Проект за младинска независност
<ul><li>Дебатата во јавноста се поистоветува со: </li></ul><ul><li>полемика </li></ul><ul><li>расправија </li></ul><ul><li...
 
 
Каква расправа е дебатата ? Дебатата е организирана дискусија базирана на изградени тврдења, значи осмислена и аргументира...
Заклучок: ДЕБАТА е аргументирана и организирана дискусија на одредена теза помеѓу две или повеќе спротиставени страни.
<ul><li>Отворено општество: </li></ul><ul><li>отвореното општество е една од целите на демократијата </li></ul><ul><li>про...
<ul><li>Никој нема монопол врз вистината, кон неа непрестано се трага </li></ul><ul><li>Таа постојано се преиспитува согла...
 
 
 
 
<ul><li>Што ќе дознаеме преку дебатата ? </li></ul><ul><li>постојат многу мислења за решавање на проблемите, но само некои...
<ul><li>Што ќе дознаеме преку дебатата ? </li></ul><ul><li>слободата на изразување ни дава право да ги критикуваме идеите ...
<ul><li>изнаоѓање решенија за проблемите </li></ul><ul><li>поставување и одговарање на прашања </li></ul><ul><li>фаќање бе...
 
Теза Тема која треба да се докаже, тема на која се дебатира, тема која се разгледува од афирмативната или негативната стра...
Бура на идеи Brainstorming – иницијална дискусија околу предложената теза и поставување иницијални заклучоци кои подоцна ...
Дефиниции и клучни поими Клични поими се зборовите во тезата кои се носители на нејзината суштина. Дефинициите ги објаснув...
Аргумент Аргументите се причини зошто една група поддржува или напаѓа определена теза.
Доказ Доказите се особено потребни за докажување на вистинитоста и издржливоста на аргументите.
Врска [ Објаснување ] Елемент кој ги поврзува сите делови на дебатата. Мора да постои објаснување кое ќе ги поврзе докази...
Вкрстено испрашување Непосредна комуникација заради разјаснување на позициите на спротиставените страни.
Побивање Напад на противничките позиции [ дефинции, аргументи, докази, врски ] .
Одбивање Одбрана на сопствените позиции и отфрлање на противничките напади.
<ul><li>Економскиот развој треба да се ограничи за да се заштити животната средина </li></ul><ul><li>САД треба да ги повле...
<ul><li>Марихуаната треба да се легализира </li></ul><ul><li>Проституцијата треба да се легализира </li></ul><ul><li>Смртн...
 
<ul><li>Презентација </li></ul><ul><li>Модераторство </li></ul><ul><li>Говор (обраќање) </li></ul><ul><li>Дебата / Дискуси...
 
<ul><li>i </li></ul>
<ul><li>Едноставност </li></ul><ul><li>Организираност </li></ul><ul><li>Уверливост </li></ul><ul><li>Знаење </li></ul><ul>...
<ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=R83xMWtEp7k&feature=related (Обама) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watc...
<ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=ydh-XHUldA0 ( претседателска дебата ) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/wa...
 
 
of 36

Култура на дијалог и аргументација

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Култура на дијалог и аргументација

 • 1. Проект за младинска независност
 • 2. <ul><li>Дебатата во јавноста се поистоветува со: </li></ul><ul><li>полемика </li></ul><ul><li>расправија </li></ul><ul><li>расправа </li></ul><ul><li>дискусија </li></ul><ul><li>говорење </li></ul>
 • 5. Каква расправа е дебатата ? Дебатата е организирана дискусија базирана на изградени тврдења, значи осмислена и аргументирана. Помеѓу кого настанува и зошто ? Помеѓу две или повеќе спротиставени страни кои имаат различни ставови, тврдења и докази околу исто прашање или иста тема. Што е предмет на дискусија ? Предмет на дискусија се дискутабилни, актуелни прашања за кои постојат објективни за/против аргументи. Предметот на дискусија се нарекува теза.
 • 6. Заклучок: ДЕБАТА е аргументирана и организирана дискусија на одредена теза помеѓу две или повеќе спротиставени страни.
 • 7. <ul><li>Отворено општество: </li></ul><ul><li>отвореното општество е една од целите на демократијата </li></ul><ul><li>процес на комуникација и слобода на размислување и слобода на говор </li></ul><ul><li>процес на мирољубива промена на политичките лидери , нивните политики и формите на владеење кон подобро </li></ul><ul><li>платформа за сите религии, филозофии и култури кои егзистираат на исто место </li></ul><ul><li>платформа за дискусија, почитување на туѓите ставови, самокритичност, увидување и преземање подобри пракси, различност </li></ul>
 • 8. <ul><li>Никој нема монопол врз вистината, кон неа непрестано се трага </li></ul><ul><li>Таа постојано се преиспитува согласно развојот на нашите знаења </li></ul><ul><li>Доведување во прашања на традиционалните ставови и заедници, но и флексибилност на моралните начела </li></ul><ul><li>Хуманизам, еднаквост, индивидуалност, критицизам </li></ul>
 • 13. <ul><li>Што ќе дознаеме преку дебатата ? </li></ul><ul><li>постојат многу мислења за решавање на проблемите, но само некои се поддржани со силни аргументи </li></ul><ul><li>корисно и вредно е да се слушнат и разберат мислењата и ставовите на оние кои не се согласуваат со нас </li></ul><ul><li>луѓето може да не се согласуваат околу општествените предизвици, без опонентите да се перцепираат како злобни, непријатели или лична закана </li></ul>
 • 14. <ul><li>Што ќе дознаеме преку дебатата ? </li></ul><ul><li>слободата на изразување ни дава право да ги критикуваме идеите со кои не се согласуваме </li></ul><ul><li>отворените дискусии ни помагаат да ги утврдиме идеите кои се вредни да ја добијат нашата поддршка </li></ul><ul><li>добрите идеи излегуваат низ дискусија </li></ul><ul><li>добрите идеи добиваат свои следбеници и се основа за општествена акција </li></ul>
 • 15. <ul><li>изнаоѓање решенија за проблемите </li></ul><ul><li>поставување и одговарање на прашања </li></ul><ul><li>фаќање белешки, запишување информации </li></ul><ul><li>самоорганизација </li></ul><ul><li>истражување </li></ul><ul><li>пишување </li></ul><ul><li>слушање </li></ul><ul><li>тимска работа </li></ul>
 • 17. Теза Тема која треба да се докаже, тема на која се дебатира, тема која се разгледува од афирмативната или негативната страна.
 • 18. Бура на идеи Brainstorming – иницијална дискусија околу предложената теза и поставување иницијални заклучоци кои подоцна може да прераснат во аргументи.
 • 19. Дефиниции и клучни поими Клични поими се зборовите во тезата кои се носители на нејзината суштина. Дефинициите ги објаснуваат клучните поими и ставаат рамка на дебатата.
 • 20. Аргумент Аргументите се причини зошто една група поддржува или напаѓа определена теза.
 • 21. Доказ Доказите се особено потребни за докажување на вистинитоста и издржливоста на аргументите.
 • 22. Врска [ Објаснување ] Елемент кој ги поврзува сите делови на дебатата. Мора да постои објаснување кое ќе ги поврзе доказите со аргументот, како и аргументот со тезата.
 • 23. Вкрстено испрашување Непосредна комуникација заради разјаснување на позициите на спротиставените страни.
 • 24. Побивање Напад на противничките позиции [ дефинции, аргументи, докази, врски ] .
 • 25. Одбивање Одбрана на сопствените позиции и отфрлање на противничките напади.
 • 26. <ul><li>Економскиот развој треба да се ограничи за да се заштити животната средина </li></ul><ul><li>САД треба да ги повлечат своите воени трупи од Ирак </li></ul><ul><li>Кина ги повредува основните човекови права на своите граѓани </li></ul><ul><li>Генетскиот инжинеринг е неморален </li></ul><ul><li>На хомосексуалните парови треба да им се дозволи да посвојуваат деца </li></ul>
 • 27. <ul><li>Марихуаната треба да се легализира </li></ul><ul><li>Проституцијата треба да се легализира </li></ul><ul><li>Смртната казна е оправдана </li></ul><ul><li>Абортусот е оправдан </li></ul><ul><li>Црквата и државата треба да се целосно одвоени </li></ul><ul><li>Треба да се воведат униформи во образовните институции </li></ul><ul><li>Слободата на говор е поважна од националната безбедност </li></ul>
 • 29. <ul><li>Презентација </li></ul><ul><li>Модераторство </li></ul><ul><li>Говор (обраќање) </li></ul><ul><li>Дебата / Дискусија </li></ul><ul><li>You name it </li></ul>
 • 31. <ul><li>i </li></ul>
 • 32. <ul><li>Едноставност </li></ul><ul><li>Организираност </li></ul><ul><li>Уверливост </li></ul><ul><li>Знаење </li></ul><ul><li>Разбирливост </li></ul><ul><li>Контрола врз слабостите и емоциите </li></ul><ul><li>Интеракција со целната група </li></ul>
 • 33. <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=R83xMWtEp7k&feature=related (Обама) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=t6NS9unm-OQ&feature=related (Обама) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=bk-i1T8omoM&feature=channel ( UK elections Law and order ) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=tPlmnO9mRl8&feature=channel ( UK elections Immigration ) </li></ul>
 • 34. <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=ydh-XHUldA0 ( претседателска дебата ) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=4VzV2XsTbBI&feature=related (претседателска дебата) </li></ul>

Related Documents