‫נעמה‬‫סט‬
:‫טלפון‬054-5330254
naamasatt@gmail.com
‫מגורים‬‫תמרת‬ :–‫נכונות‬‫להתנייד‬‫לפי‬‫משרה‬
‫בעלת‬‫רכב‬
‫מעוניינת‬‫מא...
2006-2008:‫מורה‬‫וגננת‬‫מחליפה‬
2003-2005:‫מטפלת‬‫בכפר‬‫נחמן‬‫)מוסד‬‫לאנשים‬‫עם‬‫פיגור‬:(‫שכלי‬
•‫סיוע‬‫חינוכי,חברתי‬‫וסיע...
of 2

Naama Satt_CV

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naama Satt_CV

  • 1. ‫נעמה‬‫סט‬ :‫טלפון‬054-5330254 naamasatt@gmail.com ‫מגורים‬‫תמרת‬ :–‫נכונות‬‫להתנייד‬‫לפי‬‫משרה‬ ‫בעלת‬‫רכב‬ ‫מעוניינת‬‫מאד‬‫להשתלב‬‫בתחום‬‫בדיקות‬.‫התוכנה‬ ‫בעלת‬‫רצון‬‫ואמביציה‬‫חרוצה‬ ,‫ללמוד‬‫ובעלת‬‫זמינה‬ ,‫מוטיבציה‬‫לעבוד‬‫באופן‬.‫מיידי‬ ‫השכלה‬ 2013-2014:‫מוסמכת‬ISTQB‫ובוגרת‬‫קורס‬SQA Software testing‫מטעם‬ -‫מכללת‬‫ג'ון‬.‫ברייס‬ ‫במסגרת‬‫הקורס‬‫התנסות‬ :‫בבדיקות‬‫תוכנה‬‫ידניות‬‫ואוטומטיות‬‫והיכרות‬:‫עם‬SQL ,VBScript ,QC ,QTP‫בדיקות‬ ,WEB, ‫בדיקות‬Mobile‫תקשורת‬ ,,‫ורשתות‬Unix, Visual Studio‫ומתודולוגיות‬.‫בדיקה‬ 2003-2008:B. Ed‫חינוך‬ –‫מיוחד‬‫לגיל‬‫מטעם‬ ,‫הרך‬‫מכללת‬.‫אורנים‬ ‫ניסיון‬‫תעסוקתי‬ 2014–‫היום‬‫ביוסנס‬ :‫וובסטר‬‫ישראל‬‫בע"מ‬: •‫פרויקט‬‫תיאורי‬‫תפקיד‬)Job Descriptions‫פרויקט‬ :(‫בהיקף‬‫רחב‬‫שהחל‬ ,‫מאד‬‫עדכון‬ ,‫בסקירה‬‫ולעתים‬‫ניסוח‬‫מחדש‬ ‫של‬‫בעבודת‬ ,‫המסמכים‬‫צוות‬‫מאומצת‬‫עם‬‫מנהלי‬‫המחלקות‬‫וחברי‬‫ההנהלה‬‫תוך‬ ,‫הבכירה‬‫הקפדה‬‫על‬,‫תאימות‬ ‫שימוש‬ ,‫אחידות‬-‫ב‬Template‫שעומד‬‫בנהלים‬‫ובתקנים‬‫הנדרשים‬‫ושימוש‬‫ברוויזיה‬‫בשלב‬ .‫המתאימה‬‫העברה‬ ,‫הבא‬ ‫של‬‫כל‬-‫כ‬ ,‫המסמכים‬130‫למערכת‬ ,‫במספר‬-‫ה‬Agile‫לשם‬ ,‫בקרה‬ ,‫ניטור‬‫ושליטה‬‫לאחר‬ .‫במסמכים‬‫שחרור‬ ‫המסמכים‬‫משאושרו‬ -‫על-ידי‬‫המנהלים‬‫הרלוונטיים‬‫פר‬‫תפקיד‬‫בניית‬ -‫הדרכות‬‫במערכת‬-‫ה‬ComplianceWire, ‫עבור‬‫כל‬‫ושליחת‬ ,‫המסמכים‬‫הנחיה‬‫לחתימה‬‫על‬‫תיאורי‬‫לכל‬ ,‫התפקיד‬‫עובד‬‫בנפרד‬‫על-פי‬.‫תפקידו‬ •‫אדמיניסטרציה‬‫כללית‬‫ופרוייקטים‬‫שונים‬‫במחלקת‬:‫האיכות‬ o‫תמיכה‬‫במבדק‬‫חיצוני‬)Mock FDA Audit‫הכנת‬ - (‫הדוקומנטציה‬‫הדרושה‬‫למבדק‬‫ועבודה‬‫פעילה‬-‫ב‬ Back Room‫בהכנת‬‫מסמכים‬‫תוצרים‬ ,‫נוספים‬‫זימון‬ ,‫נלווים‬‫בעלי‬‫תפקידים‬‫רלוונטיים‬‫וכל‬‫זאת‬‫בתקשורת‬ ‫רציפה‬‫ובשיתוף‬‫פעולה‬‫עם‬-‫ה‬Front Room‫עבודה‬ .‫בהיקף‬‫רחב‬‫עם‬‫כל‬‫מחלקות‬‫המשנה‬‫של‬‫מחלקת‬ .‫האיכות‬ o‫הטמעת‬‫פרטיו‬‫של‬‫כל‬‫הציוד‬‫העובר‬‫כיול‬‫ותחזוקה‬‫שוטפת‬)Preventive Maintenance‫במערכת‬ ( Maximo‫לשם‬‫מעקב‬‫וניהול‬‫תהליכי‬‫הכיול‬‫והתחזוקה‬‫באמצעות‬‫בעזרת‬ ,‫המערכת‬‫נתונים‬‫ממערכות‬ ‫נוספות‬)SAP, CAMSTAR‫וסימון‬ (‫הציוד‬‫על-פי‬‫קטלוג‬‫המערכת‬‫לשם‬‫איתור‬‫מהיר‬‫כל‬ .‫ויעיל‬‫זאת‬ ‫במסגרת‬‫מחלקת‬-‫ה‬Quality Operations. o‫הכנת‬‫מסמכים‬‫לגניזה‬–‫אריזה‬ ,‫תיוק‬ ,‫מיון‬‫ותיעוד‬‫של‬‫אלפי‬‫מסמכים‬‫ממחלקת‬‫האיכות‬‫והעברתם‬,‫לגנזך‬ ‫עבור‬‫מחלקת‬‫הרגולציה‬‫ואבטחת‬.‫האיכות‬ o‫אדמיניסטרציה‬‫כללית‬–‫פרויקטים‬‫קצרי‬‫טווח‬‫שונים‬‫עבור‬:‫המחלקות‬Quality Operations, Quality Compliance‫ומחלקת‬‫משאבי‬‫אנוש‬ 2013–2014‫טיפול‬ :‫בתינוק‬‫)עבודה‬‫סטודנטיאלית‬(. 2011–2012‫מדריכת‬ :‫נערות‬‫בסיכון‬‫בפנימיית‬‫הדסים‬ 2008–2011‫הוראה‬ –‫לגיל‬‫הרך‬–‫ילדים‬‫עם‬‫צרכים‬‫מיוחדים‬‫בגילאים‬3-5: •‫ניהול‬‫גן‬‫בשילוב‬‫של‬‫עבודת‬‫צוות‬‫עם‬‫הסייעות‬‫ועם‬‫הצוות‬‫עבודה‬ ,‫הפרא-רפואי‬‫מול‬‫הרשויות‬‫ומול‬.‫ההורים‬ •‫ניהול‬‫תקציב‬‫שנתי‬‫ובקרה‬‫שוטפת‬‫אחר‬‫ההוצאות‬ •‫בניית‬‫תכנית‬‫עבודה‬‫פרטנית‬ ,‫שנתית‬‫וקבוצתית‬‫הכוללת‬‫יעדים‬‫ומטרות‬
  • 2. 2006-2008:‫מורה‬‫וגננת‬‫מחליפה‬ 2003-2005:‫מטפלת‬‫בכפר‬‫נחמן‬‫)מוסד‬‫לאנשים‬‫עם‬‫פיגור‬:(‫שכלי‬ •‫סיוע‬‫חינוכי,חברתי‬‫וסיעודי‬‫לאוכלוסייה‬‫בעלת‬‫צרכים‬.‫מיוחדים‬ 2000-2002:‫אחראית‬‫השרשות‬–‫משתלת‬: "‫"חישתיל‬ •‫ניהול‬40‫עובדים,הגדרת‬‫משימות‬‫וחלוקת‬.‫עבודה‬ •‫מעקב‬ ,‫תיעוד‬‫והפקת‬.‫דוחות‬ •‫ביצוע‬‫תהליכי‬‫בקרת‬.‫איכות‬ ‫ידיעת‬‫שפות‬ :‫עברית‬‫שפת‬‫עברית‬ .‫אם‬‫ברמה‬ ,‫רהוטה‬‫גבוהה‬‫מאד‬ :‫אנגלית‬‫ברמה‬‫גבוהה‬‫דיבור‬ ,‫קריאה‬ ,‫כתיבה‬ :‫מאד‬ ‫שירות‬‫צבאי‬ ‫שירות‬‫צבאי‬‫מלא‬‫בחטיבת‬‫כפקידה‬ ,‫גולני‬‫פלוגתית‬ ‫מיומנויות‬‫בסביבת‬‫העבודה‬‫הממוחשבת‬ •‫שליטה‬‫מצוינת‬‫בחבילת‬Office •‫שליטה‬‫טובה‬‫מאד‬:‫במערכות‬Agile, FedEx, Maximo •‫היכרות‬:‫עם‬SAP, Camstar, ComplianceWire •‫אוריינטציה‬‫טובה‬‫ותפיסה‬‫מהירה‬‫של‬‫מערכות‬‫ממוחשבות‬ ‫כישורים‬‫ויכולות‬ •‫יכולת‬‫לימוד‬‫עצמי‬‫ברמה‬‫גבוהה‬ •‫יכולת‬‫ניהול‬‫ועבודה‬‫מסתדרת‬ ,‫בצוות‬‫מצוין‬‫עם‬.‫אנשים‬ •‫ראייה‬‫מערכתית‬ •‫תפקוד‬‫טוב‬‫במצבי‬‫לחץ‬ •‫דייקנית‬ ,‫נמרצת‬ ,‫חרוצה‬‫ויסודית‬ ‫המלצות‬ ‫המלצות‬‫תינתנה‬‫על‬‫פי‬.‫דרישה‬

Related Documents