Управљање пројекима
- Од идеје до пројектног
предлога
Презентација семинара
Од идеје до пројектног предлога952







Акредитовани семинар од стрaне ЗУОВ-а
Налази се у Каталогу програма ста...
Аутори и реализатори
семинара
 Душица
Мијаиловић,
професорка информатике у
Медицинској школи у Ужицу и
 Александра
Ми...
Време и место
 Семинар
је
одржан
25/26.01.2014.
године у
организацији РЦ
Ужице.
Учесници
 Семинар
је
похађало 17
наставника и
стручних
сарадника из
Ужица и околине.
 Из
наше школе:
Горан Брковић
...
Програм семинара
 Током
дводневног семинара,
присутни су могли да се упознају са
основним појмовима пројектног
планирања...
Закључено је да
 Пројекат
представља изазован
подухват, са ограниченим
трајањем, који захтева сарадњу и
дефинисана улага...
Циљ пројекта
 Пројектом
желимо да се презентује
донатору начин постизања циља,
како би добили финансијску подршку
за наш...
Предлог пројекта
 Предлог
пројекта се пише при
конкурисању за добијање
финансијске подршке за реализацију
пројекта.
 Фо...
Како повећати шансе за добијање подршке
Пре писања
пројектног предлога
треба
 Организовати
тим
 Продискутовати о идејма са
заинтересованим странама у пројекту
...
Јасна визија
 Потребно
је да имамо јасну визију
онога што желимо да постигнемо
кроз пројекат, а коју ћемо исказати
кроз:...
Логички оквир
пројекта
Логички оквир пројекта представља узрочне и
хијерархијске односе између пројектних активности,
оче...
Фазе приступа логичког оквира
Израда логичке матрицеАнализа заинтересованих
страна-матрица заинтересованих дефинисање стр...
Логичка матрица
Матрица
логичког
оквира
Логичка
интервенција
(Текстуални /
дескриптивни
резиме)
Индикатори
који се могу
...
EУ генерално захтева
израду логичке
матрице
 EУ
генерално захтева израду логичке
матрице пројекта, као дела својих
проце...
Фото албум
Ужице,
25-26. јануар, 2014. године
Обратите пажњу:
Сара и Горан
свирају у две
руке!
Управљање пројекима
- Од идеје до пројектног
предлога
Хвала на пажњи!
Prezentacija sa seminara 952
Prezentacija sa seminara 952
Prezentacija sa seminara 952
Prezentacija sa seminara 952
Prezentacija sa seminara 952
Prezentacija sa seminara 952
of 25

Prezentacija sa seminara 952

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija sa seminara 952

 • 1. Управљање пројекима - Од идеје до пројектног предлога Презентација семинара
 • 2. Од идеје до пројектног предлога952        Акредитовани семинар од стрaне ЗУОВ-а Налази се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014. под бројем 952 Област: Управљање и руковођење Компетенција: К1(компетенција за ужестручну област) Приоритети: 4;7 (комуникацијске вештине; сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима) Два дана,16 бодова Семинар подржава РЦУ.
 • 3. Аутори и реализатори семинара  Душица Мијаиловић, професорка информатике у Медицинској школи у Ужицу и  Александра Милошевић, стручна сарадница у Музичкој школи Војислав-Лале Стефановић у Ужицу.
 • 4. Време и место  Семинар је одржан 25/26.01.2014. године у организацији РЦ Ужице.
 • 5. Учесници  Семинар је похађало 17 наставника и стручних сарадника из Ужица и околине.  Из наше школе: Горан Брковић  Маја ДакићБрковић 
 • 6. Програм семинара  Током дводневног семинара, присутни су могли да се упознају са основним појмовима пројектног планирања, улогом тима, али и улогом појединца у тиму, обавезама и одговорностима вође пројекта, логичким оквиром пројекта и начином израде логичке матрице, такође кроз низ радионица стицали су практична знања, ради даљег учешћа у изради пројектних предлога.
 • 7. Закључено је да  Пројекат представља изазован подухват, са ограниченим трајањем, који захтева сарадњу и дефинисана улагања.
 • 8. Циљ пројекта  Пројектом желимо да се презентује донатору начин постизања циља, како би добили финансијску подршку за наш подухват.
 • 9. Предлог пројекта  Предлог пројекта се пише при конкурисању за добијање финансијске подршке за реализацију пројекта.  Форма предлога пројекта се врло често разликује у зависности од захтева донатора.
 • 10. Како повећати шансе за добијање подршке
 • 11. Пре писања пројектног предлога треба  Организовати тим  Продискутовати о идејма са заинтересованим странама у пројекту  Проверити статистичке податке  Консултовати се са стручњацима  Извршити истраживања  Организовати састанке тима и заједнице или форуме
 • 12. Јасна визија  Потребно је да имамо јасну визију онога што желимо да постигнемо кроз пројекат, а коју ћемо исказати кроз: Циљне групе  Опис проблема  Опште и специфичне циљеве  Очекиване резултате 
 • 13. Логички оквир пројекта Логички оквир пројекта представља узрочне и хијерархијске односе између пројектних активности, очекиваних резултата, специфичних циљева и општег циља.
 • 14. Фазе приступа логичког оквира Израда логичке матрицеАнализа заинтересованих страна-матрица заинтересованих дефинисање структуре пројекта, тестирање интерне логике и ризика, формулисање страна мерљивих индикатора успеха. Анализа проблема-или План активности Анализа циљева- Планирање ресурса или буџетирање израда ,,стабла проблема”. или израда ,,стабла циљева”. Анализа стратегија /
 • 15. Логичка матрица Матрица логичког оквира Логичка интервенција (Текстуални / дескриптивни резиме) Индикатори који се могу објективно потврдити (Критеријуми за верификацију ) Извори верификације (Средства за верификацију ) Ризици и претпоставке (Важне претпоставке о развоју пројектних активности) Општи циљ 1 8 9 Специфич ни циљеви 2 10 11 7 Очекивани резултаи 3 12 13 6 Активност и 4 5 Препоручљиво је матрицу попуњавати редом који је приказан бројевима у табели.
 • 16. EУ генерално захтева израду логичке матрице  EУ генерално захтева израду логичке матрице пројекта, као дела својих процедура за формулацију пројеката.  Зато примена приступа логичког оквира у различитим фазама управљања пројектним циклусом чини део пројектног задатка и заиста олакшава његову формулацију.
 • 17. Фото албум Ужице, 25-26. јануар, 2014. године
 • 18. Обратите пажњу: Сара и Горан свирају у две руке!
 • 19. Управљање пројекима - Од идеје до пројектног предлога Хвала на пажњи!

Related Documents