<ul><ul><li>propagując rzetelną wiedzę, </li></ul></ul><ul><ul><li>ucząc praktycznych metod, </li></ul></ul><ul><ul><l...
<ul><li>W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenia stworzyliśmy model kompleksowych usług dla biznesu: </li></ul><ul><li>Mul...
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z profilami członków zespołu na stronie www.multilevelprojects.pl
<ul><li>Klient - międzynarodowa spółka akcyjna działająca w segmencie B2B. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul>...
<ul><ul><li>Etap III : wsparcie menedżerów pionu handlowego w formie coachingu zespołowego </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>...
<ul><li>Klient - s półka akcyjna z branży nowych technologii. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Etap I : ...
<ul><li>Klient - międzynarodowa firma z branży szkoleniowo-edukacyjnej. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li...
<ul><li>Klient - spółka akcyjna z branży finansowej. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Przygotowanie arku...
<ul><li>Klient - spółka akcyjna z branży biotechnologicznej </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Szkolenie: ...
 
 
 
 
 
<ul><li>Autoprezentacja - jak tworzyć skuteczne wystąpienia </li></ul><ul><li>Komunikacja w czasie zmian w organizacji </l...
<ul><li>Prowadzimy także warsztaty pod hasłem „interwencja kryzysowa” . Odpowiadają one na szczególne potrzeby organizacj...
<ul><li>Szczególną formą wsparcia dla menedżerów jest coaching MLC: </li></ul><ul><li>zespołowy, </li></ul><ul><li>indyw...
 
Od 20 lat prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych. Poniżej przedstawiamy część listy klientów, dla których nasi k...
Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem : Przemek Turkowski Menedżer ds. Relacji Zewnętrznych Konsultant, Trener-Coac...
of 23

Prezentacja Multi-Level Projects

Wspomagamy firmy w rozwoju zasobów ludzkich, w zarządzaniu, w procesach zmian. Wdrażamy efektywne programy szkoleniowe, doradcze; prowadzimy coaching indywidualny i zespołowy dla członków zarządów, menedżerów oraz kluczowych pracowników. O skuteczności tych działań świadczy nasza stała obecność na rynku od początku lat 90-tych oraz uznanie klientów. Nasz zespół trenerski składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie. Dbamy o ciągły, własny rozwój. Utrzymujemy stałą współpracę z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami doradczo-szkoleniowymi. Prowadzimy kursy certyfikacyjne zgodne w wymogami międzynarodowych organizacji. Szkolimy, integrując wiedzę psychologiczną oraz praktykę zarządzania, z technikami i metodologią NLP. W swoich działaniach kładziemy nacisk na rzeczywiste zastosowania NLP w rozwoju zawodowym oraz osobistym, na efekty, które przekładają się na codzienną praktykę biznesu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Multi-Level Projects

 • 2. <ul><ul><li>propagując rzetelną wiedzę, </li></ul></ul><ul><ul><li>ucząc praktycznych metod, </li></ul></ul><ul><ul><li>wspomagając budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, </li></ul></ul><ul><ul><li>wspierając rozwój i pełniejsze wykorzystanie potencjału jednostek i zespołów . </li></ul></ul>Od 1991 roku upowszechniamy kulturę psychologiczną :
 • 3. <ul><li>W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenia stworzyliśmy model kompleksowych usług dla biznesu: </li></ul><ul><li>Multi-Level Consulting diagnoz a i konsulting </li></ul><ul><li>Multi-Level Training szkolenia </li></ul><ul><li>Multi-Level Coaching wsparcie wybranych członków organizacji w procesie coachingu </li></ul>
 • 6. Zapraszamy do zapoznania się z profilami członków zespołu na stronie www.multilevelprojects.pl
 • 7. <ul><li>Klient - międzynarodowa spółka akcyjna działająca w segmencie B2B. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Etap I : wsparcie pionu handlowego </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cykl szkoleń z zakresu obsługi klienta dla handlowców. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Komunikacja z trudnym klientem”, „Negocjacje i wywieranie wpływu”, „Radzenie sobie ze stresem i asertywność w relacjach z klientem”, „Zarządzanie czasem i sztuka motywacji” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Etap II : wsparcie menedżerów pionu handlowego </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cykl szkoleń z zakresu zarządzania zespołem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Praktyczne umiejętności menedżerskie”, „Zaawansowane negocjacje”, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Praktyczne warsztaty w formule follow-up dla handlowców pt.: Praktyka czyni Mistrza, czyli jak znaleźć klucz do umysłu wymagającego klienta” </li></ul></ul></ul>
 • 8. <ul><ul><li>Etap III : wsparcie menedżerów pionu handlowego w formie coachingu zespołowego </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dwie dwudniowe sesje coachingu zespołowego pod hasłem: „Co nam pomaga usprawnić pracę, wprowadzanie zmian, kreatywność.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Etap IV : wsparcie menedżerów pionu handlowego w formie coachingu indywidualnego </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Każdy z menedżerów pracował z celami indywidualnymi na 4-6 sesjach. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Etap V : wsparcie top menedżerów i menedżerów innych pionów (HR, logistyka, finanse, projekty, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Warsztat na temat zarządzania zmianami. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coaching indywidualny dla członków zarządu i menedżerów pozostałych pionów. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Równolegle szkolenia dla pracowników pionów wsparcia. </li></ul></ul></ul>
 • 9. <ul><li>Klient - s półka akcyjna z branży nowych technologii. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Etap I : warsztat interwencyjny </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szkolenie z zakresu zarządzania konfliktem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Celem była diagnoza sytuacji konfliktowej pomiędzy dwoma działami klienta i dostarczenie wiedzy o konfliktach oraz praktycznych narzędzi do radzenia sobie w takich sytuacjach. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Przekazanie informacji do HR oraz do Zarządu (wyniki diagnozy sytuacji, możliwe działania, sugestie rozwojowe). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Etap II : wsparcie menedżerów (dyrektorzy) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coaching indywidualny w ramach projektu rozwoju kadry menedżerskiej. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Każdy z dyrektorów zaproszonych do programu miał do wykorzystania 4-8 sesji coachingowych. </li></ul></ul></ul></ul>
 • 10. <ul><li>Klient - międzynarodowa firma z branży szkoleniowo-edukacyjnej. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>wsparcie menedżerów w procesie przygotowania do zmian w systemu motywacyjnego : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Informacja zwrotna – czyli efektywne komunikowanie się w zespole”, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>wsparcie menedżerów w procesie zarządzania zmianami : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>szkolenie „Efektywność osobista menedżera – jak zadbać o siebie i innych w czasie wprowadzania zmian w organizacji”, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>wsparcie menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>szkolenie „Inteligencja emocjonalna i rozwiązywanie konfliktów w pracy zespołowej”. </li></ul></ul></ul>
 • 11. <ul><li>Klient - spółka akcyjna z branży finansowej. </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Przygotowanie arkusza wywiadu dotyczącego sposobów pracy handlowców, </li></ul></ul><ul><ul><li>Diagnoza najefektywniejszych handlowców z firmy pod kątem ich strategii działania, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>wywiad pogłębiony, testy, obserwacja uczestnicząca – wizyta u klienta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Warsztat pozwalający opisać, zamodelować oraz stworzyć najskuteczniejsze strategie pozyskiwania klientów, ich obsługi, dbania o jakość sprzedaży. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uczenie na warsztatach pozostałych handlowców najskuteczniejszych strategii. </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie profilu pożądanego do rekrutacji i w początkowym etapie, wspieranie organizacji w zakresie rekrutowania. </li></ul></ul>
 • 12. <ul><li>Klient - spółka akcyjna z branży biotechnologicznej </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><ul><li>Szkolenie: „Efektywna komunikacja w marketingu” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>podstawy komunikacji, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>analiza różnych komunikatów marketingowych obecnych na rynku, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wsparcie zespołu kreatywnego w tworzeniu materiału promocyjnego (reklama/ulotka), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>efektywność osobista – spójność przedstawiciela (ćwiczenia z użyciem kamery), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>przećwiczenie prezentacji produktu, wsparcie zespołu kreatywnego w przygotowaniu programu warsztatu dla PH na temat prezentacji produktów wg opracowanego przez marketingowców schematu. </li></ul></ul></ul>
 • 18. <ul><li>Autoprezentacja - jak tworzyć skuteczne wystąpienia </li></ul><ul><li>Komunikacja w czasie zmian w organizacji </li></ul><ul><li>Negocjować i zachować dobre relacje z klientem </li></ul><ul><li>Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji </li></ul><ul><li>Sztuka motywacji </li></ul><ul><li>Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera </li></ul><ul><li>Budowanie, zarządzanie i rozwijanie zespołów </li></ul><ul><li>Zarządzanie konfliktami w zespole </li></ul>
 • 19. <ul><li>Prowadzimy także warsztaty pod hasłem „interwencja kryzysowa” . Odpowiadają one na szczególne potrzeby organizacji związane z: </li></ul><ul><li>konfliktami w zespołach, </li></ul><ul><li>sytuacjami nadzwyczajnymi (wypadki losowe, trauma, nadmierny stres), </li></ul><ul><li>pilną potrzebą wsparcia jednostek lub zespołów. </li></ul>
 • 20. <ul><li>Szczególną formą wsparcia dla menedżerów jest coaching MLC: </li></ul><ul><li>zespołowy, </li></ul><ul><li>indywidualny. </li></ul><ul><li>Coaching jest przydatny wszędzie tam, gdzie w rozwoju pojawia się potrzeba pracy nad indywidualnymi wyzwaniami bądź systemowymi potrzebami. </li></ul>
 • 22. Od 20 lat prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych. Poniżej przedstawiamy część listy klientów, dla których nasi konsultanci mieli okazję prowadzić lub współrealizować projekty doradcze i szkoleniowe, a także coaching.
 • 23. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem : Przemek Turkowski Menedżer ds. Relacji Zewnętrznych Konsultant, Trener-Coach mobile: +48 516 148 300 przemek@multilevelprojects.pl skype: przemek.turkowski