Forma doskonalenia Projekt koordynowany Polski partner zawodowego przez Goethe-Institut projektu: Ośro...
• Opracowanie innowacyjnego, modelowego kursu kształcenia orazdoskonalenia kadry nauczycieli języków obcych• Rozwijanie ko...
Metoda mieszana (blended learning) 12 rozdziałów 3 obszary ...
Darmowy Gotowy moduł podręcznik w dostosowany do f...
filmy artykuły
• Wymiana doświadczeń w dyskusjach (na żywo i online)• Oglądanie filmów + ćwiczenia• Czytanie artykułów + ćwiczenia• Tworz...
1. Profile szkół 4. Wizja szkoły 2. Zmieniająca 3. Nowe zadania się szkoła dla ...
1. Początki 4. Uczenie sięnauki języka poprzezobcego nauczanie - LdL2. Nauka treści 3. Metoda ...
1. Kształcenie 4. Otwarcie siękompetencji szkoły na zewnątrz2. Kształcenie ...
• Autonomia ucznia• Używanie materiałów niezdydaktyzowanych• Praca metodą projektu• Nowe technologie• Komunikacja przede w...
• Materiały informacyjne projektu „Schule im Wandel”• http://www.goethe.de/lhr/prj/siw/deindex.htm•http://www.ore.edu.pl/s...
Prezentacja ore siw
Prezentacja ore siw
of 13

Prezentacja ore siw

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ore siw

 • 1. Forma doskonalenia Projekt koordynowany Polski partner zawodowego przez Goethe-Institut projektu: Ośrodek nauczycieli języka w Monachium Rozwoju Edukacji niemieckiego (Warszawa)
 • 2. • Opracowanie innowacyjnego, modelowego kursu kształcenia orazdoskonalenia kadry nauczycieli języków obcych• Rozwijanie kooperacyjnych form uczenia się jak również kompetencjimedialnych, poprzez wykorzystanie rozmaitych narzędzi oraz zadań• Zainicjowanie europejskiego dialogu na temat kształcenia i doskonaleniazawodowego nauczycieli języków obcych w duchu zrównoważonegorozwoju• Nadanie nowych impulsów europejskiej dyskusji na temat koncepcjiszkoły i projektów szkolnych
 • 3. Metoda mieszana (blended learning) 12 rozdziałów 3 obszary pedagogicznerozwój szkoły prowadzenie zajęć koncepcje i projekty
 • 4. Darmowy Gotowy moduł podręcznik w dostosowany do formacie pdf darmowej platformy Moodle• Elastyczność i otwartość formatu• Możliwość dostosowania i zmiany dla potrzeb konkretnej instytucjilub grupy odbiorców• Możliwość rozszerzenie grupy odbiorców (o nauczycieli innychjęzyków obcych lub nauczycieli innych przedmiotów)
 • 5. filmy artykuły
 • 6. • Wymiana doświadczeń w dyskusjach (na żywo i online)• Oglądanie filmów + ćwiczenia• Czytanie artykułów + ćwiczenia• Tworzenie glosariuszy pojęć• Tworzenie baz danych• Testy do samooceny• Planowanie projektów edukacyjnych• Projektowanie konspektów lekcyjnych
 • 7. 1. Profile szkół 4. Wizja szkoły 2. Zmieniająca 3. Nowe zadania się szkoła dla nauczycieli
 • 8. 1. Początki 4. Uczenie sięnauki języka poprzezobcego nauczanie - LdL2. Nauka treści 3. Metoda projektuprzedmiotowych na lekcji językaw języku obcym - obcegoCLiL
 • 9. 1. Kształcenie 4. Otwarcie siękompetencji szkoły na zewnątrz2. Kształcenie 3. Uczniowie przejmująwielojęzykowości odpowiedzialność
 • 10. • Autonomia ucznia• Używanie materiałów niezdydaktyzowanych• Praca metodą projektu• Nowe technologie• Komunikacja przede wszystkim• Uczenie poprzez nauczanie• Zintegrowanie nauki języka obcego z nauczaniem innych przedmiotów
 • 11. • Materiały informacyjne projektu „Schule im Wandel”• http://www.goethe.de/lhr/prj/siw/deindex.htm•http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1712&Itemid=1587• Żylińska, Marzena: Zmieniająca się szkoła (w:) Języki Obce wSzkole nr 4/2009• Zdjęcia i grafika: pobrane z materiałów informacyjnych SIW orazwłasne autora

Related Documents