Metadata a metadatové
standardy užívané v knihovnách
Pavla Švástová
Moravská zemská knihovna
28.3.2012 Univerzita Pardubice
Obsah
●Metadata a metadatová schémata
●Knihovnické metadatové standardy
●Výroba metadat v praxi – digitalizační
workflow
●...
Moravská zemská knihovna
Metadata
data o datech ???
● tuto definici lze použít v případě, že chcete člověka ještě
více zmá...
Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna
Metadata
● „metadata is constructed, constructive and actionable“
(Understanding the Semantic Web...
Moravská zemská knihovna
Knihovní metadata
● knihovnictví je od počátků založeno na vytváření a využívání
metadat
● knihov...
Moravská zemská knihovna
Knihovní metadata - vývoj
● původně vznikala fyzicky vyjádřená metadata o fyzických
dokumentech (...
Moravská zemská knihovna
Metadatové schéma
● soubor prvků určitého formátu, díky němuž lze metadata
zaznamenat a vytvořit ...
Moravská zemská knihovna
Popisná metadata
● popisná = bibliografická = deskriptivní = ta klasická, co se využívají
odjakži...
Moravská zemská knihovna
Popisná metadata
● MARC (Machine Readable Cataloguing – strojově čitelný – umožňuje
strojové zpra...
Moravská zemská knihovna
MARC
● http://www.loc.gov/marc/
● Machine Readable Cataloguing – strojově čitelný – umožňuje stro...
Moravská zemská knihovna
MARC 21 - struktura
● základem zápisu jsou tři prvky:
○ struktura záznamu
○ označení obsahu –
tří...
Moravská zemská knihovna
MARCXML
● MARC 21 ve formátu XML
● popisná metadata v digitálních knihovnách jsou
uchovávána ve f...
Moravská zemská knihovna
MARCXML
Moravská zemská knihovna
Dublin Core (DC)
● formát vznikl v roce 1995 z požadavků na minimální
univerzální popis dokumentu...
Moravská zemská knihovna
Dublin Core - prvky
Obsah:
● Název
● Předmět a klíčová
slova
● Popis
● Typ zdroje
● Zdroj
● Vztah...
Moravská zemská knihovna
ESE
● Europeana Semantic Elements
● http://www.google.cz/url?
sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBo...
Moravská zemská knihovna
Metadata Object Description Schema
(MODS)
● schéma bylo představeno v roce 2002 jako kompromis me...
Moravská zemská knihovna
MODS - struktura
Moravská zemská knihovna
TEI – Text Encoding Iniciative
● TEI je konsorcium, které vyvíjí standardy pro reprezentaci textů...
Moravská zemská knihovna
VRA CORE
● http://www.loc.gov/standards/vracore/
● standard pro popis uměleckých předmětů, umělec...
Moravská zemská knihovna
Technická metadata
● týkají se spíše digitalizovaných / digitálních dokumentů
● obsahují informac...
Moravská zemská knihovna
MIX
●informace o obrazových souborech
Moravská zemská knihovna
ALTO
● http://www.loc.gov/standards/alto/
● standard pro ukládání informací o vzhledu a
obsahu di...
Moravská zemská knihovna
ALTO - příklad
Moravská zemská knihovna
ALTO - použití
● možnost vygenerování obrázku pouze z xml
souboru (záleží na kvalitě OCR, jak to ...
Moravská zemská knihovna
Administrativní a autorsko-právní
metadata
● autorsko-právní otázky – kdo vlastní práva k
dokumen...
Moravská zemská knihovna
PREMIS – The Preservation Metadata
Implementation Strategies
● http://www.loc.gov/standards/premi...
Moravská zemská knihovna
PREMIS - struktura
● http://www.rinascimento-digitale.it/eventi/premis/premis-
tutorial/Premis-pt...
Moravská zemská knihovna
PREMIS
Moravská zemská knihovna
Strukturální metadata
● digitální objekty tvoří souhrn dat a metadat, které je
potřeba logicky pr...
Moravská zemská knihovna
METS – Metadata Encoding and
Transmission Standard
● http://www.loc.gov/standards/mets/
● kontejn...
Moravská zemská knihovna
METS - struktura
● může obsahovat 5 sekcí:
○ metsHdr - hlavička
○ dmdSec - popisná metadata
○ adm...
Moravská zemská knihovna
Konec teorie ☺
Teď k praxi…
Moravská zemská knihovna
Digitalizace – kdy která metadata
vznikají?
Digitalizační workflow
výběr a příprava dokumentu
ske...
Moravská zemská knihovna
Výroba metadat – metadatové editory
● většina metadat je generovaná automaticky –
software je vyr...
Moravská zemská knihovna
Projekty
Moravská zemská knihovna
Kramerius 4
● digitální knihovna
● vývoj: NK, KNAV, MZK
● kramerius.mzk.cz
● novinky a plány:
○ v...
Moravská zemská knihovna
Registr digitalizace
● zabránění duplicit při
digitalizaci
● najdu zde centrálně to,
co je digita...
Moravská zemská knihovna
Europeana
● cílem projektu je agregovat veškeré
zdigitalizované kulturní dědictví z celé Evropy
a...
Moravská zemská knihovna
Trove – Národní knihovna austrálie
● kolaborativní opravy OCR u
starých novin a časopisů
● zapoje...
Moravská zemská knihovna
Impact
●cílem projektu je zlepšit kvalitu OCR a tak
umožnit lepší vyhledávání v dokumentech
●http...
Moravská zemská knihovna
What is on the menu?
● projekt NYPL
● knihovna zdigitalizovala na 12tis. obědových menu
● přepis ...
Moravská zemská knihovna
Digitalkoot – Národní finská knihovna
● historická periodika
● hraním hry opravujeme
OCR
● přihlá...
Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz
Děkuji za pozornost
Pavla Švástová
pavla.svastova@gmail.com
of 48

Metadata a metadatové standardy užívané v knihovnách

Co jsou to metadata, k čemu se používají? Jaké projekty pro vytváření metadat vznikají?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Metadata a metadatové standardy užívané v knihovnách

 • 1. Metadata a metadatové standardy užívané v knihovnách Pavla Švástová Moravská zemská knihovna 28.3.2012 Univerzita Pardubice
 • 2. Obsah ●Metadata a metadatová schémata ●Knihovnické metadatové standardy ●Výroba metadat v praxi – digitalizační workflow ●Digitální knihovny ●Využití v praxi – zajímavé projekty
 • 3. Moravská zemská knihovna Metadata data o datech ??? ● tuto definici lze použít v případě, že chcete člověka ještě více zmást :) ● vyjadřuje teoretickou podstatu, ALE: ● nepomůže pomoci pochopit, co to vlastně metadata jsou a k čemu slouží ● jak se liší data a metadata?
 • 4. Moravská zemská knihovna
 • 5. Moravská zemská knihovna
 • 6. Moravská zemská knihovna
 • 7. Moravská zemská knihovna
 • 8. Moravská zemská knihovna Metadata ● „metadata is constructed, constructive and actionable“ (Understanding the Semantic Web: Bibliographic Data and Metadata, Karen Coyle http://alatechsource.metapress. com/content/p3022442071g7655) ● Constructed – metadata jsou uměle vytvořená, nenacházejí se v přírodě, jsou nadstavbou nad něčím jiným, lidskou invencí ● Constructive – metadata jsou vytvářena cíleně, aby vyřešila nějaký problém ● Actionable – cílem metadat je, aby byla smysluplně využita
 • 9. Moravská zemská knihovna Knihovní metadata ● knihovnictví je od počátků založeno na vytváření a využívání metadat ● knihovní metadata řeší problém, jak se vyznat v rozsáhlejších sbírkách dat ○ přírůstkové katalogy – seznam majetku knihovny ○ lískové katalogy (rozdělení dle autorů, názvů, témat, jazyků...) ● vznik schémat – jak popsat knihu? co zažívá knihovník při popisu knížky? ● http://aleph.mzk.cz:80/F? func=direct&doc_number=000059616&local_base=MZK01&format= 999
 • 10. Moravská zemská knihovna Knihovní metadata - vývoj ● původně vznikala fyzicky vyjádřená metadata o fyzických dokumentech (kniha byla zkatalogizována a její metadata zapsána na katalogizační lístek) ● nástup počítačového zápisu a zpracování fyzických knihovních jednotek – MARC ● zdigitalizované dokumenty a born digital dokumenty – nové potřeby možností popisu – DC, MODS, METS
 • 11. Moravská zemská knihovna Metadatové schéma ● soubor prvků určitého formátu, díky němuž lze metadata zaznamenat a vytvořit jejich strukturu ● důležité je využívat mezinárodní standardy pro vyjádření a výměnu a vytvořit metadatové schéma tak, aby bylo využitelné pokud možno jednoznačně ● v syntaxi dnes jednoznačně vede XML ●specifikace formátu ●DTD ●jmenné tagy
 • 12. Moravská zemská knihovna Popisná metadata ● popisná = bibliografická = deskriptivní = ta klasická, co se využívají odjakživa pro popis fyzických dokumentů uložených v knihovně ● popis dokumentů: ○ jmenný popis – autor, název, rok vydaní, nakladatel, ... ○ věcný popis – pokus o popis obsahu či tématu dokumentu – určuje, kam je potom kniha v knihovně zařazena (předmětová hesla, MDT, klíčová slova, atd.) ● rozdíly mezi popisem fyzických a digitálních dokumentů nejsou tak dramatické
 • 13. Moravská zemská knihovna Popisná metadata ● MARC (Machine Readable Cataloguing – strojově čitelný – umožňuje strojové zpracování a výměnu, MARC21, MARCXML) ● http://www.loc.gov/marc/ ● příklad ● MODS (Metadata Object Description Schema) ● http://www.loc.gov/standards/mods/ ● příklad ● DC (Dublin Core) ● http://dublincore.org/ ● ESE – formát pro Europeanu ● TEI (Text Encoding Iniciative) ● http://www.tei-c.org/index.xml ● VRA CORE (Visual Record Association) ● http://www.loc.gov/standards/vracore/
 • 14. Moravská zemská knihovna MARC ● http://www.loc.gov/marc/ ● Machine Readable Cataloguing – strojově čitelný – umožňuje strojové zpracování a výměnu ● je vyvíjen jako standard pro výměnu katalogizačních záznamů od poloviny 60.let Kongresovou knihovnou, další rozšíření nastalo v 70. letech ● vzniklo mnoho tzv. národních formátů se základem MARC, později byl vytvořen mezinárodní formát MARC 21 (v ČR přechod z UNIMARC v roce 2004) (http://www.ikaros.cz/node/1761)
 • 15. Moravská zemská knihovna MARC 21 - struktura ● základem zápisu jsou tři prvky: ○ struktura záznamu ○ označení obsahu – třímístné číselné kódy a jejich podpole ○ obsah záznamu (definován dalšími standardy – ISBD, AACR2)
 • 16. Moravská zemská knihovna MARCXML ● MARC 21 ve formátu XML ● popisná metadata v digitálních knihovnách jsou uchovávána ve formátu XML ● potřebný při konverzích mezi schématy
 • 17. Moravská zemská knihovna MARCXML
 • 18. Moravská zemská knihovna Dublin Core (DC) ● formát vznikl v roce 1995 z požadavků na minimální univerzální popis dokumentu ● požadavky: ○ dostatečná jednoduchost ○ zároveň dostatečný rozsah, schopnost popsat zdroj detailně ○ možnost popisu prakticky jakéhokoliv zdroje ○ interoperabilita mezi dalšími formáty ● vznikl standard, který tvoří 15 základních metadat prvků ● rozšíření je možné na tzv. kvalifikovaný Dublin Core – základem je DC, rozšíření záleží na tvůrci standardu ● http://dublincore.org/ ● http://www.ics.muni.cz/dublin_core/
 • 19. Moravská zemská knihovna Dublin Core - prvky Obsah: ● Název ● Předmět a klíčová slova ● Popis ● Typ zdroje ● Zdroj ● Vztah ● Pokrytí Intelektuální vlastnictví: ● Tvůrce ● Vydavatel ● Přispěvatel ● Autorská práva Zdroj: ● Datum ● Formát ● Identifikátor ● Jazyk http://www.webarchiv.cz/generator/dc_generator.php
 • 20. Moravská zemská knihovna ESE ● Europeana Semantic Elements ● http://www.google.cz/url? sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A% 2F%2Fwww.version1.europeana.eu%2Fc%2Fdocument_library% 2Fget_file%3Fuuid%3D104614b7-1ef3-4313-9578- 59da844e732f%26groupId% 3D10602&ei=XxT9TPvECYqhOpvT1NQK&usg=AFQjCNH7O6p69 YjatvJPytrjG-LUEmeaBQ ● metadatové schéma založené na Dublin Core pro publikování v evropské digitální knihovně Europeana http://www.europeana. eu/portal/ ● standard obsahuje oproti DC několik prvků navíc (např. odkaz na jeden nebo několik náhledů na digitalizovaný dokument)
 • 21. Moravská zemská knihovna Metadata Object Description Schema (MODS) ● schéma bylo představeno v roce 2002 jako kompromis mezi složitým popisem v MARC a nedostatečným popisem v DC ● důraz na popis digitálních zdrojů, ale lze jím popsat prakticky jakýkoliv dokument ● XML – eXtensible Markup Language http://www.w3.org/XML/, http: //www.w3schools.com/xml/default.asp ● interoperabilita s dalšími schématy ● využití v digitálních knihovnách ● http://www.loc.gov/standards/mods/
 • 22. Moravská zemská knihovna MODS - struktura
 • 23. Moravská zemská knihovna TEI – Text Encoding Iniciative ● TEI je konsorcium, které vyvíjí standardy pro reprezentaci textů v digitální podobě ● http://www.tei-c.org/index.xml ● využívá se pro podrobný popis rukopisů, včetně přepisu plných textů ● specifikace, která je využívána pro popis rukopisů nejen bibliografický popis, obsahuje též popis struktury a počítá s problematikou ● TEI P5, MASTER ● Manuscritorium - http://www.manuscriptorium.com/
 • 24. Moravská zemská knihovna VRA CORE ● http://www.loc.gov/standards/vracore/ ● standard pro popis uměleckých předmětů, uměleckých objektů a audiovizuálních dokumentů (včetně architektonických staveb, soch a dalších 3D předmětů, obrazů, fotografií, filmů, atd.) ● http://www.archivision.com/outgoing/vracore4/examplesindex.html
 • 25. Moravská zemská knihovna Technická metadata ● týkají se spíše digitalizovaných / digitálních dokumentů ● obsahují informace např. o: ○ použitých softwarových nástrojích a jejich verzích (není .doc jako . doc), hardwarových nástrojích (typ skeneru), obrazových souborech (formát a jeho specifikace, rozlišení, velikost obrázku, barevnost...), kódování, kompatibilitě... ● MIX (Metadata for Images in XML) ○ http://www.loc.gov/standards/mix/ ○ příklad ● ALTO (Analyzed Layout and Text Object) ○ http://www.loc.gov/standards/alto/ ○ příklad
 • 26. Moravská zemská knihovna MIX ●informace o obrazových souborech
 • 27. Moravská zemská knihovna ALTO ● http://www.loc.gov/standards/alto/ ● standard pro ukládání informací o vzhledu a obsahu digitalizovaného dokumentu ve formátu XML ● „nadstavba“ nad OCR, které v tomto případě není pouze .txt ● určuje pozici slov, řádků i odstavců na stránce s přesností na desetinu milimetru ● zaznamenává typ a velikost písma
 • 28. Moravská zemská knihovna ALTO - příklad
 • 29. Moravská zemská knihovna ALTO - použití ● možnost vygenerování obrázku pouze z xml souboru (záleží na kvalitě OCR, jak to bude potom čitelné :) ● rozdělení na články ● odlišení obrázků, textu a bílého místa na stránce ● opravy OCR - http://trove.nla.gov. au/newspaper ● projekt Impact ● další?
 • 30. Moravská zemská knihovna Administrativní a autorsko-právní metadata ● autorsko-právní otázky – kdo vlastní práva k dokumentu, kdy bude volně přístupný, za jakých podmínek apod. ● prezervační funkce – co se s dokumentem děje za celou jeho kariéru od vzniku až po zpřístupnění – konverze do nových verzí či jiných formátů ● PREMIS (The Preservation Metadata Implementation Strategies) ○ http://www.loc.gov/standards/premis/ ○ příklad
 • 31. Moravská zemská knihovna PREMIS – The Preservation Metadata Implementation Strategies ● http://www.loc.gov/standards/premis/ ● formát vznikl za účelem ochrany a dlouhodobého uchování dokumentů
 • 32. Moravská zemská knihovna PREMIS - struktura ● http://www.rinascimento-digitale.it/eventi/premis/premis- tutorial/Premis-pt1.pdf ● intelektuální entita (kniha, fotka, webová stránka, mapa, databáze...) ● objekt (kapitola knihy v pdf, fotka v tiff, html soubor...) ● událost (validace souboru, transformace, konverze, migrace...) ● agent (autor, instituce, program...) ● autorská práva (copyright, licence, další...)
 • 33. Moravská zemská knihovna PREMIS
 • 34. Moravská zemská knihovna Strukturální metadata ● digitální objekty tvoří souhrn dat a metadat, které je potřeba logicky provázat ● př. naskenovanou a metadaty opatřenou knihu tvoří: ○ soubor obrázků v různé kvalitě a různých formátech ○ xml soubor bibliografických metadat ve formátu MODS ○ xml soubor technických metadat ve formátu MIX ○ xml soubor administrativních metadat ve formátu PREMIS ○ xml soubor OCR ve formátu ALTO ● METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) ● http://www.loc.gov/standards/mets/ ● příklad
 • 35. Moravská zemská knihovna METS – Metadata Encoding and Transmission Standard ● http://www.loc.gov/standards/mets/ ● kontejnerový formát pro uchování a výměnu metadat v digitálních knihovnách založený na XML ● určuje strukturu dokumentu ● provazuje všechny typy metadat v jeden složený objekt
 • 36. Moravská zemská knihovna METS - struktura ● může obsahovat 5 sekcí: ○ metsHdr - hlavička ○ dmdSec - popisná metadata ○ admSec - administrativní metadata ○ fileSec – objekty, soubory ○ structMap – strukturální mapa ○ behaviourSec – chování dle obsahu ● nemusí být použity všechny sekce ● každá sekce může obsahovat další typy metadat nebo na ně odkazovat
 • 37. Moravská zemská knihovna Konec teorie ☺ Teď k praxi…
 • 38. Moravská zemská knihovna Digitalizace – kdy která metadata vznikají? Digitalizační workflow výběr a příprava dokumentu skenování a úprava obrázků metadatový popis a identifikátory publikování v digitální knihovně dlouhodobá archivace Metadatový popis popisná metadata technická metadata administrativní a autorsko- právní metadata strukturální metadata ●Ve které fázi digitalizace vznikají která metadata?
 • 39. Moravská zemská knihovna Výroba metadat – metadatové editory ● většina metadat je generovaná automaticky – software je vyrábí automaticky dle nastavení v požadovaném formátu ● některá je třeba ručně dodělat – popřípadě opravit špatně vygenerovaná, zkonvertovaná apod. ● editor3.mzk.cz
 • 40. Moravská zemská knihovna Projekty
 • 41. Moravská zemská knihovna Kramerius 4 ● digitální knihovna ● vývoj: NK, KNAV, MZK ● kramerius.mzk.cz ● novinky a plány: ○ virtuální sbírky a kolekce ○ uživatelské účty (možnost tvořit si osobní kolekce) ○ vylepšení GUI ○ lepší statistiky pro administrátory ● vývoj ● příklad
 • 42. Moravská zemská knihovna Registr digitalizace ● zabránění duplicit při digitalizaci ● najdu zde centrálně to, co je digitalizované ● workflow digitalizace ● www.registrdigitalizace.cz ● vývoj
 • 43. Moravská zemská knihovna Europeana ● cílem projektu je agregovat veškeré zdigitalizované kulturní dědictví z celé Evropy a jednotně zpřístupnit ● www.europeana.eu
 • 44. Moravská zemská knihovna Trove – Národní knihovna austrálie ● kolaborativní opravy OCR u starých novin a časopisů ● zapojení široké veřejnosti do činnosti knihovny ● trove.nla.au/newspaper ● www.nla.gov.au/ndp/ ● info o projektu
 • 45. Moravská zemská knihovna Impact ●cílem projektu je zlepšit kvalitu OCR a tak umožnit lepší vyhledávání v dokumentech ●http://www.impact-project.eu/home/ ●video
 • 46. Moravská zemská knihovna What is on the menu? ● projekt NYPL ● knihovna zdigitalizovala na 12tis. obědových menu ● přepis jídelních lístků ● menus.nypl.or
 • 47. Moravská zemská knihovna Digitalkoot – Národní finská knihovna ● historická periodika ● hraním hry opravujeme OCR ● přihlášení přes facebook ● www.digitalkoot.fi/en ● hra
 • 48. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz Děkuji za pozornost Pavla Švástová pavla.svastova@gmail.com