Джерела даних та порядок складання
форм розкриття
елементів фінансової звітності
У формі щодо розкриття елементів фінансової звітності
"Довідка про дебіторську та кредиторську
заборгованість за операці...
- заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово
вільними коштами установами банків на залишок кошт...
У річній формі розкриття фінансової звітності, у разі
наявності, наводиться сума заборгованості за
зобов'язаннями, взяти...
Характеристика заповнення інших форм, в яких
розкриваються елементи бюджетної звітності
Довідка про підтвердження залишк...
Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках
інших клієнтів Державної казначейської служби України
складається ...
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на
поточних рахунках, відкритих в установах банків
зазнача...
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської
заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її
стягнен...
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
of 9

Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності

Данілова Н
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності

  • 1. Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
  • 2. У формі щодо розкриття елементів фінансової звітності "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"" відображається дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не належить до виконання кошторису, а саме: - заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; - розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; - за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів; - розрахунки за депозитними операціями
  • 3. - заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валютах, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; - довгострокові зобов'язання; - короткострокові позики; - поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; - короткострокові векселі видані, отримані (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення); - заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету; - розрахунки з депонентами; - інша заборгованість, що не належить до виконання кошторису і не включається до форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
  • 4. У річній формі розкриття фінансової звітності, у разі наявності, наводиться сума заборгованості за зобов'язаннями, взятими протягом поточного року без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету.
  • 5. Характеристика заповнення інших форм, в яких розкриваються елементи бюджетної звітності Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я в органах Казначейства. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами. Дані довідок розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою № 1 "Баланс". У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається
  • 6. Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я. Дані довідки розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним форми № 1 "Баланс". У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається
  • 7. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків зазначаються залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків зазначаються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків
  • 8. Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду, яка наведена у "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м), та вжиті заходи щодо її стягнення

Related Documents