HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NAHI Kids Lite
Mã : AA- BB/XXXX/NAHI
Phiên bản: 1/0
Ngày hiệu lực: 11/03/20124
AA- BB/XXXX/NAHI
TÀI LIỆU...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
I. LỜI GIỚI THIỆU
II. HDSD ứng dụng
1. Cài đặt ứng dụng
Ứng dụ...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Chạm vào một icon bất kì để khởi chạy ứng dụng.
Các tùy chỉnh ...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
3. Phụ huynh cài đặt thời khóa biểu
Mục tiêu: hướng dẫn phụ hu...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Sau khi xác thực thành công, màn hình tùy chọn cho phụ huynh x...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Chạm các ô hình chữ nhật để thay đổi màu cho ngày & giờ tương ...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
 Ý nghĩa của “Hết thời gian Vui Học, sử dụng thời gian Trò Ch...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Chú ý: các báo cáo chỉ lưu thông tin trong ngày
7. Thay đổi mậ...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Sau khi khởi chạy, NAHI Kids Lite chỉ có thể chấm dứt hoạt độn...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
PHỤ LỤC KIỂM SOÁT THAY ĐỔI
Phiên bản Ngày
Người cập
nhật
Nội d...
of 10

NAHI Kids Lite - Hướng dẫn sử dụng

NAHI Kids Lite là tiện ích thu gọn của ứng dụng vui học và giải trí lành mạnh NAHI Kids được thiết kế và phát triển giải pháp bởi NAHI Việt Nam. - Quản lý thời gian sử dụng máy của trẻ một cách linh hoạt: Theo lịch sử dụng hàng ngày định trước hoặc theo thời lượng sử dụng (tổng số phút trẻ có thể sử dụng mục "Vui Học" và "Trò Chơi"). - Quản lý nội dung trẻ được phép dùng: Trẻ chỉ được phép chạy những ứng dụng mà cha mẹ xếp loại là phù hợp (theo 2 mục “Vui Học”, “Trò Chơi”). Các ứng dụng được cha mẹ chọn lọc và đưa vào mục "Vui học" là những ứng dụng cha mẹ đánh giá là tốt cho trẻ, mục "Trò Chơi" có thể sử dụng cho những trò chơi giải trí thuần túy. - Xem báo cáo chi tiết thời gian sử dụng các nội dung trẻ tiếp cận trong ngày để phân tích được sở thích và đam mê của trẻ ngay từ khi còn nhỏ.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Software      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NAHI Kids Lite - Hướng dẫn sử dụng

  • 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NAHI Kids Lite Mã : AA- BB/XXXX/NAHI Phiên bản: 1/0 Ngày hiệu lực: 11/03/20124 AA- BB/XXXX/NAHI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NAHI Kids Lite
  • 2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI I. LỜI GIỚI THIỆU II. HDSD ứng dụng 1. Cài đặt ứng dụng Ứng dụng được cài đặt từ Google Play, phù hợp với những thiết bị chạy hệ điều hành Android 2.3 trở lên. 2. Hướng dẫn dành cho trẻ Sau khi khởi động ứng dụng, màn hình chính xuất hiện Các ứng dụng được chia thành hai nhóm “Vui Học” và “Trò Chơi”, trẻ tùy chọn nhóm & khởi chạy ứng dụng.
  • 3. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Chạm vào một icon bất kì để khởi chạy ứng dụng. Các tùy chỉnh dành cho trẻ:  Wifi – chọn & tạo kết nối wifi  Loa – tùy chỉnh âm lượng loa  Độ sáng – chỉnh độ sáng màn hình  Tạm nghỉ - Chọn thời gian để máy tự động vào chế độ tạm nghỉ (sleep) khi không dùng (ví dụ 30 giây)
  • 4. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI 3. Phụ huynh cài đặt thời khóa biểu Mục tiêu: hướng dẫn phụ huynh cách cài đặt thời khóa biểu hoạt động của máy theo ngày & giờ Thực hiện: Từ màn hình chính, chọn “Quản Lý” Giao diện xác thực phụ huynh xuất hiện (khi vừa mới cài đặt ứng dụng, mật khẩu mặc định là 1234) > Nhập mật khẩu xác thực
  • 5. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Sau khi xác thực thành công, màn hình tùy chọn cho phụ huynh xuất hiện Chọn “Quản Lý Thời Gian” > Chọn “Cấu hình theo lịch” Màn hình thời khóa biểu mặc định xuất hiện
  • 6. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Chạm các ô hình chữ nhật để thay đổi màu cho ngày & giờ tương ứng  Màu xanh - Ứng dụng thuộc nhóm “Vui học” & “Trò chơi” hoạt động  Màu vàng – Chỉ những ứng dụng thuộc nhóm “Vui học” hoạt động  Màu đỏ - Không ứng dụng nào hoạt động trong thời gian này 4. Phụ huynh cài đặt thời khóa biểu Mục tiêu: Hướng dẫn phụ huynh cách cài đặt thời khóa bỉểu hoạt động của máy theo số phút trong ngày Thực hiện: Từ màn hình chính, chọn “Quản Lý” > Xác thực > Chọn “Quản lý thời gian” > Chọn “Sử dụng trong ngày”  “Số phút dùng Vui Học” – Chọn thời lượng (phút) nhóm ứng dụng “Vui Học” được hoạt động trong mỗi ngày  “Số phút dùng Trò Chơi” – Chọn thời lượng (phút) nhóm ứng dụng “Trò Chơi” được hoạt động trong mỗi ngày
  • 7. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI  Ý nghĩa của “Hết thời gian Vui Học, sử dụng thời gian Trò Chơi”: nếu chọn, khi thời gian Vui Học trong ngày hết, các ứng dụng nhóm Vui Học vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách trừ thời gian của Trò Chơi 5. Phụ huynh chọn nội dung cho trẻ Mục tiêu: Phụ huynh lựa chọn và sắp xếp các ứng dụng vào nhóm “Vui Học” hoặc “Trò Chơi” Thực hiện: Từ màn hình chính, chọn “Quản Lý” > Xác thực > Chọn “Quản Lý Ứng Dụng” Danh sách các ứng dụng trên máy mở ra Ứng dụng có thể được xếp vào nhóm “Vui Học”, “Trò Chơi” hoặc không cho trẻ sử dụng (không chọn cả hai ô) 6. Phụ huynh xem báo cáo Mục tiêu: Quá trình sử dụng máy của trẻ được lưu trong máy, hướng đẫn cách phụ huynh xem báo cáo Thực hiện: Từ màn hình chính, chọn “Quản Lý” > Xác thực > “Xem Báo Cáo” > Báo cáo xuất hiện
  • 8. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Chú ý: các báo cáo chỉ lưu thông tin trong ngày 7. Thay đổi mật khẩu Mục tiêu: Thực hiện thay đổi mật khẩu Thực hiện: Từ màn hình chính, chọn “Quản Lý” > Xác thực > Chọn “Thay đổi mật khẩu” Nhập mật khẩu cũ và mới. Khuyến cáo đổi mật khẩu mặc định 1234 thành mật khẩu mới. 8. Thoát khỏi ứng dụng
  • 9. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Sau khi khởi chạy, NAHI Kids Lite chỉ có thể chấm dứt hoạt động bằng cách: Từ màn hình chính, chọn “Quản Lý” > Xác thực > Chọn “Thoát” Chú ý: Việc restart máy không làm ứng dụng chấm dứt hoạt động (đề phòng việc trẻ restart máy để thoát ứng dụng) 9. Khôi phục mật khẩu Mục tiêu: Khôi phục khi phụ huynh quên mật khẩu Thực hiện: Khi nhập sai mật khẩu xác thực 3 lần, màn hình khôi phục mật khẩu xuất hiện, liên lạc tổng tài hỗ trợ 1800 6163 & cung cấp mã số xuất hiện trên màn hình để tiến hành khôi phục mật khẩu.
  • 10. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI PHỤ LỤC KIỂM SOÁT THAY ĐỔI Phiên bản Ngày Người cập nhật Nội dung thay đổi 1.0 11/03/2014 An Le Khởi tạo tài liệu 1.1 11/03/2014 An Le Sửa lỗi chính tả

Related Documents