NATURA I MEDI AMBIENT
Mireia Piles
Alba Tarazona
Adriana Cebellán
Tema 5. Natura i medi ambient
INDEX
Esquema
Introducció del tema
Degradació i contaminació dels sòls
Erosió i desertització: Causes
Canvi d’ús del ...
ESQUEMA
Tema 5. Natura i medi ambient
http://popplet.com/app/#/2275892
Introducció del tema
A Espanya trobem dos greus problemes medioambientals
DEGRADACIÓ I
CONTAMINACIÓ DELS SÒLS
RESIDUS SÒLI...
Degradació i contaminació dels sòls
Existeixen diversos problemes medioambientals que afecten a España.
EROSIÓ DESERTITZAC...
Degradació i contaminació dels sòls
Causes de l’erosió
Hi ha dos tipos de causes que afavoreixen l’erosió
CAUSES NATURALS ACCIONS HUMANES
Tema 5. Natura i med...
Canvi d’ús del sòl
Tema 5. Natura i medi ambient
ELS ESPAIS URBANS I EL TURISME :
❖ Desordenat creixement urbà A causa del...
Canvi d’ús del sòl
Tema 5. Natura i medi ambient
ELS ESPAIS URBANS I EL TURISME:
❖ Desenfrenada urbanització del litoral e...
Canvi d’ús del sòl
Tema 5. Natura i medi ambient
LES GRANS OBRES PÚBLIQUES:
El desenvolupament d’un país necesita de les o...
Contaminació dels sòls
El creixement de la població dels últims dos-cents anys es deu a les
pràctiques agrícoles intensive...
Contaminació dels sòls
Agricultura espanyola PRIMER CONSUMIDOR EUROPEU D’INSECTISIVES
GRANS CONTAMINANTS Pesticides( mercu...
Residus sòlids urbans
 Són els generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis.
 Segons la UE, la seua g...
Eliminació i tractament dels residus sòlids urbans
La gestió dels recursos estableix una classificació a partir de les qua...
Eliminació i tractament dels residus sòlids urbans
Tema 5. Natura i medi ambient
Reciclat del vidre en Espanya (kg/hab)
Re...
Intensitat de l’erosió a Espanya
L’erosió es una dels problemes
mediambientals més importants del
país. El mapa de corople...
Tema 5. Natura i medi ambient
Tema 5. Natura i medi ambient
Intensitat de l’erosió a Espanya
Pregunta PAU
Amb el suport del mapa en el Document 2 i de les vostres respostes anteriors,
assenyaleu els contrastos espac...
Pregunta PAU
L’erosió i la desertització són dos grans problemes mediambientals
trobem al nostre país. Actualment quasi to...
Pregunta PAU
- Una topografia desfavorable.
- El predomini d’una tipologia
climàtica mediterrània.
- Predomini d’uns sòls ...
Pregunta PAU
 La construcció de ports que provoca un gran impacte, l’escassetat de
ports naturals, l’alçament d’escullere...
Pregunta PAU
 També són contaminants els sòls i en ocasions aqüífers, degut als
fertilitzants que contenen fòsfor, nitrog...
of 22

NATURA I MEDI AMBIENT: Degradació i contaminació dels sòls

Presentació sobre la natura i el medi ambient del país.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NATURA I MEDI AMBIENT: Degradació i contaminació dels sòls

 • 1. NATURA I MEDI AMBIENT Mireia Piles Alba Tarazona Adriana Cebellán Tema 5. Natura i medi ambient
 • 2. INDEX Esquema Introducció del tema Degradació i contaminació dels sòls Erosió i desertització: Causes Canvi d’ús del sòl Contaminació dels sòls Els residus sòlids urbans Eliminació i tractament dels RSU Pregunta PAU Tema 5. Natura i medi ambient
 • 3. ESQUEMA Tema 5. Natura i medi ambient http://popplet.com/app/#/2275892
 • 4. Introducció del tema A Espanya trobem dos greus problemes medioambientals DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DELS SÒLS RESIDUS SÒLIDS URBANS Tot açò ha estat provocat per la difícil relació del home amb el medi ambient, a més a més del creixement de la població i el desenvolupament de l’economía. Tema 5. Natura i medi ambient EROSIÓ DESERTITZACIÓ SÒLS ELIMINACIÓ I TRACTAMENT
 • 5. Degradació i contaminació dels sòls Existeixen diversos problemes medioambientals que afecten a España. EROSIÓ DESERTITZACIÓ En algunes zones d’Espanya es registren pèrdues anuals de 25 T/Ha de sòl. Aquestes pèrdues són molt importants en la zona mediterrànea Tema 5. Natura i medi ambient
 • 6. Degradació i contaminació dels sòls
 • 7. Causes de l’erosió Hi ha dos tipos de causes que afavoreixen l’erosió CAUSES NATURALS ACCIONS HUMANES Tema 5. Natura i medi ambient Combinació = DESERTITZACIÓ ❖ Topografia desfavorable ❖ Predomini d’una tipologia climàtica mediterrània ❖ Falta de vegetació ❖ Noves tècniques de cultiu extensiu ❖ Despoblament d’àmplies zones muntanyenques ❖ Desforestació dels sòls
 • 8. Canvi d’ús del sòl Tema 5. Natura i medi ambient ELS ESPAIS URBANS I EL TURISME : ❖ Desordenat creixement urbà A causa del desenvolupament econòmic i demogràfic. CONSEQÜENCIA: Destrucció de milers d’hectàries, de bones hortes , d’infrastructures mil·lenàries i un ric patrimoni d’edificis. Expo Saragossa, representa la sobre explotació urbana i la destrucció del territori en algunes ciutats.
 • 9. Canvi d’ús del sòl Tema 5. Natura i medi ambient ELS ESPAIS URBANS I EL TURISME: ❖ Desenfrenada urbanització del litoral espanyol Es manifesta a causa dels agents econòmics sobre el sòl no urbanitzat ❖ L’activitat turística s’ha basat en el model de turisme de “ sol i platja “ per al desenvolupament de la línea costanera, alguns il·legalment . Benidorm, gran urbanització de les zones costaneres.
 • 10. Canvi d’ús del sòl Tema 5. Natura i medi ambient LES GRANS OBRES PÚBLIQUES: El desenvolupament d’un país necesita de les obres públiques perquè creen una infrastructura bàsica fonamental per a altres activitats . ❖ CONSEQÜENCIA: Les grans obres d’enginyeria poden causar, grans problemes medioambientals. CONSTRUCCIÓ DE PORTS Gran impacte, En el litoral Mediterrani s’alcen esculleres que alteren la línea de costes i destrueixen les platges. CONSTRUCCIÓ DE PRESES: Per a regular les aigües dels rius i utilitzar-les per a regadiu i per a producció d’energia.
 • 11. Contaminació dels sòls El creixement de la població dels últims dos-cents anys es deu a les pràctiques agrícoles intensives que utilitzen grans quantitats de productes fitosanitaris, (plaguicides,pesticides i fungicides) fertilitzants i aigua. CONSEQÜENCIA: Aquest tipus d’agricultura afecta el sòl i les aigües. Consumo de fertilizantes en Andalucia Tema 5. Natura i medi ambient
 • 12. Contaminació dels sòls Agricultura espanyola PRIMER CONSUMIDOR EUROPEU D’INSECTISIVES GRANS CONTAMINANTS Pesticides( mercuri i plom), i fertilitzants (fòsfor, nitrogen i potasi) Augment salinització del sòl al Mediterrani = Satisfer la demanda creixent d’aigua, i aixi s’han emprat recursos amb excés de sals. Zones contaminades d’Espanya Tema 5. Natura i medi ambient
 • 13. Residus sòlids urbans  Són els generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis.  Segons la UE, la seua generació es una pèrdua de recursos i energia.  Afecten a la sostenibilitat i degraden el medi ambient. TIPUS Tema 5. Natura i medi ambient Matèria orgènica Goma i cautxú Vidre Plàstic Paper Tèxtil Metalls Fusta Altres TENDÈNCIA Lleuger creixement  Residus selectius: 365% (1998-2005)  Punts nets: increment 22,8% (2005) Composició dels residus sòlids a Espanya
 • 14. Eliminació i tractament dels residus sòlids urbans La gestió dels recursos estableix una classificació a partir de les quantitats de residus eliminats per incineració, recuperació o dipositats en abocadors. SOLUCIÓ PER A MILLORAR EFICIENCIA Tema 5. Natura i medi ambient RECOLLIDA SELECTIVA RECICLAT PAPER: RECICLAT VIDRE:  Creixement : 57% (2007)  Taxa inferior a la mitjana europea Evita el consum de noves primeres matèries, redueix el consum d’energia i disminueix el cost d’eliminació de residus sòlids. Taxa per sobre de la mitjana europea
 • 15. Eliminació i tractament dels residus sòlids urbans Tema 5. Natura i medi ambient Reciclat del vidre en Espanya (kg/hab) Reciclat del paper en Espanya
 • 16. Intensitat de l’erosió a Espanya L’erosió es una dels problemes mediambientals més importants del país. El mapa de coropletes que hi ha a la següent diapositiva mostra la incidència de l’erosió en les comunitats autònomes d’Espanya. Aquestes són les dades que indiquen la intensitat de l’erosió a cada comunitat: Comunitat Autònoma greu i moderada Murcia 63,4 Andalusia 62,2 Madrid 34,5 Cast.-La Manxa 35,8 Aragó 41,7 Com. Valenciana 70,1 Extremadura 36,5 Canàries 61,5 Castella i Lleó 24,8 La Rioja 37,6 Balears 27 Astúries 73,8 Navarra 33,7 Catalunya 53,7 Galícia 33,7 Cantàbria 71,6 País Basc 58,5 Mitjana Nacional 43,60 Tema 5. Natura i medi ambient
 • 17. Tema 5. Natura i medi ambient Tema 5. Natura i medi ambient Intensitat de l’erosió a Espanya
 • 18. Pregunta PAU Amb el suport del mapa en el Document 2 i de les vostres respostes anteriors, assenyaleu els contrastos espacials per al risc d’erosió i desertificació i establiu les causes geogràfiques d’aquests contrastos. Tema 5. Natura i medi ambient
 • 19. Pregunta PAU L’erosió i la desertització són dos grans problemes mediambientals trobem al nostre país. Actualment quasi tot el territori del país te seriosos problemes, i part d’ells prou greus, de pèrdua de sòl. Hi ha dos tipus de causes que afavoreixen a l’erosió, unes són les naturals, i les altres són les humanes. Tema 5. Natura i medi ambient
 • 20. Pregunta PAU - Una topografia desfavorable. - El predomini d’una tipologia climàtica mediterrània. - Predomini d’uns sòls blans, argilencs, fàcilment erosionables. -La falta de vegetació. -Les noves tècniques de cultiu extensiu. -El despoblament d’àmplies zones muntanyenques. -La desforestació dels sòls. CAUSES NATURALS HUMANES Tema 5. Natura i medi ambient
 • 21. Pregunta PAU  La construcció de ports que provoca un gran impacte, l’escassetat de ports naturals, l’alçament d’esculleres al litoral mediterrani, alteren la línia de la costa i destrueixen les platges properes.  La intensa urbanització s’ha estés per àmplies zones del Mediterrani i Canàries. En algunes zones del litoral mallorquí, a Benidorm i a Lloret de Mar, s’han arribat a densitats superiors a les de Madrid o Barcelona. Les pràctiques agrícoles intensives que utilitzen productes fitosanitaris de fertilitzants i aigua, afecten igual a tol el sòl i aigua. Tema 5. Natura i medi ambient
 • 22. Pregunta PAU  També són contaminants els sòls i en ocasions aqüífers, degut als fertilitzants que contenen fòsfor, nitrogen i potassi.  En zones de regadiu, per satisfer la demanda d’aigua s’han emprat recursos que contenen un excés de sals. Així, ha augmentat la salinització del sòl en àmplies zones del litoral mediterrani. Tema 5. Natura i medi ambient