თემა: თამაზ ბიბილურის “დიდთოვლობა”<br /> პ...
 კეთილი საქმის კეთება</li></li></ul><li>გარეული ცხოველები ზამთარში<br />
ირემი<br />სწრაფი<br />ლამაზი<br />დაუცველი<br />უწყინარი<br />ქორმუდა<br />
მიზანი -- კეთილი საქმის კეთება<br /> ... ერთ წელიწადსი დიდთოვლობა იყო, მთაში ყველაფერი გაქრა... ტყის ბინადარნი სოფლისაკე...
ვაჟა ფშაველას ,,შვლის ნუკრის ნაამბობი”:<br />... გამოხდა ახალგაზრდა ბიჭი... ამოაძრო პრიალა ხანჯალი და ამოუსვა დედას ყელ...
დასკვნისათვის:<br /><ul><li> ... იმ წუთებში ადამიანზე ის ჰარმონია სუფევდა, რაზედაც ასე ოცნებობდა ყველა კეთთლი ადამიანი
 სიკეთე მზის სხივს ჰგავს, რომელიც ისევე ათბობს ადამიანს, როგორც მზე (ი. გოგებაშვილი).
of 8

Naira leqvinadze

Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naira leqvinadze

  • 1. თემა: თამაზ ბიბილურის “დიდთოვლობა”<br /> პრეზენტატორი: <br />ნაირა ლექვინაძე<br />მ ი ზ ა ნ ი :<br /><ul><li> სიკეთისა და ჰუმანურობის გრძნობის გაღვივება
  • 2. კეთილი საქმის კეთება</li></li></ul><li>გარეული ცხოველები ზამთარში<br />
  • 3.
  • 4. ირემი<br />სწრაფი<br />ლამაზი<br />დაუცველი<br />უწყინარი<br />ქორმუდა<br />
  • 5. მიზანი -- კეთილი საქმის კეთება<br /> ... ერთ წელიწადსი დიდთოვლობა იყო, მთაში ყველაფერი გაქრა... ტყის ბინადარნი სოფლისაკენ დაიძრნენ... ერთმა ირემმა თავისი სიცოცხლე ადამიანის სინდისს მიანდო... მოდიოდა როგორც განწირული, დინჯი... სოფლის სიბრძნეს მინდობი მიადგა ერთი ეზის ჭიშკარს.<br /> ეზოდან აუჩქარებლად გამოვიდა პაპა, სტუმრის დანახვაზე ჯერ გახედა, მერე ირემს ჭიშკარი გაუღო. ირემი ეზოში შევიდა. პაპამ თივა დაუყარა...<br /> ე.ი. პაპას სიკეთის კეთების სურვილი ამოძრავებდა და გააკეთა კიდეც.<br />
  • 6. ვაჟა ფშაველას ,,შვლის ნუკრის ნაამბობი”:<br />... გამოხდა ახალგაზრდა ბიჭი... ამოაძრო პრიალა ხანჯალი და ამოუსვა დედას ყელში...<br />... რას გიშავებ, ადამიანო... რა დაგიშავა საბრალო დედაჩემმა, რომ მოჰკალი და დამაობლე...<br />ბიჭი<br />პ ა პ ა <br />კეთილი<br />დაუნდობელი<br />ადამიანი<br />დინჯი<br />შეუბრალებელი<br />დაკვირვებული<br />დაუკვირვებელი<br />ჰუმანური<br />
  • 7. დასკვნისათვის:<br /><ul><li> ... იმ წუთებში ადამიანზე ის ჰარმონია სუფევდა, რაზედაც ასე ოცნებობდა ყველა კეთთლი ადამიანი
  • 8. სიკეთე მზის სხივს ჰგავს, რომელიც ისევე ათბობს ადამიანს, როგორც მზე (ი. გოგებაშვილი).
  • 9. “ვარდთა და ნეხვთა ვითარცა, მზე სწორად მოეფინების” (ვეფხისტყაოსანი).</li></li></ul><li>დაუკვირდეთ სიტყვებს:<br />კეთ -- ილ -- ი მო -- კეთ -- ე ა -- კეთ -- ებს<br />თუ ადამიანს სიკეთის გაკეთების სურვილი ამოძრავებს,<br /> აკეთებს კიდეც.<br />

Related Documents