Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
Představ si, že není nebe.
Je to lehké, jen to zkus.
Žádné peklo pod námi.
Nad námi pouze obloha.
Představ si, všichni lid...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people liv...
Představ si, že nejsou žádné země.
To není těžké udělat.
Nic, pro co zabíjet nebo umírat.
A žádné náboženství též.
Předsta...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
Můžeš říct, že jsem jen snílek.
Ale nejsem jediný.
Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš.
A svět bude spojen v jedno.
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing...
Představ si žádný majetek.
Pochybuji, jestli to dokážeš.
Nebude žádná hamižnost ani hlad.
Jen přátelství mezi lidmi.
Předs...
Prezentace2 Imagine song Czech translation
of 9

Prezentace2 Imagine song Czech translation

etwinning project
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace2 Imagine song Czech translation

  • 1. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people living for today
  • 2. Představ si, že není nebe. Je to lehké, jen to zkus. Žádné peklo pod námi. Nad námi pouze obloha. Představ si, všichni lidé žijí jen pro dnešek.
  • 3. Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people living life in peace, youu
  • 4. Představ si, že nejsou žádné země. To není těžké udělat. Nic, pro co zabíjet nebo umírat. A žádné náboženství též. Představ si všechny lidi, jak žijí v míru.
  • 5. You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope some day you'll join us And the world will be as one
  • 6. Můžeš říct, že jsem jen snílek. Ale nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš. A svět bude spojen v jedno.
  • 7. Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people sharing all the world
  • 8. Představ si žádný majetek. Pochybuji, jestli to dokážeš. Nebude žádná hamižnost ani hlad. Jen přátelství mezi lidmi. Představ si všechny lidi, jak se dělí o svět.