Od analýz ke koordinaci
sociálních služeb v Děčíně
R. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00046
Mgr. Lenka Houdová
Informace o projektu
• Projekt OP LZZ, výzva č. 97
• 100 % prostředků z ESF
• Oblast podpory Podpora sociální integrace a
...
Jaké má projekt cíle?
• Zefektivnit a optimalizovat proces plánování
rozvoje sociálních služeb
• Zajistit systém sociálníc...
Co tedy bude jeho obsahem?
• Zpracování analýz, které umožní definovat cíle
a opatření, která budou reagovat na stávající
...
A co bude hlavním výstupem?
• Zpracovaný 3. komunitní plán
sociálních služeb
Klíčové aktivity
1) Analýzy, evaluace a sběr dat
• analýza potřeb uživatelů v sociální oblasti
• sociodemografická analýza...
2) Jednání koordinačních skupin, workshopy, kulaté stoly
• Jednání koordinačních skupin
• Jednání Skupiny pro strategii
• ...
3) Rozšíření informačního portálu komunitního plánování
• rozšíření interaktivního webového portálu KP o
sekci videodokume...
4) Tvorba 3. komunitního plánu města Děčín
• zpracování návrhu 3. KP
• předložen veřejnosti k připomínkovacímu řízení
- 2/...
Děkuji za pozornost.
of 10

Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

  • 1. Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně R. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00046 Mgr. Lenka Houdová
  • 2. Informace o projektu • Projekt OP LZZ, výzva č. 97 • 100 % prostředků z ESF • Oblast podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb • Žadatelem statutární město Děčín • Celkové rozpočtové náklady 2 235 769,60Kč
  • 3. Jaké má projekt cíle? • Zefektivnit a optimalizovat proces plánování rozvoje sociálních služeb • Zajistit systém sociálních služeb, který plně odpovídá místním potřebám, pružně reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky z veřejných zdrojů jsou vynakládány efektivně a hospodárně
  • 4. Co tedy bude jeho obsahem? • Zpracování analýz, které umožní definovat cíle a opatření, která budou reagovat na stávající situaci • Zpracování evaluace, která zhodnotí plnění stávajícího komunitního plánu • Inovace portálu sociálních služeb a komunitního plánování, kde budou umístěny videonahrávky a fotodokumentace ze soc. zařízení a pořádaných akcí.
  • 5. A co bude hlavním výstupem? • Zpracovaný 3. komunitní plán sociálních služeb
  • 6. Klíčové aktivity 1) Analýzy, evaluace a sběr dat • analýza potřeb uživatelů v sociální oblasti • sociodemografická analýza sociální situace za ORP Děčín • situační analýza stávajících sociálních služeb
  • 7. 2) Jednání koordinačních skupin, workshopy, kulaté stoly • Jednání koordinačních skupin • Jednání Skupiny pro strategii • 3 konference s účastí veřejnosti a politické reprezentace
  • 8. 3) Rozšíření informačního portálu komunitního plánování • rozšíření interaktivního webového portálu KP o sekci videodokumentace a fotodokumentace • videodokumentace a fotodokumentace z pořádaných akcí v sociální oblasti bude umístěna na portál KP
  • 9. 4) Tvorba 3. komunitního plánu města Děčín • zpracování návrhu 3. KP • předložen veřejnosti k připomínkovacímu řízení - 2/2015 • Schválení 3. KP – 4/2015 • Dokončení 5-6/2015
  • 10. Děkuji za pozornost.

Related Documents