University College Nordjylland
University College Nordjylland
Porthusgade 1
Postboks 71
9100 Aalborg
Tlf. 72 69 80 00
tb@u...
University College Nordjylland 2/2
Baggrundsmotiv for SundhedsAgent-ordningen
UCN Business og UCN Teknologi er som den ene...
of 2

Nadezhda Yordanova Slavkova DK

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadezhda Yordanova Slavkova DK

  • 1. University College Nordjylland University College Nordjylland Porthusgade 1 Postboks 71 9100 Aalborg Tlf. 72 69 80 00 tb@ucn.dk www.ucn.dk www.ucnorth.dk Dato: 18. april 2013 Ref.: Anna Westergaard Jensen Direkte tlf.: 72 69 13 44 E-mail: awj@ucn.dk Udtalelse vedrørende Nadezhda Yordanova Slavkova Det bekræftes herved, at Nadezhda, har fungeret som SundhedsAgent i sin tid, som studerende på UCN Business og UCN Teknologi. At være SundhedsAgent på UCN Business og UCN Teknologi er forbundet med et stort ansvar, og de udvalgte Agenter er derfor alle personer, som er loyale og brænder for opgaven og dermed ser det som en interesse frem for ”pligt”. Under udvælgelsen af SundhedsAgenter har vi tre kompetencer vi ser som centrale krite- rier. Vi søger nemlig efter studerende der er:  Servicemindede  Ansvarlige  Seriøse SundhedsAgenthvervet er frivilligt og dermed en ekstra arbejdsopgave, som den studerende påtager sig udover studiet. For at kunne varetage funktionen som SundhedsAgent har Nadezhda været igennem forskellige uddannelsesforløb, og har herefter i samarbejde med vores afdeling fungeret som inspirator og motiva- tor overfor studerende og ansatte på UCN Business og UCN Teknologi. Uddannel- sesforløbene har taget udgangspunkt i følgende emner: Hvad er sundhed samt kommunikation, motivation og etik. Nadezhdas primære opgave har været at motivere alle på UCN Business og UCN Teknologi til at tage imod diverse sundhedstilbud og aktiviteter samt bidraget til at skabe kendskab til de fælles ønsker og behov der er på UCN Business og UCN Tek- nologi om konkrete sundhedstiltag. Nadezhda er altid villig til at gå forrest i forhold til de aktiviteter der igangsættes, så det bliver en succes. Nadezhda har således altid opfyldt sit hverv som Sund- hedsAgent med stort engagement og pligtopfyldelse. Til dem der fremover skal samarbejde med Nadezhda, kan jeg derfor kun give Nadezhda de bedste anbefa- linger. Såfremt der ønskes uddybning af ovenstående, er I altid velkomne til at kon- takte os. Vi ønsker alt det bedste for Nadezhda i fremtiden. Med venlig hilsen Anna Westergaard Jensen Projektmedarbejder Til rette vedkommende
  • 2. University College Nordjylland 2/2 Baggrundsmotiv for SundhedsAgent-ordningen UCN Business og UCN Teknologi er som den eneste uddannelsesinstitution sund- hedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i februar 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende og medarbejdere. Gennem igangsættelse af udviklingsorienterede sundhedsaktiviteter er det UCN Business og UCN Teknologis vision at øge fokusset på sundhed indenfor KRAMS områderne. Med fokus på sundhed medvirker UCN Business og UCN Teknologi til at understøtte ”Det Hele Menneske” og derigennem med til at forbedre den enkel- tes læringspotentiale, der vil styrke den faglige og personlige udvikling. UCN Business og UCN Teknologi tilbyder en række muligheder for et sundere liv for sine studerende og medarbejdere. UCN Business og UCN Teknologi ønsker at un- derstøtte bestræbelserne på at gøre det sunde valg til det lette valg, men respekte- re det enkelte menneskes ret til leve som han eller hun vil.

Related Documents