„_ v' n
OMG?
czyn Jak @W 9° ~k
polskich miiemaISOW
` 'Raport z pierwszego
` badania diagnozującego
i polskie pokoIenie...
of 1

Polscy Milenialsi Infografika

Poznaj najciekawszych konsumentów. Pokolenie Y - Millennials. Dynamiczni, innowatorzy, już wydają więcej na osobę niż poprzednie pokolenia. Są też wymagający jeżeli chodzi o komunikację marek, bardzo wymagający...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polscy Milenialsi Infografika

  • 1. „_ v' n OMG? czyn Jak @W 9° ~k polskich miiemaISOW ` 'Raport z pierwszego ` badania diagnozującego i polskie pokoIenieV i umi-mni w mum 43 Ä 1980-2000 OHK! !! “I 499,333 #mobile i' 'g #chan e #mamme I I #emai #multitasking / , / #technology #hme ^ ' ^ #money q ? a 3 ; i Wąüii`1mm §2@ 93°C- 'Eššääaii' rrxvnllmuinl own mv prw r? ? : ..': :;: ."x" ivon ; fg proc. :„Ä. ... |.n: ;.. n. 011mm : n: wo nv nm . z 3 l Pmc- mlääiäl "i unum: namn u-vamuivt- ›nimum z asnym wynikn a. intr ' aw w inny nom: m2 prz-x nakoil : mni: lrohluil nn mm zrodlo i mzrvww rumun pokolenie x m- do Iniomuu innni-J o podeixin Jai nl pumutnym nlnqnxilrm klang: : uzywni. w nrlty Im mlodi m tym amm; "Inlrllonovtl", im mni -lym blitli Im do nodllltlr Xáw. ui "r T? 'I' x°"7“lm Korzystam n Imnrliono. g hpm); CHEMII I irlimti vmmaiy I Puknieml : -4 Do : nnn : wym utywux Inlnfnnrl siuru . Rahi a „W mm : ma : a : mn: mm lnuermamimna lxnnysmzsmiaimęa; !Fru «ammana tm smxsumimeuz ; mnw „| l-yiHIb~i` w 41111;) n0- Iuilkithmhnn drioll u : amm n-zmwuvmunx rvwrvvmi Mnmujlmi u mork Iwankach. #cool ia 1" #smart hunters I I h #kreatywni / , ł/ Ś : fgrżfnstycxni #zaangażowani A ^ #nteresowni #prosumenci #nielojalni «Jig m, rz: ::: :': .:„„. .. P - mpm produkty u F' 'ł nliłil' Z@ prac. c In-vour hitem lkIuvmW i unnęœwinan. -Emouktm v. „ ktrym: ( . num L. .. . ... n.„. ... „ „ : :šiàššäišlšiäi m - lšnvwmmmšai@ prac. mi nuvtmeoi ruvimuum Dvwuluwlnv mm : mm Munn nlizinimun: ›Dlillllxunt xlvw homunlknql x młodym puhollnlum kunumumow. wowxpnłynryx oniioinnkutuqgnnęąoao onunrnjruonhonxumen( w prxunnwntxnnnklnrw unum mohihixotuinvu domum mediowym oximrnuixwątym kxmplnlomodiownw opium uProurammli: Muuumg „mi Danni: mni. u. .‹. .‹„. .

Related Documents