Politik(Political) Faaliyetin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya NATO gibi
uluslararası topluluk ve organizasyonlara...
Hukuki(Regulatory) Hukuki yapı
Kanunlar
Yeni kurulan hukuki birimler
Kanunlardaki değişiklikler
Ekonomik(Economical) Ticari çevre
Kredi durumu
Elde edilen gelir
İthalat/ihracat vergileri
Ticari vergiler
Ticari birlik ü...
Sosyal(Social) Nüfus
Hayat tarzı durumu ve değişikliği
Kültürel farklılıklar
Cinsiyet
İnanç
Teknolojik(Technological) Yeni yazılımlar
Ulaşımda ve iletişimdeki yeni teknolojiler
Sağlık teknolojileri
Araştırma
Çevrec...
Rekabet(Competitive) Doğrudan rekabet durumu (Coca-Cola ve Pepsi gibi)
Rekabet unsurları
Endüstrinin yapısı
Yakınlık durum...
Örgütsel(Organisational) Finans/bütçe durumu
Ana ürün veya markaların durumu
İtibar durumu
Bilançodaki güçlülük durumu
Üre...
Pazar(Market) Müşterilerin durumu
Müşteriler satın alma alışkanlıkları
Müşterilerin medya alışkanlıkları
Satın alma kararl...
Prestcom Analizi ve SES Grupları
of 9

Prestcom Analizi ve SES Grupları

Prestcom Analizi ve SES Grupları Notu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestcom Analizi ve SES Grupları

  • 1. Politik(Political) Faaliyetin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya NATO gibi uluslararası topluluk ve organizasyonlara üyeliği Diğer ülkelerle yapılan antlaşmalar, işbirlikleri vs. Vergi durumu Güven ortamı (savaş ve ekonomik) Hükümetin faaliyetlere olan yaklaşımı Faaliyet gösterilen alandaki ticaret politikaları
  • 2. Hukuki(Regulatory) Hukuki yapı Kanunlar Yeni kurulan hukuki birimler Kanunlardaki değişiklikler
  • 3. Ekonomik(Economical) Ticari çevre Kredi durumu Elde edilen gelir İthalat/ihracat vergileri Ticari vergiler Ticari birlik üyelikleri (Gümrük Girliği vb.) Enflasyon
  • 4. Sosyal(Social) Nüfus Hayat tarzı durumu ve değişikliği Kültürel farklılıklar Cinsiyet İnanç
  • 5. Teknolojik(Technological) Yeni yazılımlar Ulaşımda ve iletişimdeki yeni teknolojiler Sağlık teknolojileri Araştırma Çevreci gelişimler
  • 6. Rekabet(Competitive) Doğrudan rekabet durumu (Coca-Cola ve Pepsi gibi) Rekabet unsurları Endüstrinin yapısı Yakınlık durumu (Ülker ve Halk gibi) Rekabetin zorluğu İkame edilebilirlik durumu Dolaylı rekabet durumu (Coca-Cola ve Ayran gibi)
  • 7. Örgütsel(Organisational) Finans/bütçe durumu Ana ürün veya markaların durumu İtibar durumu Bilançodaki güçlülük durumu Üretim, dağıtım ve ulaşım imkânları İçinde bulunulan konum İnsan kaynakları devir oranı İnsan kaynakları kalitesi
  • 8. Pazar(Market) Müşterilerin durumu Müşteriler satın alma alışkanlıkları Müşterilerin medya alışkanlıkları Satın alma kararlarının veriliş şekli Lezzet ve moda kavramlarındaki değişimler Müşterilerin ürünlere olan tutumu Müşterilerin harcama durumu (sıklık, meblağ) Marka sadakati Satın alımlardaki etkiler