La Hispània romana <br />M.J. VERCHER<br />IES PRÍNCEP DE GIRONA<br />CURS 2009/2010<br />
1. Quinssónelspoblespreromans de la Península?<br /><ul><li>En el primer mil·lenniaC la península ibèricaestavadominada pe...
Els celtes vivien en castres, que eren poblats emmurallats i elevats.</li></li></ul><li>4.Com eren les cases dels ibers?<b...
Les cases eren de planta circular i es distribuïen de manera desordenada.</li></li></ul><li>6. Com s’ organitzaven els ibe...
Els celtes s’ organitzaven en tribus, cada tribu estava formada per diversos clans, i cada clan per famílies.</li></li></u...
L’ economia era autosuficient,</li></ul> s’ abastaven amb el que ells produïen.<br />
10. En què es basava l’ agricultura ibera?<br />11. En què es basava l’ agricultura celta?<br /><ul><li>Els conreus més i...
Es basava en els cereals.</li></li></ul><li>12.I la ramaderia dels ibers? <br />13.I la ramaderia dels celtes?<br /><ul><l...
El pasturatge era la seva activitat fonamental. Caçaven cérvols porcs senglars.</li></li></ul><li>14. La mineria ibera era...
Sí era important, sobretot en la producció d’ objectes de ferro i bronze.</li></li></ul><li>16. Com era l’ artesania ibera...
Feien poques manifestacions artístiques.</li></li></ul><li>18. Com va ser el comerç iber?<br />19. Comerciaven els celtes?...
Comerciaven poc, eren autosuficients. Segurament no tenien moneda pròpia.</li></li></ul><li>20. Els ibers coneixien l ‘esc...
Els celtes no coneixien l’ escriptura.</li></li></ul><li>22. A qui adoraven els ibers?<br />23. A qui adoraven els celtes?...
Adoraven els astres, alguns animals, muntanyes i arbres. </li></li></ul><li>24. Els ibers incineraven els morts?<br />25. ...
of 14

La Hispània Romana

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La Hispània Romana

 • 1. La Hispània romana <br />M.J. VERCHER<br />IES PRÍNCEP DE GIRONA<br />CURS 2009/2010<br />
 • 2. 1. Quinssónelspoblespreromans de la Península?<br /><ul><li>En el primer mil·lenniaC la península ibèricaestavadominada per duesculturesdiferents: la celta i la ibera. A méshihaviacolòniesfeníciesi gregues a la costa mediterrània.</li></li></ul><li>2. Com vivien els ibers?<br />3. Com vivien els celtes?<br /><ul><li>Els ibers vivien a prop dels rius, en poblats emmurallats.
 • 3. Els celtes vivien en castres, que eren poblats emmurallats i elevats.</li></li></ul><li>4.Com eren les cases dels ibers?<br />5. Com eren les cases dels celtes?<br /><ul><li>Les cases tenien planta rectangular i s’alienaven formant carrers.
 • 4. Les cases eren de planta circular i es distribuïen de manera desordenada.</li></li></ul><li>6. Com s’ organitzaven els ibers?<br />7. Com s’ organitzaven els celtes?<br /><ul><li>S’ organitzaven en tribus, moltes governades per un rei.
 • 5. Els celtes s’ organitzaven en tribus, cada tribu estava formada per diversos clans, i cada clan per famílies.</li></li></ul><li>8.Com era l’ economia dels ibers?<br />9. Com era l’ economia dels celtes?<br /><ul><li>Era una economia variada.
 • 6. L’ economia era autosuficient,</li></ul> s’ abastaven amb el que ells produïen.<br />
 • 7. 10. En què es basava l’ agricultura ibera?<br />11. En què es basava l’ agricultura celta?<br /><ul><li>Els conreus més importants eren els cereals, la vinya i l’ olivera.
 • 8. Es basava en els cereals.</li></li></ul><li>12.I la ramaderia dels ibers? <br />13.I la ramaderia dels celtes?<br /><ul><li>Els ibers criaven braus, ovelles i cavalls.
 • 9. El pasturatge era la seva activitat fonamental. Caçaven cérvols porcs senglars.</li></li></ul><li>14. La mineria ibera era important?<br />15. La metal·lúrgia celta era important?<br /><ul><li>Sí era important. Explotaven jaciments d’ or, plata, coure, ferro i plom.
 • 10. Sí era important, sobretot en la producció d’ objectes de ferro i bronze.</li></li></ul><li>16. Com era l’ artesania ibera?<br />17. Feien manifestacions artístiques els celtes? <br /><ul><li>L’ artesania era de gran qualitat. Van fabricar espases de ferro, de ceràmiques i teixits de llana i lli.
 • 11. Feien poques manifestacions artístiques.</li></li></ul><li>18. Com va ser el comerç iber?<br />19. Comerciaven els celtes?<br /><ul><li>Va ser una activitat important. Intercanviaven productes amb fenicis i grecs. Van arribar a encunyar monedes.
 • 12. Comerciaven poc, eren autosuficients. Segurament no tenien moneda pròpia.</li></li></ul><li>20. Els ibers coneixien l ‘escriptura.<br />21. Els celtes sabien escriure?<br /><ul><li>Sí però fins el moment, la llengua ibera no ha estat encara desxifrada.
 • 13. Els celtes no coneixien l’ escriptura.</li></li></ul><li>22. A qui adoraven els ibers?<br />23. A qui adoraven els celtes?<br /><ul><li>Adoraven divinitats principalment femenines.
 • 14. Adoraven els astres, alguns animals, muntanyes i arbres. </li></li></ul><li>24. Els ibers incineraven els morts?<br />25. Els celtes incineraven els morts?<br /><ul><li>Els ibers incineraven els morts i n’introduïen les cendres en urnes.
 • 15. Igual que els ibers, els celtes incineraven els morts. </li>

Related Documents