Mr Đorđe Ćelić
celic@uns.ac.rs
Potreba za institucionalizacijom?
2005 2009 2010 20112002/3 2012
TEMPUS projekat
Studija o izvodljivosti
stvaranja Naučno –
tehnološkog parka na
FTN - UNS
O...
Inicijalni tim?
2003.
www.inovacija.org
Obnovljena inicijative 2009
Vojvođanskih brigada 28
u dvorištu
Zatečeno stanje
Fasada i dvorište
Fasada i dvorište
Fasada i dvorište
Fasada i dvorište
Ulaz
Ulaz
Server
Server
Ulaz
Definisali smo ciljeve
Vizija prostora
Vrhunski uslovi
Projektovano stanje
Fasada i dvorište
Fasada i dvorište
Fasada i dvorište
Ulaz
Ulaz
Ulaz
Hol
Hol
Hol
Ulaz
Toaleti
Toaleti
Izvedeno stanje
Paralelna aktivnost - konkurs za stanare
Za one sa vizijom
Za one sa idejama
Cilj nam je
Da pronađemo snagu u preduzetnicima
Da ih pripremimo na težak rad
Da ih pripremimo za tržišnu trku
Da stvorimo pobednike!
Došao je i dan svečanog otvaranja
Prikaz prizemlja
Radovi u prizemlju
Mr Đorđe Ćelić, dipl ing
www.businessincubatorNS.com
celic@uns.ac.rs
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad
of 94

Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalna browfield konferencija - Đorđe Ćelić, Poslovni inkubator Novi Sad

 • 1. Mr Đorđe Ćelić celic@uns.ac.rs
 • 2. Potreba za institucionalizacijom?
 • 3. 2005 2009 2010 20112002/3 2012 TEMPUS projekat Studija o izvodljivosti stvaranja Naučno – tehnološkog parka na FTN - UNS Obnovljena inicijativa za osnivanje inkubatora u NS Svečano otvaranje Poslovnog inkubatora Novi Sad Jauar 2011 Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciu u Srbiji Potpisan ugovor o osnivanju Februara 2010 ugovor o osnivanju potpisali: Grad Novi Sad, VIP fond, FTN i JKP Informatika Proširenje kapaciteta
 • 4. Inicijalni tim? 2003.
 • 5. www.inovacija.org
 • 6. Obnovljena inicijative 2009
 • 7. Vojvođanskih brigada 28 u dvorištu
 • 8. Zatečeno stanje
 • 9. Fasada i dvorište
 • 10. Fasada i dvorište
 • 11. Fasada i dvorište
 • 12. Fasada i dvorište
 • 13. Ulaz
 • 14. Ulaz
 • 15. Server
 • 16. Server
 • 17. Ulaz
 • 18. Definisali smo ciljeve
 • 19. Vizija prostora
 • 20. Vrhunski uslovi
 • 21. Projektovano stanje
 • 22. Fasada i dvorište
 • 23. Fasada i dvorište
 • 24. Fasada i dvorište
 • 25. Ulaz
 • 26. Ulaz
 • 27. Ulaz
 • 28. Hol
 • 29. Hol
 • 30. Hol
 • 31. Ulaz
 • 32. Toaleti
 • 33. Toaleti
 • 34. Izvedeno stanje
 • 35. Paralelna aktivnost - konkurs za stanare
 • 36. Za one sa vizijom
 • 37. Za one sa idejama
 • 38. Cilj nam je
 • 39. Da pronađemo snagu u preduzetnicima
 • 40. Da ih pripremimo na težak rad
 • 41. Da ih pripremimo za tržišnu trku
 • 42. Da stvorimo pobednike!
 • 43. Došao je i dan svečanog otvaranja
 • 44. Prikaz prizemlja
 • 45. Radovi u prizemlju
 • 46. Mr Đorđe Ćelić, dipl ing www.businessincubatorNS.com celic@uns.ac.rs

Related Documents