Дархан-Уул аймгийн “Од” цогцолбор сургуулийн биологийн багш Э.Мөнхтуяа 2011 – 10 – 25
Дараахь бичлэгийг үзээдбагшийнхаа асуултанд хариулаарай.
Бид өнөөдрийн хичээлээр - ?Ард түмэн – Биологи - ?
Үүний тулд:Ард түмэн гэдэг маань биологийнхичээлд яагаад хэрэглэгдэх боловгэдгийг тодорхойлно.Энэ ойлголтыг орон зайн хувь...
Багуудад өгсөн үгсийг эвлүүлжнэгэн тодорхойлолтыг гаргажирнэ үү?Гаргасан тодорхойлолтоодүгнэн тохирох популяцийгдүрслэн үз...
1-р баг: дараахь зургийг үзээд дүгнэлт хийнэ үү?
2-р баг: Өгөгдсөн үгсийг зөв байранд оруул.хамт оршин амьдарч нөлөөлдөг, нөхцөлийнөөрчлөлтийг тэсвэрлэн, Нэгдмэл нэг газар...
4-р баг: Өгөгдсөн үгсийг зөв байранд оруул.төстэй нөхцөл бүхий, орон зайнхязгаарлагдмал, хүрээнд оршин амьдардаггадаад, Ам...
Популяци гэдэг нь латинхэлний популюс – ардтүмэн, хүн ам гэсэн үгаж.
Гэрийн даалгавар:Популяцийн энгийн жишээбичиж, түүний зургийгсхемчилж хий.“Популяци ба амьдрал”сэд...
populyatsi
of 11

populyatsi

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - populyatsi

  • 1. Дархан-Уул аймгийн “Од” цогцолбор сургуулийн биологийн багш Э.Мөнхтуяа 2011 – 10 – 25
  • 2. Дараахь бичлэгийг үзээдбагшийнхаа асуултанд хариулаарай.
  • 3. Бид өнөөдрийн хичээлээр - ?Ард түмэн – Биологи - ?
  • 4. Үүний тулд:Ард түмэн гэдэг маань биологийнхичээлд яагаад хэрэглэгдэх боловгэдгийг тодорхойлно.Энэ ойлголтыг орон зайн хувьдхэд ангилж болохыг тодорхойлно.
  • 5. Багуудад өгсөн үгсийг эвлүүлжнэгэн тодорхойлолтыг гаргажирнэ үү?Гаргасан тодорхойлолтоодүгнэн тохирох популяцийгдүрслэн үзүүлнэ үү?
  • 6. 1-р баг: дараахь зургийг үзээд дүгнэлт хийнэ үү?
  • 7. 2-р баг: Өгөгдсөн үгсийг зөв байранд оруул.хамт оршин амьдарч нөлөөлдөг, нөхцөлийнөөрчлөлтийг тэсвэрлэн, Нэгдмэл нэг газар нутагт, бие биедээ байнга, хүрээлэн буйорчны, харилцан, хугацаанд тогтмол барихчадвар, бодгалиудыг популяци гэнэ. тоо толгойнбайдлаа удаан, бүхий нэг зүйлийн бүлэг3-р баг: Өгөгдсөн үгсийг зөв байранд оруул.бүс нутгийн хүрээнд хамаарах, амьдарч буй хэсэгбодгалийг Байгаль цаг уурын нэг, өөр өөр газарторшин, газар зүйн популяци гэнэ
  • 8. 4-р баг: Өгөгдсөн үгсийг зөв байранд оруул.төстэй нөхцөл бүхий, орон зайнхязгаарлагдмал, хүрээнд оршин амьдардаггадаад, Амьдрах орчин нь адил, шинж байдлынхувьд ижил төстэй, бүлэглэлийг экологийгпопуляци гэнэ. нутгийн зүйлийн доторх,5-р баг: Өгөгдсөн үгсийг зөв байранд оруул.талбайд оршин амьдрагч, Бага хэмжээтэй нэгтөрлийн, популяци гэнэ. бүлэг бодгалиудыгэгэл,
  • 9. Популяци гэдэг нь латинхэлний популюс – ардтүмэн, хүн ам гэсэн үгаж.
  • 10. Гэрийн даалгавар:Популяцийн энгийн жишээбичиж, түүний зургийгсхемчилж хий.“Популяци ба амьдрал”сэдвээр эргэцүүлэмж бичижирэх. Үгийн тоо хязгааргүй.

Related Documents