 Pulau adalah destinasi
percutian yang semakin
diminati para pelancong
dalam dan luar negara
 Di antara tarikan pulau
ialah :
1. Pantai yang cantik lagi indah
2. Aktiviti menyelam (scuba diving)
 Aktiviti pantai seperti mandi
dan sukan pantai
 Memancing
Tahun Jumlah Pelancong (juta)
2005 1.84
2006 1.81
2007 2.11
2008 2.3
2009 2.38
2010 2.45
Sumber : Statistik Lembaga Pemban...
0
1
2
3
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah pelancong (juta)
Jumlah pelancong (juta)
 Pulau Langkawi merupakan destinasi percutian yang semakin
diminati para pelancong dalam dan luar negara.
Berikut adalah ...
Najihah
Najihah
of 8

Najihah

Ohhh Pulau
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najihah

  • 1.  Pulau adalah destinasi percutian yang semakin diminati para pelancong dalam dan luar negara
  • 2.  Di antara tarikan pulau ialah : 1. Pantai yang cantik lagi indah 2. Aktiviti menyelam (scuba diving)
  • 3.  Aktiviti pantai seperti mandi dan sukan pantai  Memancing
  • 4. Tahun Jumlah Pelancong (juta) 2005 1.84 2006 1.81 2007 2.11 2008 2.3 2009 2.38 2010 2.45 Sumber : Statistik Lembaga Pembangunan Langkawi 2011
  • 5. 0 1 2 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah pelancong (juta) Jumlah pelancong (juta)
  • 6.  Pulau Langkawi merupakan destinasi percutian yang semakin diminati para pelancong dalam dan luar negara. Berikut adalah jawapan yang diberi: A. Betul B. Salah

Related Documents