Modul 3: Služby
Ochrana knihovních fondů
– Digitalizace a dlouhodobá ochrana
digitálních dokumentů
Tento projekt je financ...
Digitalizace a dlouhodobá
ochrana digitálních
dokumentů
Mgr. Pavla Švástová
Moravská zemská knihovna
25.5.2011 Inovační kn...
Obsah
● Digitalizace, digitální dokument
● Digitalizační workflow
● Formáty dat a metadat, identifikátory
● Problematika d...
Moravská zemská knihovna
Digitalizace
● převod fyzického dokumentu do digitální
podoby
● jedna z metod ochrany knihovního ...
Moravská zemská knihovna
http://www.manuscriptorium.com
Moravská zemská knihovna
http://kramerius.nkp.cz
Moravská zemská knihovna
http://kramerius4.mzk.cz
Moravská zemská knihovna
http://www.europeana.eu
Moravská zemská knihovna
http://books.google.com/books
Moravská zemská knihovna
Vlastnosti digitálního dokumentu
● čím se liší od fyzického dokumentu?
● obsahové vlastnosti jsou...
Moravská zemská knihovna
Co vzít v potaz, než začnu digitalizovat?
● co chci digitalizovat?
○ knihy, periodika, diplomové ...
Moravská zemská knihovna
● neustálý vývoj hardware
○ počítat s novými typy zařízení (e-readery,
SmartPhone, tablety apod.)...
Moravská zemská knihovna
Digitalizační workflow
Moravská zemská knihovna
Digitalizační workflow
● proces výroby digitálního dokumentu,
jeho zpracování, archivace a zpříst...
Moravská zemská knihovna
Příprava dokumentů před skenováním
● vyhledání nejkvalitnější předlohy
● kompletace dokumentu (pe...
Moravská zemská knihovna
Skenování aneb jak vyrobit obrázky?
● černobílé? škála šedi? barva?
● rozlišení (300-600 DPI)
● v...
Moravská zemská knihovna
Zpracování obrazu
● ořez
● narovnání
● barevná škála a kalibrace
● výroba náhledů z originálního ...
Moravská zemská knihovna
Výroba OCR
● optical character recognition
● převod obrazového textu do počítačem
čitelné podoby
...
Moravská zemská knihovna
Jak obrázky popsat aneb výroba metadat
● identifikátory
○ čísla z knihovního katalogu = provázání...
Moravská zemská knihovna
Metadata I.
● deskriptivní (=popisná)
○ obdobná těm z knihovního katalogu (autor, název...)
○ jed...
Moravská zemská knihovna
Metadata II.
● technická
● jaká je kvalita a velikost obrázků
● na jakém přístroji byly obrázky v...
Moravská zemská knihovna
Zpřístupnění digitálních dokumentů
● vystavení dokumentů online
○ v digitální knihovně ke čtení
○...
Moravská zemská knihovna
Archivace digitálních dokumentů
● archivuje se nejlepší kvalita obrázku a
veškerá příslušející me...
Moravská zemská knihovna
● dlouhodobá?
○ 5 let? 100 let? trvale?
○ účel – dokdy má dokument význam pro uživatele
○ počítat...
Moravská zemská knihovna
● co chráníme?
○ informaci, vložené finance, kulturní dědictví...
○ ochrana bit streamu X ochrana...
Moravská zemská knihovna
Dlohodobá ochrana digitálních dat
● identifikace (co to je za formát?) a validace
(opravdu je to ...
Moravská zemská knihovna
Dlohodobá ochrana digitálních dat
● LTP systémy – softwarová ochrana
● bezpečná úložiště – hardwa...
Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz
Děkuji za pozornost
Pavla Švástová
pavla.svastova@gmail.com
of 28

Digitalizace a dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

Digitalizace, digitální dokument Digitalizační workflow, Formáty dat a metadat, identifikátory, Problematika dlouhodobého uchování digitálních dokumentů
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Digitalizace a dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

 • 1. Modul 3: Služby Ochrana knihovních fondů – Digitalizace a dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky – Inovační knihovnický kurz
 • 2. Digitalizace a dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů Mgr. Pavla Švástová Moravská zemská knihovna 25.5.2011 Inovační knihovnický kurz, Brno
 • 3. Obsah ● Digitalizace, digitální dokument ● Digitalizační workflow ● Formáty dat a metadat, identifikátory ● Problematika dlouhodobého uchování digitálních dokumentů
 • 4. Moravská zemská knihovna Digitalizace ● převod fyzického dokumentu do digitální podoby ● jedna z metod ochrany knihovního fondu ● cesta ke zpřístupnění kulturního dědictví široké veřejnosti ● projekty v ČR ○ VISK6 Manuscriptorium a VISK7 Kramerius ○ Národní digitální knihovna, Norské fondy ○ Europeana Travel, GoogleBooks ○ WebArchiv
 • 5. Moravská zemská knihovna http://www.manuscriptorium.com
 • 6. Moravská zemská knihovna http://kramerius.nkp.cz
 • 7. Moravská zemská knihovna http://kramerius4.mzk.cz
 • 8. Moravská zemská knihovna http://www.europeana.eu
 • 9. Moravská zemská knihovna http://books.google.com/books
 • 10. Moravská zemská knihovna Vlastnosti digitálního dokumentu ● čím se liší od fyzického dokumentu? ● obsahové vlastnosti jsou stejné! ● formální vlastnosti se liší! ● digitální forma uložení – bit stream ● nezávislost na nosiči ● pro jeho zpracování a zobrazení potřebujeme počítač ● lze donekonečna kopírovat beze změny kvality (vznikají další originály) ● nové vlastnosti? lepší prohledávání, možnosti popisu...
 • 11. Moravská zemská knihovna Co vzít v potaz, než začnu digitalizovat? ● co chci digitalizovat? ○ knihy, periodika, diplomové práce, grafiky, mapy, 3D objekty, obrazy, zvuk, video ● proč chci digitalizovat? ○ archivace a zpřístupnění poškozených nebo vzácných dokumentů, nedostupných nebo hodně využívaných dokumentů... ● jak chci digitalizovat? ● náklady na digitalizaci, výrobu metadat, archivaci, nákup HW a SW
 • 12. Moravská zemská knihovna ● neustálý vývoj hardware ○ počítat s novými typy zařízení (e-readery, SmartPhone, tablety apod.) ○ ceny jdou dolů ● neustálý vývoj software ○ používat pouze rozšířené a standardizované formáty dat a metadat ○ hlídat zastarávájící data ● ? Co vzít v potaz, než začnu digitalizovat?
 • 13. Moravská zemská knihovna Digitalizační workflow
 • 14. Moravská zemská knihovna Digitalizační workflow ● proces výroby digitálního dokumentu, jeho zpracování, archivace a zpřístupnění ● příprava dokumentů ● skenování ● úprava obrazu ● výroba metadat a OCR ● archivace ● zpřístupnění
 • 15. Moravská zemská knihovna Příprava dokumentů před skenováním ● vyhledání nejkvalitnější předlohy ● kompletace dokumentu (periodika) ● katalogizace a přidělení identifikátorů ● restaurování poškozených dokumentů ● analýza stavu dokumentu, vybrání vhodné techniky skenování ● příprava pracoviště (optimální a rovnoměrné nasvícení)
 • 16. Moravská zemská knihovna Skenování aneb jak vyrobit obrázky? ● černobílé? škála šedi? barva? ● rozlišení (300-600 DPI) ● velikost obrázku (MB) ● (stránka monografie A5 x nejkvalitněji naskenovaná mapa) ● v jakém formátu uložit dokument? které formáty se hodí pro dlouhodobou ochranu? (tiff, jp2, jpg, djvu) ● kompletnost dokumentu (kontrola kvality) ● systém ukládání (adresářová struktura)
 • 17. Moravská zemská knihovna Zpracování obrazu ● ořez ● narovnání ● barevná škála a kalibrace ● výroba náhledů z originálního obrázku ● konverze do různých formátů (z tiff do jp2)
 • 18. Moravská zemská knihovna Výroba OCR ● optical character recognition ● převod obrazového textu do počítačem čitelné podoby ● FineReader ● kvalita OCR ● opravy OCR? ○ kolaborativni opravy (Národní australská knihovna), http://trove.nla.gov.au/newspaper ○ projekt IMPACT, http://www.impact-project.eu/
 • 19. Moravská zemská knihovna Jak obrázky popsat aneb výroba metadat ● identifikátory ○ čísla z knihovního katalogu = provázání s fyzickou jednotkou (systémové číslo, signatura, čárový kód, ČNB, evidenční číslo) ○ identifikace celého dokumentu, ročníku novin, kapitoly knihy, každé stránky ● metadata ○ data, která uchovávájí informace o vzniku dokumentu, o jeho vlastnostech, struktuře atd.
 • 20. Moravská zemská knihovna Metadata I. ● deskriptivní (=popisná) ○ obdobná těm z knihovního katalogu (autor, název...) ○ jediné popisují obsah dokumentu ○ MODS, DC, MARCXML ● strukturální ○ jak je dokument poskládán? ○ jak jdou stránky po sobě? jaká jsou jejich fyzická a logická čísla? ○ periodikum-ročník-číslo-článek ○ provázání různých kvalit téhož obrázku ○ METS, FOXML
 • 21. Moravská zemská knihovna Metadata II. ● technická ● jaká je kvalita a velikost obrázků ● na jakém přístroji byly obrázky vyrobeny? ● kdy byly snímky pořízeny ● formát obrázků ● MIX, ALTO ● administrativní ● kdo je vlastníkem dokumentu? ● komu je možné dokument zpřístupnit a za jakých podmínek? ● zaznamenán životní cyklus dokumentu ● PREMIS
 • 22. Moravská zemská knihovna Zpřístupnění digitálních dokumentů ● vystavení dokumentů online ○ v digitální knihovně ke čtení ○ ke stažení (e-books) ○ uložení na digitální nosič ● myslet na autorský zákon! ● uživatelská přívětivost prostředí ● dáváme dokumentům přidanou hodnotu (2.0 služby)
 • 23. Moravská zemská knihovna Archivace digitálních dokumentů ● archivuje se nejlepší kvalita obrázku a veškerá příslušející metadata ● uložení na disky (operativnější a rychlejší) nebo na pásky (pomalejší, ale bezpečnější) ● zálohování! ● kontrola přístupů ● LTP systémy
 • 24. Moravská zemská knihovna ● dlouhodobá? ○ 5 let? 100 let? trvale? ○ účel – dokdy má dokument význam pro uživatele ○ počítat s neustálým vývojem software a hardware ○ sledovat formáty dat a metadat ○ dodržovat kompatibilitu ● neustálé sledování trendů vývoje informačních technologií a budování strategií, které se se změnami dokáží vyrovnat Dlohodobá ochrana digitálních dat???
 • 25. Moravská zemská knihovna ● co chráníme? ○ informaci, vložené finance, kulturní dědictví... ○ ochrana bit streamu X ochrana logiky dokumentu ● proč? ○ srozumitelnost ○ použitelnost ○ vyhledatelnost ○ dostupnost v budoucnu ● jak? ○ potřebujeme plán! ○ vše evidovat, ukládat kontrolní součy apod. ○ dodržovat standardy, OAIS Dlohodobá ochrana digitálních dat???
 • 26. Moravská zemská knihovna Dlohodobá ochrana digitálních dat ● identifikace (co to je za formát?) a validace (opravdu je to ten formát) – jsou všechny soubory standardní? ● kontrolní součty (při přesunech a kopírování) ● kapacita – máme místo na discích na archivní data, data pro zpřístupnění a jejich zálohy? ● standardy, standardy, standardy! ● odhad risků – které formáty souborů zastarávají a jak je transformovat? ● zobrazení – jak zobrazím, otevřu soubor v určitém formátu
 • 27. Moravská zemská knihovna Dlohodobá ochrana digitálních dat ● LTP systémy – softwarová ochrana ● bezpečná úložiště – hardwarová ochrana ● open source nástroje: ○ RODA, ARCHIVEMATICA, AIDA, MOPSEUS ● komerční řešení ○ Rosseta (ExLibris), SDB (Tessela),...
 • 28. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz Děkuji za pozornost Pavla Švástová pavla.svastova@gmail.com

Related Documents