējums 20%, kurš tika novirzīts aizdevumu daļējai atmaksai un tika samazināts atmaksas termiņš par 4 gadiem.
 • 12. Apsaimniekotājs – “DzĪB Klaipēdas 84” (Liepāja, 103.serija, 60 dzīvokļi)Renovācijas kopējas izmaksas – 124 180 Ls Pirms renovācijas Pēc renovācijas (aps.maksa, apkure) (aps.maksa,Aizdevuma termiņš – 15 gadi 2009.g. apkure, kredīts), 2009.g.Procentu likme – mainīga 4.1% 1,88 Ls/m2 1,16 Ls/m2Ikmēneša kredīta maksājums – 0,24 Ls/m2mēnesī
 • 13. Apsaimniekotājs – “DzĪB AB60” (Anniņmuižas bulvāris 60, Rīga 45 dzīvokļi, ēka celta 1975.g.)Renovācijas kopējās izmaksas 119 519 LsPiesaistītais ERAF līdzfinansējums 59 759 LsAizdevums uz 10 gadiemIkmēneša kredīta maksājums 0.41 ls /m2Siltumenerģijas patēriņš karstajam ūdenim unapkurei pirms renovācijas 139,89 kWh/m², pēcrenovācijas siltumenerģijas patēriņš samazinājāspar 45,87 %. Ēkai tika veikta ēkas fasādes, pagraba cokola un pārseguma, 5.stāva pārseguma siltināšana, logu maiņa dzīvokļos un kāpņu telpās, vējtvera un pagraba durvju nomaiņa, kā arī tika veikta apkures sistēmas renovācija, t.i., jaunu apkures radiatoru un termoregulējošo ventiļu uzstādīšana.

Related Documents