JORNADA SOBRE LA FOTOGRAFIA A MUSEUS I ARXIUSExplotació cultural de les col·leccions fotogràfiques: límits i possibilitats...
Representació Representació Píxels X ...
Objectes d’informació Information Object ...
Estàndards
Formats gràfics
Formats contenidors interoperabilitat Ambigüitat i poca consistència en la definició de metadades. Diferents cr...
Guidelines for handling metadata. MWG. 2010
Software
Circumstàncies que concorren Formats Formats contenidors ...
Cicle de producció Productor ARXIU Consumidor Gestor
PRESERVACIÓInfraestructuresInformació d’utilitat per a l’arxiu:• Valoració de risc en la creació i emmagatzematge de doc...
• Integritat dels objectes digitals. Tasques de monitorització periòdiques per verificar que no existeix cap problema...
PRESERVACIÓ Objecte digitalTasques que pot assumir l’arxiu:• Selecció de formats gràfics d’arxiu.• Identificació de...
TIFF JFIF JPEG2000 NEF ...
Límits en la preservació TECNOLOGIA Redundància + Migració + Normalitz...
Ponència David Iglesias: Metodologia i paràmetres de prservació digital
Ponència David Iglesias: Metodologia i paràmetres de prservació digital
Ponència David Iglesias: Metodologia i paràmetres de prservació digital
of 18

Ponència David Iglesias: Metodologia i paràmetres de prservació digital

El tècnic d'arxius del Centre de Rescerca i Difusió de la Imatge, CRDI, David Iglésias presenta la seva ponència "Metodologia i paràmetres de preservació digital" a la Jornada sobre la fotografia a museus i arxius dcelebrada el 25 d'octubre a l'MMB
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència David Iglesias: Metodologia i paràmetres de prservació digital

 • 1. JORNADA SOBRE LA FOTOGRAFIA A MUSEUS I ARXIUSExplotació cultural de les col·leccions fotogràfiques: límits i possibilitats 25 d’octubre de 2011 Metodologia i paràmetres de preservació digital David Iglésias Franch Ajuntament de Girona. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. CRDI
 • 2. Representació Representació Píxels X Píxels X Píxels Y Píxels Y Identificació Identificació Bits per mostra Títol Bits per mostra Títol Compressió Descripció Compressió Descripció Representació de color Paraules clau Representació de color Paraules clau … Creador Captura Captura … Creador Copyright Copyright Marca Marca Data creació Model Data creació Model Temps exposició … Temps exposició … Velocitat ISO Velocitat ISO Flash Flash … … CATÀLEG CATÀLEG Nom del productor Nom del productorHISTORIAL HISTORIAL Dates Dates Nivell de descripció Nivell de descripcióCompressió Compressió Condicions d’accés Condicions d’accés Edició Edició Entorn Entorn Autenticitat Autenticitat Metadades Condicions de reproducció Metadades S.O. Condicions de reproducció S.O. Resum numèric Migració Resum numèric Migració Dades sobre l’ingrés Aplicacions Dades sobre l’ingrés ... Aplicacions Marques d’aigua ... Marques d’aigua … Suport … Suport
 • 3. Objectes d’informació Information Object 1+ interpreted interpreted using Data using 1+ Representation Object Information Physical Digital Object Object 1+ Bit Sequence
 • 4. Estàndards
 • 5. Formats gràfics
 • 6. Formats contenidors interoperabilitat Ambigüitat i poca consistència en la definició de metadades. Diferents criteris sobre algunes metadades quan poden ser emmagatzemades en més d’unalocalització estàndard. Les aplicacions poden emmagatzemar metadades propietàries, en un contenidor de metadades. Aixòpot provocar problemes de compatibilitat per aquelles aplicacions que utilitzen correctament aquestespropietats d’acord amb l’especificació generalment acceptada. Algunes aplicacions eviten la complexitat d’emmagatzemar metadades en els fitxers d’imatge i optenper fer-ho en fitxers separats o en bases de dades. Risc de pèrdues de metadades quan el fitxer ésutilitzat en diferents aplicacions. Guidelines for handling metadata. MWG. 2010
 • 7. Guidelines for handling metadata. MWG. 2010
 • 8. Software
 • 9. Circumstàncies que concorren Formats Formats contenidors gràfics Metadades Estàndards Software
 • 10. Cicle de producció Productor ARXIU Consumidor Gestor
 • 11. PRESERVACIÓInfraestructuresInformació d’utilitat per a l’arxiu:• Valoració de risc en la creació i emmagatzematge de documentació electrònica.• Pla d’emergències. Vinculat a la valoració de riscos.• Control d’accés. Limitacions en l’accés als espais de discs destinats a la preservació de màsters. Qui té permisos per a l’accés.• Seguretat. Protecció antivirus i tallafocs.
 • 12. • Integritat dels objectes digitals. Tasques de monitorització periòdiques per verificar que no existeix cap problema de corrupció o alteració de dades.• Substitució de suports tecnològics per motius d’obsolescència i de deteriorament (Refreshment).• Funcionament del sistema de còpies backup i emmagatzematge de les còpies.
 • 13. PRESERVACIÓ Objecte digitalTasques que pot assumir l’arxiu:• Selecció de formats gràfics d’arxiu.• Identificació de formats. Consisteix en determinar si el fitxer es correspon amb el que indica l’extensió.• Validació de formats. Es tracta de comprovar si el format que s’anuncia es correspon amb les especificacions tècniques del mateix.• Extracció de metadades per a la preservació.• Migració de formats.• Emulació de software per a determinats materials.
 • 14. TIFF JFIF JPEG2000 NEF (RAW Nikon)Usat per una extensa comunitat durant un període de temps llarg + + - -Hi ha publicada l’especificació del format de fitxer + + + -Compatible amb una gran varietat de software + + - -Utilitza imatges no comprimides + - - +Pot contenir un conjunt important de metadades de preservació + - + -Compatible amb alta profunditat + - + +No ocupa un espai gran de memòria - + + -Permet la inclusió de derivats en un sol fitxer - - + -Pot contenir un ampli nombre d’espais de color i perfils + - + -Apte com a format d’accés i pel web - + - -Consideració d’estàndard + + + -No presenta esquemes de compressió amb patent + + - -Temps breu en la codificació i descodificació + + - +
 • 15. Límits en la preservació TECNOLOGIA Redundància + Migració + Normalització Selecció Aspectes legals FINANÇAMENT

Related Documents