Nech sa páči, vstúpte. 2012
Charakteristika <ul><li>MŠ TRENČIANSKE TEPLICE je </li></ul><ul><li>4- triedna.Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti...
Personál školy <ul><li>Výchovu a vzdelávanie v materskej škole zabezpečuje 8 pedagogických zamestnankýň. Všetky spĺňajú kv...
Personál školskej jedálne <ul><li>Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň. Za kvalitnú, energeticky a výživne vyváženú st...
Priestory interiéru <ul><li>Budovu materskej školy tvoria 3 pavilóny. V dvoch pavilónoch sú umiestnené 4 triedy, tretí pav...
Naše triedy
Sociálne zariadenia, šatne
Spálne
Učebňa angličtiny, jedáleň
Priestory exteriéru <ul><li>Pozostáva z trávnatých plôch, dvoch pieskovísk, niekoľko hracích prvkov a lavičiek. </li></ul>...
Fotogaléria exteriéru
Kapacita materskej školy Priemerne 80 detí navštevuje 4 triedy <ul><li>Triedu „Pracovitých mravčekov“ </li></ul><ul><li>Tr...
Edukácia v MŠ <ul><li>Výchovno – vzdelávací proces v MŠ prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu školy „Štvorlístok...
Zameranie školy <ul><li>Naša škola je zameraná na environmentálnu výchovu. Viedli nás k tomu 2 dôvody: </li></ul><ul><li>P...
Činnosti dňa <ul><li>Dopoludnia: </li></ul><ul><li>hry a hrové činnosti, ranný kruh, edukačné aktivity rôzneho zamerania, ...
Zaujímavé akcie <ul><li>Šarkaniáda </li></ul><ul><li>Rozprávkový podvečer </li></ul><ul><li>Hľadanie pokladu </li></ul><ul...
Spolupráca s regiónom <ul><li>Súťaž v spievaní „Vianočná hviezdička“ </li></ul><ul><li>Športová olympiáda </li></ul>
Krúžková činnosť <ul><li>Oboznamovanie sa s anglickým jazykom </li></ul><ul><li>Plávanie – hry s vodou v bazéne ZŠ </li></ul>
Aktivity, súťaže <ul><li>Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych výtvarných súťaží: „Dúhový kolotoč“, „Vesmír očami detí“, „Prí...
Našou snahou je <ul><li>Vytvárať pre deti prostredie správne fungujúcej „veľkej rodiny“. Prostredie vzájomnej komunikácie,...
<ul><li>„ Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“ </li></ul><ul><l...
of 21

Prezentácia materskej školy trenčianske teplice

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia materskej školy trenčianske teplice

 • 1. Nech sa páči, vstúpte. 2012
 • 2. Charakteristika <ul><li>MŠ TRENČIANSKE TEPLICE je </li></ul><ul><li>4- triedna.Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme deťom aj možnosť poldenného pobytu. </li></ul>
 • 3. Personál školy <ul><li>Výchovu a vzdelávanie v materskej škole zabezpečuje 8 pedagogických zamestnankýň. Všetky spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ich schopnosti a skúsenosti vytvárajú priaznivé prostredie pre kvalitnú edukáciu. </li></ul>
 • 4. Personál školskej jedálne <ul><li>Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň. Za kvalitnú, energeticky a výživne vyváženú stravu zodpovedá vedúca školskej jedálne a za jej prípravu dve kuchárky. Sme zapojení do programu „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“. </li></ul>
 • 5. Priestory interiéru <ul><li>Budovu materskej školy tvoria 3 pavilóny. V dvoch pavilónoch sú umiestnené 4 triedy, tretí pavilón slúži ako hospodárska budova. MŠ má zriadenú i učebňu anglického jazyka a samostatnú jedáleň. </li></ul>
 • 6. Naše triedy
 • 7. Sociálne zariadenia, šatne
 • 8. Spálne
 • 9. Učebňa angličtiny, jedáleň
 • 10. Priestory exteriéru <ul><li>Pozostáva z trávnatých plôch, dvoch pieskovísk, niekoľko hracích prvkov a lavičiek. </li></ul><ul><li>Je neoddeliteľnou súčasťou edukačného prostredia MŠ. Slúži na realizáciu edukačných aktivít, športových, pohybových a relaxačných cvičení a hier. </li></ul>
 • 11. Fotogaléria exteriéru
 • 12. Kapacita materskej školy Priemerne 80 detí navštevuje 4 triedy <ul><li>Triedu „Pracovitých mravčekov“ </li></ul><ul><li>Triedu „Usilovných včielok“ </li></ul><ul><li>Triedu „Veselých motýlikov“ </li></ul><ul><li>Triedu „Šikovných lienok“ </li></ul>
 • 13. Edukácia v MŠ <ul><li>Výchovno – vzdelávací proces v MŠ prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu školy „Štvorlístok“ </li></ul>
 • 14. Zameranie školy <ul><li>Naša škola je zameraná na environmentálnu výchovu. Viedli nás k tomu 2 dôvody: </li></ul><ul><li>Pekná poloha a regionálne podmienky </li></ul><ul><li>Environmentálnu výchovu pokladáme za základ a východisko prebudúce vzdelávanie </li></ul>
 • 15. Činnosti dňa <ul><li>Dopoludnia: </li></ul><ul><li>hry a hrové činnosti, ranný kruh, edukačné aktivity rôzneho zamerania, pohybové a relaxačné cvičenia, hodnotenie dňa, pobyt vonku </li></ul><ul><li>Popoludní: </li></ul><ul><li>hry a hrové činnosti rôzneho zamerania – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené jazykové chvíľky, pobyt vonku, </li></ul>
 • 16. Zaujímavé akcie <ul><li>Šarkaniáda </li></ul><ul><li>Rozprávkový podvečer </li></ul><ul><li>Hľadanie pokladu </li></ul><ul><li>Fašiangový karneval </li></ul><ul><li>V Galérii M.A.Bazovského </li></ul><ul><li>V keramickej dielni </li></ul><ul><li>MDD – športové hry a i. </li></ul>
 • 17. Spolupráca s regiónom <ul><li>Súťaž v spievaní „Vianočná hviezdička“ </li></ul><ul><li>Športová olympiáda </li></ul>
 • 18. Krúžková činnosť <ul><li>Oboznamovanie sa s anglickým jazykom </li></ul><ul><li>Plávanie – hry s vodou v bazéne ZŠ </li></ul>
 • 19. Aktivity, súťaže <ul><li>Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych výtvarných súťaží: „Dúhový kolotoč“, „Vesmír očami detí“, „Príroda, životné prostredie, deti“... </li></ul><ul><li>Zapojili sme sa do školského programu „Ekologická stopa“ </li></ul><ul><li>Spolupracujeme s miestnym oddelením pre životné prostredie </li></ul>
 • 20. Našou snahou je <ul><li>Vytvárať pre deti prostredie správne fungujúcej „veľkej rodiny“. Prostredie vzájomnej komunikácie, porozumenia a úcty, spokojnosti, bezpečnosti a pohody. Sme pre dieťa partnermi, pomocníkmi, sprievodcami na jeho ceste poznania, bádania, rešpektujeme to, že každý má právo byť jedinečný, rozvíjať sa a učiť sa v rozsahu svojich potrieb a svojim tempom. </li></ul>
 • 21. <ul><li>„ Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“ </li></ul><ul><li>  </li></ul>Materská škola Trenčianske Teplice SNP 75 914 51 Trenčianske Teplice kontakty:  O32 655 2989 e-mail: materskaskola@teplice.sk web skoly: www.mstt.webnode.sk Autor: riad. MŠ Mariana Horilová, Bc.

Related Documents