Tréninkové centrum mládeže v Motole<br />Prezentace připravovaných webových stránek<br />
obsah<br />Základní informace o TCM<br />Rady jak začít s golfem(nutná výbava,atd.)<br />Něco málo o závodním golfu,kalend...
obsah<br />On-line trénink a poradna<br />Kontakty,úřední hodiny<br />On-line přihláška<br />Diskusní forum,připomínky,stí...
o nás<br />Práce s mládežímá v GC Prahabohatoutradici a viditelnévýsledky.Přiveďtesvéděti k nám a nastartujtetakjejichcelo...
 <br />Každýpodzimdoplňujemenašeřady o 20-30 novýchadeptů pod tradičníhlavičkouprogramu"Golfemprotidrogám".Připráci s mlad...
Nutnávýbava do začátku<br />Golfovéoblečení,kroměobuvi,dátedohromady z běžnéhooblečenísvéhodítěte.Respektujtepřitomzvyklos...
Turnaje<br />Turnajů a sériíturnajůmajídětipožehnaně.VlétěprobíháfederačníDětskáTour,kterámá 7 akcípocelérepublice.Sérieko...
Kontaktníadresy<br />GCPraha<br />Plzeňská 401/1<br />Praha 5<br />gcp@gcp.cz<br />mochanova@gcp.cz<br />736 210 752<br />...
elektronickápřihláška k zimnípřípravě<br /> <br />jméno a příjmen<br /> <br />kontaktníadresa<br /> <br />spojení(telefon,...
Cíle a možnosti využití<br />Jednoduchá,rychlá a levná komunikace<br />Informace na jednom místě<br />Archiv,fotoarchiv<b...
uživatelé<br />Klubová mládež<br />Rodiče<br />Zájemci o golf<br />Golfová veřejnost<br />
Konec prezentace<br />Diskuse<br />
of 12

PrezentaceTCM

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PrezentaceTCM

 • 1. Tréninkové centrum mládeže v Motole<br />Prezentace připravovaných webových stránek<br />
 • 2. obsah<br />Základní informace o TCM<br />Rady jak začít s golfem(nutná výbava,atd.)<br />Něco málo o závodním golfu,kalendář turnajů,fotoarchiv,videa a fotky z turnajů a soustředění<br />Pravidlováporadna a výuka pravidel pomocí videa<br />
 • 3. obsah<br />On-line trénink a poradna<br />Kontakty,úřední hodiny<br />On-line přihláška<br />Diskusní forum,připomínky,stížnosti<br />
 • 4. o nás<br />Práce s mládežímá v GC Prahabohatoutradici a viditelnévýsledky.Přiveďtesvéděti k nám a nastartujtetakjejichceloživotnílásku k tomutosportu.Napřelomu let 2005 a 2006 byl GCP jedním z prvníchklubů,kterépožádaly ČGF o status TCM(tréninkovéhocentramládeže).Tréninkybylyorganizoványvedvouskupinách.Závodnídružstvo,kdetrénovalihráči a hráčky,zekterýchjsouvybíráničlenovédružstevmládeže,případně do družstvaextraligy.Druhouskupinoujsouzačátečníci,kde se dětiučízákladnímgolfovýmnávykům,hře a etiketě.Zadobusvéčinnosti se může GCP pochlubitřadouúspěchů.Svoucestuzdeodstartovalimnozíbudoucímistřirepublikyiprofesionílníhráči.Každýpodzimdoplňujemenašeřady o 20-30 novýchadeptů pod tradičníhlavičkouprogramu"Golfemprotidrogám".<br />
 • 5.  <br />Každýpodzimdoplňujemenašeřady o 20-30 novýchadeptů pod tradičníhlavičkouprogramu"Golfemprotidrogám".Připráci s mladýmihráčkami a hráčinezůstávámestátnamístě.Naopak se snažímenašeslužbyneustálezlepšovat.Zimníkondičnípříprava pod vedenímcvičitelů,protahovacícvičení pod vedenímrehabilitačníchpracovníků,testyvýkonnostinaFTVS.Každýhráč a hráčka se pod vedenímsvýchosobníchtrenérůmůžerozhodnout,kteréslužby a programyzvolí.<br />
 • 6. Nutnávýbava do začátku<br />Golfovéoblečení,kroměobuvi,dátedohromady z běžnéhooblečenísvéhodítěte.Respektujtepřitomzvyklostigolfovéhoodívání.<br />-tričkozásadně s rukávem a límečkem<br />-šortkykekolenům<br />-kalhotymajímítkapsy pro míčky,týčka,vypichovátka,atd.<br />Na venkovníhřištěmusímítdítěboty s plast.růžiceminapodrážce.Dáledítěpotřebujerukavici,míčetýčka,vypichovátka.Holestačíibazarové,menšímdětemstačítak  čtyři,většímpůlset (šest).<br />Na nákupdobréhosetu je čas,aždítěbudeněcoumět.<br />
 • 7. Turnaje<br />Turnajů a sériíturnajůmajídětipožehnaně.VlétěprobíháfederačníDětskáTour,kterámá 7 akcípocelérepublice.SériekončíMasters.Pakmámeimístnídětskésoutěže,takžepřeslétomajídětiminimálněkaždých 14 dníturnaj.Vzimě se stěhujeme do golfovýchhal a turnajepořádámenasimulátorech.<br /> <br />
 • 8. Kontaktníadresy<br />GCPraha<br />Plzeňská 401/1<br />Praha 5<br />gcp@gcp.cz<br />mochanova@gcp.cz<br />736 210 752<br /> <br />ČGF<br />Strakonická 7<br />Praha 5<br />cgf@cgf.cz<br />foto GCP<br />
 • 9. elektronickápřihláška k zimnípřípravě<br /> <br />jméno a příjmen<br /> <br />kontaktníadresa<br /> <br />spojení(telefon,e-mail)<br /> <br />jméno a příjmenírodičů<br /> <br />spojenínarodiče<br /> <br /> <br />zdravotníomezení                              podpisrodičů<br /> <br /> zašletenagcp@gcp.cz<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
 • 10. Cíle a možnosti využití<br />Jednoduchá,rychlá a levná komunikace<br />Informace na jednom místě<br />Archiv,fotoarchiv<br />Možnost vzdělávání(pravidla)<br />Využití služeb trenéra<br />Diskuse,stížnosti,rady,…(diskusní forum,chat,…)<br />
 • 11. uživatelé<br />Klubová mládež<br />Rodiče<br />Zájemci o golf<br />Golfová veřejnost<br />
 • 12. Konec prezentace<br />Diskuse<br />