FACEBOOKUN WiZiQ SANAL SINIF ORTAMIYLA BİRLİKTE EĞİTSEL AMAÇLI KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞ FORMU1....
Bu eğitimde kullanılan materyal ve uygulama yöntemi işitsel ve görsel olarak çocuklarla etkileşime geçmemizi sağlıyor. A...
7. Facebook ve WiZiQ hangi derslerde kullanılırsa daha başarılı olur? neden? Tüm derslerde başarı elde edilebileceğini d...
Şimdilik sadece Livestream aracı eklenmiştir. Bu aracı uygulayacağım eğitimler için ve sayfam için bazı kayıtlar yapmak ...
of 4

Nahide görüş formu

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nahide görüş formu

  • 1. FACEBOOKUN WiZiQ SANAL SINIF ORTAMIYLA BİRLİKTE EĞİTSEL AMAÇLI KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞ FORMU1. Facebook ve WiZiQ sanal sınıf ortamı kullanılarak yapılan eğitim hakkında avantajları ve dezavantajları bakımından düşünceleriniz nelerdir? Facebook ve WizİQ kullanılarak yapılan eğitim hakkında bir çok avantaj sayabiliriz. Okula gidemeyen, ulaşım problemi yaşayan, evden dışarı çıkamayan engelli çocuklar için büyük bir eğitim ortamı sağlıyor. Öğrenciler dersi kaçırdıkları için herhangi bir endişe duymuyorlar, istedikleri zaman girip izleyebilirler ve tekrar etme şansları da bulunuyor. İnternetin çocuklar için eğitsel olarak da kullanabilmesini sağlıyor. İnternette verimli saat geçiriyorlar. Eğitim ortamının farklılığı hem ilgi çekici hem de eğlendirici olabiliyor. Öğretmenler açısından paylaşılmak istenilen videolar, resimler ve şarkılar kolaylıkla paylaşılabiliyor. Bu eğitim için bence dezavantajlarda bulunmaktadır. Öğrencinin yeterli olanağı yoksa bu eğitimden yararlanamıyor. Çocuklarla öğretmen-öğrenci ilişkisini zayıf kıldığını düşünmekteyim.2. Facebook ve WiZiQ sanal sınıf ortamı kullanılarak yapılan eğitim size ne katkı sağladı? Önceden bildiğim Word ve Power Point programları hakkındaki bilgilerimi tazelememe neden oldu. Hergün girip kullandığım sosyal paylaşım sitesi Facebook’un eğitim amaçlı kullanılabileceğini gördüm. Ve kullanmak istesem neler yapmam gerektiği hakkında bir çok bilgiyi öğrendim. En başta WiZiQ’nun kullanımı öğrendim.3. Facebook ve WiZiQ sanal sınıf ortamı kullanılarak yapılan eğitimde kullanılan materyaller ve uygulama yöntemi hakkında düşünceleriniz nelerdir?
  • 2. Bu eğitimde kullanılan materyal ve uygulama yöntemi işitsel ve görsel olarak çocuklarla etkileşime geçmemizi sağlıyor. Ancak benim için eğitimimde en önemli olan çocukla bire bir iletişim kurma konusunda noksan olduğunu düşünmekteyim.4. Facebookun eğitsel amaçlı kullanılabilirliğine yönelik kursa başlamadan önceki düşünceleriniz ile kurs sonundaki düşünceleriniz arasında bir fark oluştu mu? neden? İlk baştaki fikrim, sanal eğitimin benim alanıma yani okul öncesine uygun olmadığıydı. Sadece kendi öğrencilerim açısından bakıyorum. Ancak şu anda fikirlerim biraz daha değişti. Çünkü sadece online eğitim olarak değilde, öğrenilenleri pekiştirme amacı ile de aileleriyle birlikte kullanılabileceğini düşünüyorum. Böylelikle küçük yaştan itibaren çocuklar internetin eğitsel olarak kullanılabileceğine alışacaktır.5. Facebook ve WiZiQ kullanmanın geleneksel öğretim ortamına göre avantajları ve dezavantajları nelerdir yazabilir misiniz? Geleneksel eğitim ortamına göre daha yenilikçi ve iilgi çekici olduğu için daha çok merak uyandıracağını düşünüyorum. Dezavantaj olarakta yüz yüze eğitimin sağladığı, öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığını düşünmekteyim. Bir dersi sevdirenin öğretmen olduğuna inanmaktayım. Çocuklar arasında etkileşimide sağlayamadığı için bir yerde öğrenmeyi de etkilediğini düşünüyorum.6. Facebook ve WiZiQnun genel yapısı işbirlikli eğitim uygulamaları yapabilmek için yeterli midir? neden? Birçok kişinin işbirliği içerisinde uygulamalar yapmasına olanak sağlamaktadır. Ancak eğitim kurumlarının sağladığı birebir ilişkilerin güçlenme, sosyalleşme ve ilişkiler açısından yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum.
  • 3. 7. Facebook ve WiZiQ hangi derslerde kullanılırsa daha başarılı olur? neden? Tüm derslerde başarı elde edilebileceğini düşünüyorum. Televizyondan da öğrenilen pek çok şey var, ve bu dersler öğrenme için daha çok olanak sağlıyor.8. Facebook ve WiZiQnun hangi araçlarını eğitim için yararlı buluyorsunuz? neden? WiZiQ’nun beyaz tahtası ile sınıf ortamını yansıttığını düşünüyorum. Öğrencilerden geri dönüt almamıza olanak sağlıyor. İstediğimiz tüm dökümanları paylaşabilmemizi sağladığı için görsel ve işitsel açıdan yararlı buluyorum. Facebooksa herkesin her gün girip kullandığı bir site olduğu için kitleye ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Açtığımız sayfalarla, paylaşımlarla, kaydettiklerimiz ve açtığımız paylaşım gruplarıyla katılımcıyı aktif kıldığı için yararlı olduğunu düşünüyorum.9. Kendi oluşturduğunuz eğitsel Facebook sayfanızdan, hedef kitlenizden ve yapacağınız etkinliklerden bahseder misiniz? Oluşturduğum eğitim sayfasında öncelikli amacım okulöncesi çocuklarının aileleri yardımıyla girip öğrendiklerini pekiştirebileceği, eğlenceli oyunlar bulabileceği, boyamalar yapabileceği bir sayfa oluşturmaktı. Sonradan yeni birşeyler öğrenmeye devam ettikçe neden öğretmen ve velilere de yönelik olmasın die düşündüm ve geliştirmeye başladım. Öğretmen paylaşım grubu oluşturdum ve burada tüm arkadaşlarımla yapılabilecek olan tüm etkinlikleri, yararlı olacak bilgileri paylaşmayı hedefliyorum. Ailelerse çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek istediğinde paylaşılan bir etkinliği birlikte yaparak ya da bir dersi birlikte izleyip pekiştirme yaparak verimli saatler geçirebileceklerini düşünüyorum. Tabii ki bu söylediklerimin hepsi zamanla gelişecek fikirlerdir. Hepsini sayfamda tam olarak yansıtamadım.10. Kendi eğitsel Facebook sayfanıza eklediğiniz Web araçlarından ve neden bu araçları eklemeyi tercih ettiğinizden bahseder misiniz?
  • 4. Şimdilik sadece Livestream aracı eklenmiştir. Bu aracı uygulayacağım eğitimler için ve sayfam için bazı kayıtlar yapmak ve bunları paylaşmak için ekledim.11. Facebook ve WiZiQnun eğitsel amaçlı yaygınlaştırılabilmesi için önerileriniz nelerdir? Çocuklara internetin bu amaçla da kullanılabileceğini göstererek başlanılabileceğini düşünüyorum. Bunu yapacak olan kişilerde aileler ve öğretmenlerdir. Bilgisayar ve internet, çocuklar için her zaman ilgi çekici olmuştur. Nasıl ki televizyonda bir kanalı beğenip sürekli izlerlerse ve bir çok bilgi öğrenirler, burda da bir kez girip beğendikten sonra süreklilik kazanacağına inanıyorum. Tabii ki öncelikle beğenilen, ilgi çekici eğitim sayfaları oluşturulmalı ve öğretmenlerle aileler bu konuda bilgilendirilmelidir. Eğitim sayfası oluşturacak olan kişilerinde sizin bizlere verdiğiniz gibi bir eğitimden geçmesi gerektiğine de inanmaktayım.

Related Documents