NAZIV: MOC “PAMARK” D.o.o.Adresa: Novaka Miloševa br.6 PodgoricaTelefon: +382/20/231-884 fax: +382/20/230-526 ...
-1990.-Osnovan “PaMark”d.o.o.-Osnivač i vlasnik jeMirjana Paunović sa 100%vlastitim kapitalom.-Posjeduje poslovniprostor...
- 2004. osnivamoMultidisciplinarni obrazovnicentar “PaMark”-Djelatnost:Obrazovanje iosposobljavanje djece,omladine i odras...
-Crnagoraput 2005 g. - kurs računara za službenike-ZZZCG 2005. g. i dalje - obuke za nezapošljene osobe f...
-2005. “PaMark”postaje provajderZavoda zazapošljavanjeCrne Gore
-2006. osnivamo Agencijuza zapošljavanje.-Funkcija agencije seogleda u praćenju, analizii istraţivanju privrednih,društven...
- 2008 . Postajemopartneri saZavodom “Papilot”iz Slovenije
-2009 započeli smoprocese izvodjenjaaktivne politikezapošljavanja usvim našim centrima:-Podgorici-Baru-BijelomPolju i-Bera...
Proces aktivne politikezapošljavanja je uključivanjenezapošljenih osoba u programzapošljavanja i obuhvatasljedeće programe...
2. Program“Virtuelno preduzeće”je pokrenut sa obukommentora za V.P. Izčitave Crne Gore.Program je namijenjensvim nezapošlj...
Program traje tri mjeseca i sastoji se od tri segmenta.Prvi je psihosocijalni – motivacioni, drugi teorijski – upoznavanje...
-2010. osnivamoprvu privatnuUstanovu u CrnojGori ’’PaMark’’ zaprofesionalnurehabilitaciju,radnu i socijalnuintegraciju.
Program profesionalnerehabilitacije jenamijenjen teţezapošljivim osobama, saciljem savladavanjasmetnji za uključivanje ura...
Podrazumijevainterdisciplinarnipristup, timski raddomaćih i stranihstručnjaka, što značida se prepliću ipovezuju stručnipr...
Takodje smo 2010.dobili ISO standard9001:2008 za sveprocese koji serealizuju u“PaMark”-u
 2010 – 2012. - Realizacija Projekta “MONTour” – novi pristupi sprovodjenja prekvalifikacije iz oblasti turizma u...
NAŠA ODLUKA JE DA IDALJE ISTRAŢUJEMO,ULAŢEMO U RAZVOJ,DA SE USAVRŠAVAMO IDA BUDEMOPREPOZNATLJIVI I VANGRANICA NAŠE ZEMLJE
of 17

Prezentacija Pamark

Multidisciplinarni obrazovni centar i agencija za zapošljavanje "Pamark"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Pamark

 • 1. NAZIV: MOC “PAMARK” D.o.o.Adresa: Novaka Miloševa br.6 PodgoricaTelefon: +382/20/231-884 fax: +382/20/230-526 E-mail: pamark@t-com.me Sajt: www.pamark.me
 • 2. -1990.-Osnovan “PaMark”d.o.o.-Osnivač i vlasnik jeMirjana Paunović sa 100%vlastitim kapitalom.-Posjeduje poslovniprostor od 156 m2 usamom centru grada,ul. Novaka Miloševa br.6Podgorica.
 • 3. - 2004. osnivamoMultidisciplinarni obrazovnicentar “PaMark”-Djelatnost:Obrazovanje iosposobljavanje djece,omladine i odraslih lica.-Program stranih jezika, računara i poslovnih administratora se sprovodi po planu iprogramu licenciranom odstrane Ministarstvaprosvjete i sporta CrneGore
 • 4. -Crnagoraput 2005 g. - kurs računara za službenike-ZZZCG 2005. g. i dalje - obuke za nezapošljene osobe finansija 2005. g. - kurs računara i engleskog jezika za-Ministarstvorukovodeći kadar-Osnovni sud – Podgorica 2005. g.– kurs računara za službenike-Kompanija Delta 2006. g. - kurs računa za rukovodeći kadar i službenike-MUP CG 2006. g. - kurs računara za službenike (Excel)-Citytaxi iz Podgorice 2006 g. - kurs engleskog jezika i motivaciona podrškaza 100 polaznika sa prilagođenom terminologijom radi poslovne komunikacijebudućeg posla- UNDP 2007. g. – kurs računara za službenike (Adobe Photoshop CS iAdobe Indesign CS),
 • 5. -2005. “PaMark”postaje provajderZavoda zazapošljavanjeCrne Gore
 • 6. -2006. osnivamo Agencijuza zapošljavanje.-Funkcija agencije seogleda u praćenju, analizii istraţivanju privrednih,društvenih i drugihkretanja, stanjazapošljenosti inezapošljenosti.-Cilj agencije jesmanjenjenezapošljenosti putemposredovanja izmedjutraţioca posla iposlodavca.
 • 7. - 2008 . Postajemopartneri saZavodom “Papilot”iz Slovenije
 • 8. -2009 započeli smoprocese izvodjenjaaktivne politikezapošljavanja usvim našim centrima:-Podgorici-Baru-BijelomPolju i-Beranama
 • 9. Proces aktivne politikezapošljavanja je uključivanjenezapošljenih osoba u programzapošljavanja i obuhvatasljedeće programe:1. Program “Uspjeću” koji jenamijenjen nezapošljenimosobama, bez obzira na stručnukvalifikaciju, koje ţele daupoznaju tehnike i metodeaktivnog traţenja posla iuključe se na trţište rada.-2009- od 512 polaznikazapošljeno 163 (31,84%).-2010- od 696 polaznikazapošljeno 199 (28.59%).-Prosječna starost polaznikapreko 40 godina
 • 10. 2. Program“Virtuelno preduzeće”je pokrenut sa obukommentora za V.P. Izčitave Crne Gore.Program je namijenjensvim nezapošljenimlicima, prvenstvenoomladini i pripravnicima.
 • 11. Program traje tri mjeseca i sastoji se od tri segmenta.Prvi je psihosocijalni – motivacioni, drugi teorijski – upoznavanje osnovnihekonomskih pojmovima, a treći praktični – sticanje vještina poslovanja,kroz simulirani radni proces u kojem se vrši rotiranje učesnika kroz svesektore preduzeća koji omogućava svim zapošljenima u virtuelnompreduzeću, da na vlastitoj koži isprobaju sva radna mjesta i sa time zadatke,koji su dio procesa poslovanja pojedinačnog preduzeća. To je naročitoznačajno za buduće preduzetnike i rukovodeće radnike. Virtuelno preduzeće je organizovano kao i pravo preduzeće. Ima kadrovskusluţbu, direktora, sekretara, sektor za planiranje, marketing, računovodstvo,proizvodnju i druge sektore prema potrebi, tako da polaznici i ne primjećujurazlike između virtuelnog i pravog preduzeća.Program V.P. se u Crnoj Gori sprovodi tek godinu dana. Do sada je završilo108 lica od kojih se 46 zaposlilo.
 • 12. -2010. osnivamoprvu privatnuUstanovu u CrnojGori ’’PaMark’’ zaprofesionalnurehabilitaciju,radnu i socijalnuintegraciju.
 • 13. Program profesionalnerehabilitacije jenamijenjen teţezapošljivim osobama, saciljem savladavanjasmetnji za uključivanje urad, te osposobljavanjeza ravnopravan,ekonomski nezavisanţivot i uključivanje natrţište rada. Realizuje seu skladu sa Zakonom oprofesionalnojrehabilitaciji izapošljavanju osoba sainvaliditetom.
 • 14. Podrazumijevainterdisciplinarnipristup, timski raddomaćih i stranihstručnjaka, što značida se prepliću ipovezuju stručnipristupi psihološkog,socijalnog,profesionalnog imedicinskogtretmana. Izvodi semodularno.
 • 15. Takodje smo 2010.dobili ISO standard9001:2008 za sveprocese koji serealizuju u“PaMark”-u
 • 16.  2010 – 2012. - Realizacija Projekta “MONTour” – novi pristupi sprovodjenja prekvalifikacije iz oblasti turizma u saradnji sa: - BEST institut za stručno obrazovanje i lični trening, Beč – Austria;- - Zavod “Papilot” Slovenija- - “PaMark” Podgorica- - Vlada Crne Gore,- Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma, Podgorica- - Zavod za zapošljavanje Crne- Gore,- Biroi rada u Herceg Novom i Baru,- CTU – crnogorsko turističko udruţenje http://www.montour-project.eu
 • 17. NAŠA ODLUKA JE DA IDALJE ISTRAŢUJEMO,ULAŢEMO U RAZVOJ,DA SE USAVRŠAVAMO IDA BUDEMOPREPOZNATLJIVI I VANGRANICA NAŠE ZEMLJE

Related Documents