C R E A C I Ó ND EV I N I L O SO B J E T O S M E T Á L I C O SN A C H O B A R D E R A S 2 - A G . P
PLANTEJAMENT DE L’ ACTIVITATRealitzar una sèrie de 5 fotografies dobjectes metàl·lics per a la portada-interior dun vinil ...
PROPOSTA FINAL:http://www.youtube.com/watch?v=LMWrXCllqys&list=PL7F8E38CE286903D0http://www.youtube.com/watch?v=nWAGLkyxQG0
http://www.youtube.com/watch?v=tenz01ic1D8http://www.youtube.com/watch?v=IJn-EHd7VeU&list=PL7F8E38CE286903D0
http://www.youtube.com/watch?v=BGpzGu9Yp6Y&list=PL7F8E38CE286903D0
of 5

Nacho barderas viniloss

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacho barderas viniloss

  • 1. C R E A C I Ó ND EV I N I L O SO B J E T O S M E T Á L I C O SN A C H O B A R D E R A S 2 - A G . P
  • 2. PLANTEJAMENT DE L’ ACTIVITATRealitzar una sèrie de 5 fotografies dobjectes metàl·lics per a la portada-interior dun vinil LPdun grup de música.Les fotografies han destar degudament justificades, i han danar dacord amb lestil de músicaescollit.Treballar amb reflectors, difusors, llum artificial, natural, i amb mesures incidents de fotòmetre.Heu de realitzar esquemes de llum molt senzills amb les mesures incidents a cada zona: area dellums i ombres.Heu de pensar en utilitzar el diafragma, i en il·luminar adequadament per tal denregistrar eltema duna manera coherent.Fotografies:
  • 3. PROPOSTA FINAL:http://www.youtube.com/watch?v=LMWrXCllqys&list=PL7F8E38CE286903D0http://www.youtube.com/watch?v=nWAGLkyxQG0
  • 4. http://www.youtube.com/watch?v=tenz01ic1D8http://www.youtube.com/watch?v=IJn-EHd7VeU&list=PL7F8E38CE286903D0
  • 5. http://www.youtube.com/watch?v=BGpzGu9Yp6Y&list=PL7F8E38CE286903D0

Related Documents