NOVES TECNOLOGIESAPLICADES A L’EDUCACIÓAcí presente algunes idees extretes deles activitats realitzades al llarg de tot el...
Alguna de les ferramentes que hem utilitzat son:Vejam que ens poden aportar les activitatsque hem fet i aquestes ferrament...
BLOG• Coneixem altres realitats• Observem altres formes de vore el món,• Compartim• Interactuem i canviem idees• Obrim l’e...
TWITTER• Ens mantenim en contacte amb altresprofessionals• Adquirim idees• Compartim experiències• Podem oferir o sol·lici...
JUGUEM AMB IMATGES, SO I VÍDEO• Amb les imatges sintetitzem, coneixem lesllicencies creative commons...• Amb la radio reda...
PLE• Control i gestió del propi aprenentatge• Interrelació de tots els aprenentatgesformals i informals• Comunicació• Conn...
LÍNIA DEL TEMPS• Ordenem coneixements• Aprenem de manera més visual, amena idivertida• Involucrem als alumnes enl’aprenent...
EL LIBRE DE TEXT DEL FUTUR• Com són els llibres que ens venen comdigitals?• Què considerem un llibre digital?• Conclusió: ...
ANÀLISIS DE “FEM MÚSICA A L’AUSIÀSMARCH” DE FLORA TERENSI• Aprenem d’altra experiència que hatingut èxit perquè quan un pr...
WEBQUEST• Nova forma d’aprendre• Desenvolupament de totes lescompetències• Aprenentatge guiat i autònom• Cooperació• Apren...
PBL• Nou mètode d’aprenentatge• L’alumne és el protagonista del seupropi aprenentatge• El docent és un guia• Importància d...
of 11

Portafolios MP1013A

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafolios MP1013A

 • 1. NOVES TECNOLOGIESAPLICADES A L’EDUCACIÓAcí presente algunes idees extretes deles activitats realitzades al llarg de tot el cursMiriam Segarra Sánchez
 • 2. Alguna de les ferramentes que hem utilitzat son:Vejam que ens poden aportar les activitatsque hem fet i aquestes ferramentes al’educació…
 • 3. BLOG• Coneixem altres realitats• Observem altres formes de vore el món,• Compartim• Interactuem i canviem idees• Obrim l’escola a la comunitat• Ens beneficiem dels altres i els altres denosaltres
 • 4. TWITTER• Ens mantenim en contacte amb altresprofessionals• Adquirim idees• Compartim experiències• Podem oferir o sol·licitar ajuda a altresdocents• Obtenim informació a temps real
 • 5. JUGUEM AMB IMATGES, SO I VÍDEO• Amb les imatges sintetitzem, coneixem lesllicencies creative commons...• Amb la radio redactem, ens expressem en veualta...• Amb el vídeo som capaços de plasmar unpensament en imatges...• Obrim l’escola a l’exterior• Aprenem d’una manera lúdica• Desenvolupem totes les competències
 • 6. PLE• Control i gestió del propi aprenentatge• Interrelació de tots els aprenentatgesformals i informals• Comunicació• Connexió de tots els recursos necessarisper a aprendre• Flexibilitat
 • 7. LÍNIA DEL TEMPS• Ordenem coneixements• Aprenem de manera més visual, amena idivertida• Involucrem als alumnes enl’aprenentatge• Fàcil de recordar
 • 8. EL LIBRE DE TEXT DEL FUTUR• Com són els llibres que ens venen comdigitals?• Què considerem un llibre digital?• Conclusió: vivim enganyats en unasocietat que considera imprescindiblesels llibres de text. Estem subordinats alsinteressos de les editorials.
 • 9. ANÀLISIS DE “FEM MÚSICA A L’AUSIÀSMARCH” DE FLORA TERENSI• Aprenem d’altra experiència que hatingut èxit perquè quan un projectefunciona no cal inventar un altre nou,sols cal que l’adaptem• Observem altres punts de vista imetodologies docents• Apreciem l’importància de les novestecnologies en l’educació
 • 10. WEBQUEST• Nova forma d’aprendre• Desenvolupament de totes lescompetències• Aprenentatge guiat i autònom• Cooperació• Aprenentatge autèntic
 • 11. PBL• Nou mètode d’aprenentatge• L’alumne és el protagonista del seupropi aprenentatge• El docent és un guia• Importància de l’adquisició d’habilitats iactituds a banda dels coneixements.• Major motivació de l’estudiantat

Related Documents