Telemonitor
Čo je Telemonitor? Telemonitor je telemetrická služba, ktorá slúži na získavanie informácií z vozidiel alebo technologic...
3 najdôležitejšie výhody služby Telemonitor <ul><li>výrazné úspory v prevádzke autoparku </li></ul><ul><li>zefektívnenie...
Služba Telemonitor - novinky v technickom riešení
Princíp služby Telemonitor
Technické novinky
Technické novinky
Technické novinky
Pre koho je slu žba určená? <ul><li>K ažd ej firm e , ktorá chce : </li></ul><ul><li>automaticky generovať Knihy jázd </l...
Štandardný cenník Telemonitor bez viazanosti Cena za zariadenie Aktivačný poplatok Montáž Mesačný poplatok Basic Online lo...
Štandardný cenník Telemonitor s viazanosťou 24m Cena za zariadenie Aktivačný poplatok Montáž Mesačný poplatok Basic Online...
Informácie: Ján Špaček M: +421 917 963 560 E: jan.spacek@movys.sk
of 12

Prezentácia telemonitor

Systém Telemonitor je komplexný systém určený na monitorovanie pohybu vozidiel a správu vozového parku, pre všetky oblasti pôsobenia a potreby vašej spoločnosti. Je to moderný informačný systém, vhodný i pre individuálnych zákazníkov, ktorí potrebujú monitorovanie a ochranu svojho majetku. Chráni, monitoruje a informuje o alarmových situáciách 24 hodín denne, doma i v zahraničí.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia telemonitor

 • 1. Telemonitor
 • 2. Čo je Telemonitor? Telemonitor je telemetrická služba, ktorá slúži na získavanie informácií z vozidiel alebo technologických zariadení, ich spracovanie a využívanie v praktickom živote.
 • 3. 3 najdôležitejšie výhody služby Telemonitor <ul><li>výrazné úspory v prevádzke autoparku </li></ul><ul><li>zefektívnenie práce firmy </li></ul><ul><li>rýchla návratnosť </li></ul>
 • 4. Služba Telemonitor - novinky v technickom riešení
 • 5. Princíp služby Telemonitor
 • 6. Technické novinky
 • 7. Technické novinky
 • 8. Technické novinky
 • 9. Pre koho je slu žba určená? <ul><li>K ažd ej firm e , ktorá chce : </li></ul><ul><li>automaticky generovať Knihy jázd </li></ul><ul><li>eliminovať nadspotrebu PHM a daňovo si uplatniť skutočnú spotrebu </li></ul><ul><li>znížiť náklady na dopravu a vozový park kvôli čiernym jazdám </li></ul><ul><li>automatizovať agendu vozového parku </li></ul><ul><li>automaticky importovať tankovania do firemných prehľadov </li></ul><ul><li>zaviesť jednotnú evidenciu vozidiel so systémom GPS alebo aj bez neho </li></ul><ul><li>znížiť administratívne zaťaženie zautomatizovaním štatistických výkazov </li></ul>
 • 10. Štandardný cenník Telemonitor bez viazanosti Cena za zariadenie Aktivačný poplatok Montáž Mesačný poplatok Basic Online lokalizácia Kniha jázd Mesačné výkazy Identifikácia vodiča cez web Import elektronických tankovaní 199 EUR 30 EUR Osobné 69 EUR Nákladné 99 EUR 12 EUR Štandard Navyše oproti Basic: Identifikácia vodiča cez Dallas Definovanie alarmov Vlastné body záujmov na mape 289 EUR 30 EUR Osobné 69 EUR Nákladné 99 EUR 14,9 EUR Truck Navyše oproti Štandard: Zber údajov zo zbernice CAN FMS Snímanie externých vstupov Možnosť pripojenia impulzného tachometra 389 EUR 30 EUR Osobné 90 EUR Nákladné 115 EUR 17,5 EUR
 • 11. Štandardný cenník Telemonitor s viazanosťou 24m Cena za zariadenie Aktivačný poplatok Montáž Mesačný poplatok Basic Online lokalizácia Kniha jázd Mesačné výkazy Identifikácia vodiča cez web Import elektronických tankovaní 1 EUR 30 EUR Osobné 69 EUR Nákladné 99 EUR 18,9 EUR Štandard Navyše oproti Basic: Identifikácia vodiča cez Dallas Definovanie alarmov Vlastné body záujmov na mape 1 EUR 30 EUR Osobné 69 EUR Nákladné 99 EUR 23,9 EUR Truck Navyše oproti Štandard: Zber údajov zo zbernice CAN FMS Snímanie externých vstupov Možnosť pripojenia impulzného tachometra 1 EUR 30 EUR Osobné 90 EUR Nákladné 115 EUR 29,9 EUR
 • 12. Informácie: Ján Špaček M: +421 917 963 560 E: jan.spacek@movys.sk