Bestaat de Natiestaat?
 Wat is een natiestaat?
 Wat is een multinationale staat?
 Geschiedenis van de natiestaat
Begrippen
 Volk: groep mensen die door
gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis
het gevoel heeft bij elkaar te horen
 ...
Natiestaat vs Multinationale staat
 Niet ieder volk/natie heeft een eigen staat
 5 varianten, afhankelijk van grenzen en...
1: De natiestaat
 Volk/natie en staat vallen samen:
2: Gedeelde natie
 Eén staat, meerdere volken
3: Eén volk, meerdere staten
 Een volk is in alle
staten in de
minderheid
 Een volk is in alle
staten dominant
4: Natie groter dan de staat
 Deel van de natie woont in een andere staat
5: Verspreide natie
 De natie is verspreid over veel staten
Nederland?
Rugop 81
Geschiedenis van de Natiestaat
 Wat was er eerst, de natie of de natie-staat?
 Al eerder in de geschiedenis staten met m...
Relatie met conflicten
 Identificatie met het ”eigen” volk
 Maar: grenzen dateren van vóór het idee van
één land, één vo...
Van natiestaat naar natiestaat?
 Wens om natiestaat te hebben uit zich nu
anders dan vroeger
 Vroeger: natiestaat oplegg...
Zelf aan de slag
 Gebruik 52 editie Bosatlas kaart 76, 53e kaart 82
(en daarop volgende kaarten)
 Eventueel aanvullen me...
of 13

Natie staat

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natie staat

 • 1. Bestaat de Natiestaat?  Wat is een natiestaat?  Wat is een multinationale staat?  Geschiedenis van de natiestaat
 • 2. Begrippen  Volk: groep mensen die door gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis het gevoel heeft bij elkaar te horen  Staat: organisatie die soeverein gezag heeft over eigen grondgebied  Natie: Volk dat een eigen staat wil of zich daarmee identificeert
 • 3. Natiestaat vs Multinationale staat  Niet ieder volk/natie heeft een eigen staat  5 varianten, afhankelijk van grenzen en meerderheden
 • 4. 1: De natiestaat  Volk/natie en staat vallen samen:
 • 5. 2: Gedeelde natie  Eén staat, meerdere volken
 • 6. 3: Eén volk, meerdere staten  Een volk is in alle staten in de minderheid  Een volk is in alle staten dominant
 • 7. 4: Natie groter dan de staat  Deel van de natie woont in een andere staat
 • 8. 5: Verspreide natie  De natie is verspreid over veel staten
 • 9. Nederland? Rugop 81
 • 10. Geschiedenis van de Natiestaat  Wat was er eerst, de natie of de natie-staat?  Al eerder in de geschiedenis staten met min of meer gemeenschappelijke cultuur: Engeland, Portugal en Republiek der Nederlanden  Gangbare theorie: opkomst natie-staat in de 19e eeuw  De wereld veranderde door industrie, opkomst treinen  Successen Napoleon met Vive la France-leger  Nationalisme komt op: ”wij-gevoel” vanuit centrale overheid wordt opgelegd  En dankzij dit proces heb je nu aardrijkskunde en geschiedenis op school!
 • 11. Relatie met conflicten  Identificatie met het ”eigen” volk  Maar: grenzen dateren van vóór het idee van één land, één volk  Wens om onafhankelijk te zijn tegenover wens van de meerderheid/de staat om 1 uniform land te hebben
 • 12. Van natiestaat naar natiestaat?  Wens om natiestaat te hebben uit zich nu anders dan vroeger  Vroeger: natiestaat opleggen, verschillende culturen één maken  Nu: streven naar onafhankelijkheid, staat opsplitsen per natie
 • 13. Zelf aan de slag  Gebruik 52 editie Bosatlas kaart 76, 53e kaart 82 (en daarop volgende kaarten)  Eventueel aanvullen met info internet (wikipedia, CIA Factbook)  Beantwoord deze vragen:  Is er een natiestaat in Europa? Waarom wel/niet?  Past het ontstaan en uiteenvallen van Joegoslavië in de algemene geschiedenis van natiestaten? Waarom wel/niet?  Via internet: van welke varianten van naties en staten is sprake voor: België, Sudetenduitsers, Armeniërs (NB Armeniërs: kaartmateriaal op Engelse wikipedia)