217A Hoàng Văn Th , P.8, Q.Phú Nhu n Tel.: 08 2244 6366 - 2244 63...
CHĂM SÓC TÓC1. G i s y (SunSilk, Head & Shoulders, Pantene) 30.000 VND2. G i s y d u đ c...
of 2

Price list hoang viet spa 2

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price list hoang viet spa 2

  • 1. 217A Hoàng Văn Th , P.8, Q.Phú Nhu n Tel.: 08 2244 6366 - 2244 6368 www.hoangvietspa.comCHĂM SÓC DA M T VÀ C1. Chăm sóc da m t và c cơ b n (r a m t, massage, hút d u & m n, 60 phút 180.000 VNDt y t bào ch t, xông nóng, đ p m t n rong bi n/ng c trai/trái cây)2. Chăm sóc da m t, đi u tr ch ng nhăn, ch ng lão hóa, ch ng ch y 75 phút 350.000 VNDx b ng serum k t h p máy siêu âm và đ p m t n nâng cơ.3. Chăm sóc da m t, đi u tr ch ng nhăn, ch ng lão hóa. K t h p đi utr b ng m t , thâm qu ng m t b ng serum k t h p máy siêu âm - M 75 phút 550.000 VNDph m Lancome/ Estee Lauder4. Chăm sóc đi u tr m n g m 7 bư c chăm sóc da cơ b n k t h p 60 phút 250.000 VNDmáy siêu âm, tia c c tím và đ p m t n đi u tr m n.5. Đi u tr da nh y c m k t h p máy siêu âm, serum đ c tr và m t n 60 phút 450.000 VNDtrái cây.* K t h p đ p m t n vàng (Pháp): c ng thêm 100.000 VNDMASSAGE TOÀN THÂN1. Massge thư giãn toàn thân 60 phút 120.000 VND2. Massage thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng da 60 phút 150.000 VND3. Massage đá nóng thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng da 75 phút 200.000 VND4. Massage và qu n nóng tan m b ng 60 phút 150.000 VND5. Massage và qu n nóng tan m b ng - M ph m Clarins/Vichy 200.000 VND 60 phút 250.000 VN6. Massage v i kem n ng c Clarins ho c kem săn ng c Loccitan 30 phút 250.000 VND7. Massage ng c 30 phút 100.000 VND8. Xông hơi - Sauna/ Steambath 20 phút 40.000 VND9. Ngâm thu c b c & massage b ng tia nư c (Jacuzzi) 30 phút 60.000 VNDCHĂM SÓC CHÂN TAY1. Massage chân và Ngâm chân tr li u b ng thu c B c 50 phút 150.000 VND2. Massage chân và Ngâm chân tr li u b ng thu c B c 60 phút 180.000 VNDK t h p massage b m huy t lưng cơ b n3. Massage chân và Đi u tr n t gót chân 60 phút 200.000 VND4. Đi u tr n i gân xanh tay-chân, đ p Paraffin 30 phút 90.000 VNDCHĂM SÓC TOÀN THÂN1.T m t y t bào ch t cát/mu i và s a tươi 30 phút 100.000 VND2. Dư ng da b ng m t n trái cây tươi 40 phút 100.000 VND3. T m t y t bào ch t cát/mu i và s a tươi. K t h p dư ng da b ng 60 phút 150.000 VNDm t n trái cây tươi4. T m t y t bào ch t và dư ng b ng café 60 phút 150.000 VND5. T m t y t bào ch t và tr ng da b ng thu c B c 90 phút 500.000 VND6. T m tr ng Singapore 90 phút 800.000 VND7. T m tr ng da c p t c - (T ng kem dư ng da) 90 phút 1.200.000 VND
  • 2. CHĂM SÓC TÓC1. G i s y (SunSilk, Head & Shoulders, Pantene) 30.000 VND2. G i s y d u đ c tr LOréal Professionnel Absolute repair 60.000 VND3. G i s y h p d u đ c tr LOréal Professionnel Absolute repair Tóc ng n 100.000 VND Tóc dài 120.000 VNDWAXING1. Nách 90.000 VND2. Tay 100.000 VND 150.000 VND3. Chân 120.000 VND 180.000 VND4. Vùng Bikini 180.000 VNDCHĂM SÓC TR N GÓI CHO KHÁCH VIPGÓI B C* Xông hơi - Sauna/ Steambath 340.000 VND 130 phút * Chăm sóc da m t và c cơ b n 300.000 VND* Massage thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng daGÓI VÀNG* Xông hơi - Sauna/ Steambath * Chăm sóc da m t và c cơ b n 470.000 VND 170 phút* Massage đá nóng thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng da 400.000 VND* T m t y t bào ch t ho c dư ng da b ng m t n trái cây tươiGÓI KIM CƯƠNG* Xông hơi - Sauna/ Steambath ho c Ngâm thu c b c & massage b ng tia nư c ((Jacuzzi)* Chăm sóc da m t, đi u tr ch ng nhăn, ch ng lão hóa, ch ng ch y 750..000 VND 230 phútx b ng serum k t h p máy siêu âm và đ p m t n nâng cơ. 650.000 VND* Massage đá nóng thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng da* T m t y t bào ch t* Dư ng da b ng m t n trái cây tươi Đ C BI T COUPLE / FRIENDS RELAXATION PHÒNG VIP RIÊNG1. Massage thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng da 60 phút 350.000 VNDT ng Nư c gi i khát2. Massage đá nóng thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng da 60 phút 400.000 VNDT ng Nư c gi i khát3. Chăm sóc da m t và c cơ b n (r a m t, massage, hút d u & m n,t y t bào ch t, xông nóng, đ p m t n rong bi n/ng c trai/trái cây) 120 phút 650.000 VNDMassage thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng daT ng Cocktail/Champagne & Chocolate4. Chăm sóc da m t, đi u tr ch ng nhăn, ch ng lão hóa, ch ng ch yx b ng serum k t h p máy siêu âm và đ p m t n nâng cơ. 140 phút 1.100.000 VNDMassage đá nóng thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng daT ng Cocktail/Champagne & Chocolate5. Chăm sóc da m t, đi u tr ch ng nhăn, ch ng lão hóa. K t h p đi utr b ng m t , thâm qu ng m t b ng serum k t h p máy siêu âm - Mph m Lancome/ Estee Lauder 140 phút 1.500.000 VNDMassage đá nóng thư dãn v i tinh d u tr li u và dư ng daT ng Cocktail/Champagne, Chocolate và quà k ni m

Related Documents